เปิดเมนูหลัก

นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์ (เกิด 23 กันยายน พ.ศ. 2507) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 6 สังกัดพรรคเพื่อไทย ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2548 ในสังกัดพรรคชาติไทย และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ เขต 2 ในสังกัดพรรคพลังประชาชน ปัจจุบันสังกัดพรรคเพื่อไทย

วีระพล จิตสัมฤทธิ์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษ เขต 6
ดำรงตำแหน่ง
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 – 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษ เขต 2
ดำรงตำแหน่ง
23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 23 กันยายน พ.ศ. 2507 (54 ปี)
จังหวัดศรีสะเกษ
พรรคการเมือง เพื่อไทย
พลังประชาชน
ชาติไทย
คู่สมรส นางหทัยทิพย์ จิตสัมฤทธิ์

เนื้อหา

ประวัติแก้ไข

นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์ (เกิด 23 กันยายน พ.ศ. 2507) สำเร็จการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานการเมืองแก้ไข

  • เคยเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 3 สมัย
  • เคยดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
  • เคยดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

วีระพล จิตสัมฤทธิ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 3 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดพรรคชาติไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดพรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคเพื่อไทย
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข