กิตติ สมทรัพย์ (เกิด 31 กรกฎาคม พ.ศ.) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 6 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2544 ในสังกัดพรรคไทยรักไทย ปัจจุบันสังกัดพรรคเพื่อไทย

กิตติ สมทรัพย์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 6
ดำรงตำแหน่ง
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2507 (55 ปี)
พรรคการเมือง เพื่อไทย

ประวัติแก้ไข

กิตติ สมทรัพย์ เกิดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2507 เป็นบุตรของนายมังกร และนางถนอม สมทรัพย์ มีพี่น้อง 4 คน สำเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สมรสกับนางภัทรวดี (ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษา นายก อบจ.ร้อยเอ็ด) มีบุตร 2 คน

งานการเมืองแก้ไข

พ.ศ. 2544 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นครั้งแรก ในสังกัดพรรคไทยรักไทย และได้รับการเลือกตั้งต่อเนื่องมาอีก 3 สมัย โดยไม่เคยสอบตก

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

กิตติ สมทรัพย์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 4 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดพรรคไทยรักไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดพรรคไทยรักไทย
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดพรรคพลังประชาชน
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข