การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขต 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2562

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขต 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2562 เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม แทนที่นางจุมพิตา จันทรขจร ที่ได้ลาออกโดยให้เหตุผลเรื่องปัญหาสุขภาพ[1] โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562[2][3][4]

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขต 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2562
ไทย
← พ.ศ. 2562 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562

เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดนครปฐม
  First party Second party
  เผดิมชัย สะสมทรัพย์.jpg
ผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่ง เผดิมชัย สะสมทรัพย์ ไพรัฏฐโชติก์ จันทรขจร
พรรค ชาติไทยพัฒนา อนาคตใหม่
การเลือกตั้งล่าสุด 12,279 34,164
คะแนนเสียง 37,675
(Increase25,396)
28,216
(Decrease5,948)
ร้อยละ 42.90% 32.39%

สส. เขตก่อนการเลือกตั้ง

จุมพิตา จันทรขจร
อนาคตใหม่

สส. เขตหลังการเลือกตั้ง

เผดิมชัย สะสมทรัพย์
ชาติไทยพัฒนา

ที่มาEdit

ในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 ฝ่ายกฎหมาย พรรคอนาคตใหม่ ได้เดินทางไปที่สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อยื่นหนังสือลาออกของนางจุมพิตา จันทรขจร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคอนาคตใหม่ เขต 5 จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีปัญหาสุขภาพจากการประสบอุบัติเหตุจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้[1]

ผู้สมัครEdit

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มติกำหนดวันรับสมัครคือวันที่ 30 กันยายน4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 และกำหนดวันเลือกตั้งคือวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เนื่องจากเป็นวันที่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด[2][5][6]

พรรค หมายเลข ผู้สมัคร
ชาติไทยพัฒนา
1
นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์
พลังสังคม
2
นางสาวศิริขวัญ แย้มมูล
ประชาธิปัตย์
3
นายสุรชัย อนุตธโต
เสรีรวมไทย
4
นางลาวัลย์ สิงห์สถิต
ไทยศรีวิไลย์
5
นางสาวปริมปรางค์ แสงสว่าง
อนาคตใหม่
6
นายไพรัฏฐโชติก์ จันทรขจร
เพื่อชีวิตใหม่
7
นายเพชร จันทร์ดา

ผลการเลือกตั้งEdit

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครปฐม เขต 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง[7][8]
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ชาติไทยพัฒนา เผดิมชัย สะสมทรัพย์ (1)✔ 37,675 42.90 +30.85
อนาคตใหม่ ไพรัฏฐโชติก์ จันทรขจร (6) 28,216 32.39 -1.14
ประชาธิปัตย์ สุรชัย อนุตธโต (3) 18,425 21.15 +2.53
เสรีรวมไทย ลาวัลย์ สิงห์สถิต (4) 2,261 2.60 -3.30
ไทยศรีวิไลย์ ปริมปรางค์ แสงสว่าง (5) 465 0.53 +0.14
เพื่อชีวิตใหม่ เพชร จันทร์ดา (7) 226 0.26
พลังสังคม ศิริขวัญ แย้มมูล (2) 154 0.18 +0.06
ผลรวม 87,424 100.00
บัตรดี 87,424 96.03
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,996 2.19
บัตรเสีย 1,623 1.78
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 91,043 63.43
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 143,542 100.00
ชาติไทยพัฒนา ได้ที่นั่งจาก อนาคตใหม่

อ้างอิงEdit

  1. 1.0 1.1 ส.ส.นครปฐม พรรคอนาคตใหม่ ยื่นใบลาออก จ่อหาผู้สมัครลงแข่งใหม่!
  2. 2.0 2.1 กกต.มีมติประกาศวันเลือกตั้งซ่อม เขต 5 นครปฐม 23 ต.ค. 62
  3. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๕ แทนตำแหน่งที่ว่าง และวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๕ แทนตำแหน่งที่ว่าง
  4. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๕ แทนตำแหน่งที่ว่าง
  5. สมัครเลือกตั้งซ่อมนครปฐม วันแรก 6 พรรคส่งตัวแทนชิงชัย ลุยหาเสียงทันที
  6. กกต.สรุปผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อมเขต 5 นครปฐม รวมแล้ว 7 คน
  7. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๕ นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ พรรคชาติไทยพัฒนา)
  8. เช็คที่นี่! ผลคะแนนเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 5 นครปฐม อย่างไม่เป็นทางการ