นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์ (เกิด 23 กันยายน พ.ศ. 2507) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษติดต่อกัน 4 สมัย ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 ในสังกัดพรรคชาติไทย และในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 ในสังกัดพรรคพลังประชาชน และในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 ในสังกัดพรรคเพื่อไทย และล่าสุดในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ปัจจุบันเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษเขต 6 ในสังกัดพรรคเพื่อไทย

วีระพล จิตสัมฤทธิ์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษ เขต 6
ดำรงตำแหน่ง
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษ เขต 2
ดำรงตำแหน่ง
23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 23 กันยายน พ.ศ. 2507 (55 ปี)
จังหวัดศรีสะเกษ
พรรคการเมือง เพื่อไทย
พลังประชาชน
ชาติไทย
คู่สมรส นางหทัยทิพย์ จิตสัมฤทธิ์

ประวัติแก้ไข

นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์ (เกิด 23 กันยายน พ.ศ. 2507) สำเร็จการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานการเมืองแก้ไข

  • เคยเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 3 สมัย
  • เคยดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
  • เคยดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

วีระพล จิตสัมฤทธิ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 4 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดพรรคชาติไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดพรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคเพื่อไทย ภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งให้ยุบพรรคพลังประชาชนจากคดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2551
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดพรรคเพื่อไทย
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข