วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์

นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ (เกิด 2 ธันวาคม พ.ศ. 2493) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 4 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 ในสังกัดพรรคพลังประชาชน ปัจจุบันสังกัดพรรคพลังประชารัฐ

วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 2 ธันวาคม พ.ศ. 2493 (69 ปี)
พรรคการเมือง เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
คู่สมรส สันติ พร้อมพัฒน์

ประวัติแก้ไข

วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ เกิดเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2493 เป็นบุตรของสิบตำรวจเอกวิมล และนางถุงเงิน ทองแถม มีน้อง 2 คน สำเร็จการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สมรสกับนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช และนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ มีบุตร 2 คน

งานการเมืองแก้ไข

ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเพชรบูรณ์ ชุดปี พ.ศ. 2549 ต่อมาลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 สังกัดพรรคพลังประชาชน แต่ในเวลาต่อมาถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งตัดสินให้ใบเหลือง เลือกตั้งใหม่ และได้รับเลือกอีกครั้ง[1]

ต่อมาใน พ.ศ. 2561 นางวันเพ็ญได้ลาออกจากพรรคเพื่อไทยและย้ายมาสังกัด พรรคพลังประชารัฐ พร้อมกับนายสันติผู้เป็นสามี

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 3 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดพรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคเพื่อไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดพรรคเพื่อไทย
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดพรรคพลังประชารัฐ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. พปช.กวาดเลือกตั้งใหม่เพชรบูรณ์
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘, ตอน ๒๔ ข, ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕, เล่ม ๑๒๙, ตอน ๓๕ ข , ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
  4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข