จีรเดช ศรีวิราช

จีรเดช ศรีวิราช (ชื่อเล่น ยุ้ย, เกิดวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2512) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา เขต 3 สังกัดพรรคพลังประชารัฐ[1]

จีรเดช ศรีวิราช
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา
เริ่มดำรงตำแหน่ง
24 มีนาคม พ.ศ.2562
(4 ปี 249 วัน)
ก่อนหน้าไพโรจน์ ตันบรรจง
เขตเลือกตั้งเขต3 (2562-ปัจจุบัน)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด
จีรเดช ศรีวิราช

2 มกราคม พ.ศ. 2512 (54 ปี)
จังหวัดพะเยา ประเทศไทย
ศาสนาพุทธ
พรรคการเมืองพลังประชารัฐ
การเข้าร่วม
พรรคการเมืองอื่น
เศรษฐกิจไทย
คู่สมรสศรัญญา ศรีวิราช
บุพการี
  • คำตั๋น ศรีวิราช (บิดา)
  • แสงไก้ ศรีวิราช (มารดา)
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาชีพนักการเมือง
ชื่อเล่นยุ้ย

ประวัติ แก้

นายจีรเดช เกิดเมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2512 เป็นบุตรของนายคำตั๋น และนางแสงไก้ ศรีวิราช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และ ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[2]

งานการเมือง แก้

นายจีรเดช เริ่มเข้าสู่เส้นทางการเมือง โดยเริ่มจากการเมืองท้องถิ่น ด้วยการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และนายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้[3]

ต่อมาได้เข้าสู่การเมืองระดับชาติ ได้ลงสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา เขต 3 ในนามพรรคพลังประชารัฐ โดยได้รับการเลือกตั้ง 1 สมัย คือในปี พ.ศ. 2562 ก่อนจะย้ายมาสังกัดพรรคเศรษฐกิจไทย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก้

นายจีรเดช ศรีวิราช ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 1 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดพะเยา สังกัดพรรคพลังประชารัฐพรรคเศรษฐกิจไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 7 พฤษภาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 2019-10-12.
  2. ประวัตินายจีรเดช ศรีวิราช, ระบบบริหารจัดการสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (2562)
  3. "บัญชีแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายจีรเดช ศรีวิราช" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-10-15. สืบค้นเมื่อ 2019-10-15.
  4. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๕, เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๕, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๙, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔