จักรัตน์ พั้วช่วย

นายจักรัตน์ พั้วช่วย (เกิด 29 ธันวาคม พ.ศ. 2517) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 ในสังกัดพรรคพลังประชาชน ปัจจุบันสังกัดพรรคพลังประชารัฐ

จักรัตน์ พั้วช่วย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์เขต 2
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
24 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 29 ธันวาคม พ.ศ. 2517 (47 ปี)
พรรค เพื่อไทย
พลังประชารัฐ

ประวัติแก้ไข

จักรัตน์ พั้วช่วย เกิดเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2517 เป็นบุตรของนายประวัติ พั้วช่วย และนางฐิตินันท์ พั้วช่วย อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหล่มสัก มีพี่น้อง 2 คน คือ นายกิตติ พั้วช่วย นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสักคนปัจจุบัน[1] และนายณัฐวุฒิ พั้วช่วย ส.อบจ.เพชรบูรณ์ นอกจากนี้ยังเป็นหลานอาของนายจรัส พั้วช่วย อดีตรัฐมนตรีหลายสมัย

สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรังสิต และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานการเมืองแก้ไข

สนามการเมืองท้องถื่นเคยเป็นเลขา นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก (นางฐิตินันท์-มารดา) การเมืองระดับชาติ ปี พ.ศ. 2548 ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในนามพรรคชาติไทย พ่ายให้กับนายไพศาล จันทรภักดี จากพรรคไทยรักไทย เพียงไม่กี่ร้อยคะแนน

ปี พ.ศ. 2550 ย้ายมาลงสมัครในนามพรรคพลังประชาชน และได้รับการเลือกตั้งเป็นครั้งแรก ต่อเนื่องถึงปี พ.ศ. 2554[2] ได้รับการเลือกตั้งเป็นครั้งที่ 2 สังกัดพรรคเพื่อไทย โดยเอาชนะเขาทราย แกแล็คซี่ จากพรรคชาติไทยพัฒนา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

จักรัตน์ พั้วช่วย ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 3 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดพรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคเพื่อไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดพรรคเพื่อไทย
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดพรรคพลังประชารัฐ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. พั้วช่วยซิวชัย เฉือนวัฒนศัพท์ นายกเล็กหล่มสัก
  2. เขต2เมืองมะขามหวาน“เขาทราย”ท้าชิง"จักรัตน์”[ลิงก์เสีย]
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๗, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๔ ข หน้า ๓๘, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข