นายอนุชา สะสมทรัพย์ (เกิด 2 มีนาคม พ.ศ. 2497) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครปฐม เขต 4 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 ในสังกัดพรรคพลังประชาชน ปัจจุบันเป็นรองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา

อนุชา สะสมทรัพย์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 2 มีนาคม พ.ศ. 2497 (65 ปี)
พรรคการเมือง ชาติไทยพัฒนา

ประวัติแก้ไข

อนุชา สะสมทรัพย์ เกิดเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2497 เป็นบุตรของนายประเสริฐ และนางสุณีย์ สะสมทรัพย์ มีพี่น้อง 3 คน ได้แก่

สำเร็จการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สมรสกับนางสุมลรัตน์ มีบุตร 4 คน

งานการเมืองแก้ไข

ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ชุดปี พ.ศ. 2549 ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 และได้รับการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

อนุชา สะสมทรัพย์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดนครปฐม สังกัดพรรคพลังประชาชน
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดนครปฐม สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข