กิตติ สมทรัพย์

กิตติ สมทรัพย์ (เกิด 31 กรกฎาคม 2507) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 6 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2544 ในสังกัดพรรคไทยรักไทย ปัจจุบันสังกัดพรรคเพื่อไทย

กิตติ สมทรัพย์
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
3 กรกฎาคม 2554
เขตเลือกตั้ง จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 6
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2507 (57 ปี)
พรรคการเมือง เพื่อไทย
คู่สมรส ภัทรวดี สมทรัพย์

ประวัติแก้ไข

กิตติ สมทรัพย์ เกิดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2507 เป็นบุตรของนายมังกร และนางถนอม สมทรัพย์ มีพี่น้อง 4 คน สำเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สมรสกับนางภัทรวดี (ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษา นายก อบจ.ร้อยเอ็ด) มีบุตร 2 คน

งานการเมืองแก้ไข

พ.ศ. 2544 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นครั้งแรก ในสังกัดพรรคไทยรักไทย และได้รับการเลือกตั้งต่อเนื่องมาอีก 4 สมัย โดยไม่เคยสอบตก

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

กิตติ สมทรัพย์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 5 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดพรรคไทยรักไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดพรรคไทยรักไทย
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดพรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคเพื่อไทย
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดพรรคเพื่อไทย
  5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข