เผดิมชัย สะสมทรัพย์

เผดิมชัย สะสมทรัพย์ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม สมัยที่ 8 สังกัดพรรคชาติไทยพัฒนา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย (2)

เผดิมชัย สะสมทรัพย์
เผดิมชัย ในปี พ.ศ. 2562
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ดำรงตำแหน่ง
9 สิงหาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2556
นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ก่อนหน้าเฉลิมชัย ศรีอ่อน
ถัดไปร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ดำรงตำแหน่ง
14 พฤศจิกายน 2540 – 5 กรกฎาคม 2542
นายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2492 (75 ปี)
จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย
ศาสนาพุทธ
พรรคการเมืองเพื่อไทย
ชาติไทยพัฒนา
คู่สมรสอุไรวรรณ สะสมทรัพย์ (หย่า)

ประวัติ

แก้

เผดิมชัย สะสมทรัพย์ เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2492 ที่ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นบุตรของนายประเสริฐ กับนางสุนีย์ สะสมทรัพย์ และเป็นพี่ชายของ ไชยยศ สะสมทรัพย์ ไชยา สะสมทรัพย์ และอนุชา สะสมทรัพย์ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนครสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และในปีพ.ศ. 2556ได้รับปริญญานิติศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง[1]

ด้านชีวิตครอบครัว เคยสมรสกับนางอุไรวรรณ สะสมทรัพย์ ปัจจุบันหย่าจากกันแล้ว มีบุตรด้วยกัน 5 คน คือ

 1. พ.ต.สุขชาต สะสมทรัพย์
 2. นางสาวสุรัชดา สะสมทรัพย์
 3. นางสาวสุรัชวดี สะสมทรัพย์
 4. นางสาวสุพีภัสร์ สะสมทรัพย์
 5. นางสาวสุภัสรา สะสมทรัพย์

การทำงาน

แก้

เผดิมชัย สะสมทรัพย์ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 และได้รับเลือกตั้งอีกหลายสมัยอย่างต่อเนื่อง และได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย (2) ซึ่งต่อมาในช่วงกลางปี พ.ศ. 2542 ได้ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว

เผดิมชัย สะสมทรัพย์ นอกจากการทำงานการเมืองแล้ว ยังมีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวด้วย ซึ่งในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 ได้ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายจากปัญหาหนี้สินทางธุรกิจ[2][3] ต่อมาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 ศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำสั่งยกเลิกการล้มละลายของนายเผดิมชัย[4]

ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 นายเผดิมชัย ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม สังกัดพรรคเพื่อไทย และได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร[5] จนกระทั่งได้รับโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากตำแหน่งในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556[6]

ต่อมานายเผดิมชัยได้ให้สัมภาษณ์กับรายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ทางช่อง นาว 26 ว่าตนเองพร้อมกับ นายอนุชา น้องชาย และ อดีต ส.ส. อีก 2 คนได้ย้ายมาสังกัด พรรคชาติไทยพัฒนา โดยจะเปิดตัวในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ส่วนนายไชยยศอยู่ในช่วงพิจารณาว่าจะสังกัดพรรคใด ทางด้านนายไชยาป่วยด้วยโรคไตต้องฟอกไตทุกสัปดาห์จึงไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 เขาลงสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เขต 5ในนามพรรคชาติไทยพัฒนา แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง ต่อมานางจุมพิตา จันทรขจร ส.ส.นครปฐม พรรคอนาคตใหม่ ลาออกเนื่องจากปัญหาสุขภาพ[7] จึงมีการเลือกตั้งซ่อม โดยนายเผดิมชัย ได้รับเลือกตั้งในครั้งนั้น[8]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. เปิดประวัติ เผดิมชัย สะสมทรัพย์
 2. ศาลฯสั่งล้มละลาย อดีต รมช.คมนาคม "เผดิมชัย สะสมทรัพย์"
 3. ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้ล้มละลาย (ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ๗๓๑๙/๒๕๕๐ นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ ลูกหนี้ที่ ๒)
 4. ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการล้มละลาย (ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๗๓๑๙/๒๕๕๐ นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ ลูกหนี้ที่ ๒)
 5. พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษที่ 88 ง วันที่ 9 สิงหาคม 2554 หน้า 3
 6. พระบรมราชโองการ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ๕)
 7. ส.ส.นครปฐม พรรคอนาคตใหม่ ยื่นใบลาออก จ่อหาผู้สมัครลงแข่งใหม่!
 8. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๕ นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ พรรคชาติไทยพัฒนา)
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-11-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๑, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๑
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๙, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๐