ประสาท ตันประเสริฐ

นายประสาท ตันประเสริฐ หรือที่รู้จักในนาม "กำนันอู๊ด"[1] เลขาธิการพรรคชาติพัฒนากล้า เคยเป็นรองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ เขต 6 สังกัดพรรคชาติพัฒนากล้า

ประสาท ตันประเสริฐ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดนครสวรรค์ เขต 6
เริ่มดำรงตำแหน่ง
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ก่อนหน้านิโรธ สุนทรเลขา
คะแนนเสียง24,089 (26.32%)
ดำรงตำแหน่ง
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ก่อนหน้านิโรธ สุนทรเลขา
สัญชัย วงษ์สุนทร
ถัดไปนิโรธ สุนทรเลขา
เขตเลือกตั้งเขต 6 (2554,2566)
เขต 1 (2529,2535,2539)
เลขาธิการพรรคชาติพัฒนากล้า
เริ่มดำรงตำแหน่ง
21 สิงหาคม พ.ศ. 2566
ก่อนหน้าเทวัญ ลิปตพัลลภ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด28 ตุลาคม พ.ศ. 2494 (72 ปี)
พรรคการเมืองชาติพัฒนา

ประวัติ แก้

ประสาท ตันประเสริฐ เกิดเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2494 เป็นบุตรของนายประชา ตันประเสริฐ กับนางอรดี ตันประเสริฐ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย[2]

การทำงาน แก้

ประสาท ตันประเสริฐ เคยเป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่รู้จักในนาม "กำนันอู๊ด" ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรกจากการเลือกตั้ง พ.ศ. 2529 สังกัดพรรคกิจประชาคม ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารพรรคกิจประชาคม[3]

เขายังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จาก การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535 และ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 สังกัดพรรคชาติพัฒนา ต่อมาใน การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 เขาลงสมัครในสังกัด พรรคชาติพัฒนาเช่นเดิม แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

ต่อมาลงสมัครรับเลือกตั้งใน การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 ในสังกัด พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

ประสาท ตันประเสริฐ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครสวรรค์ เขต 6 สังกัด พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน โดยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน เพียงคนเดียวที่ได้รับเลือกตั้งในพื้นที่ภาคกลาง จาก การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

ในปี พ.ศ. 2557 เขาได้รับเลือกให้เป็นรองเลขาธิการพรรคชาติพัฒนา[4] ต่อมาใน พ.ศ. 2562 เขาได้รับเลือกให้เป็นรองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา[5] จากนั้นเขาลงสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

ต่อมาเขาลงสมัครรับเลือกตั้งในปี พ.ศ.2566 สังกัด พรรคชาติพัฒนากล้า และเป็นผู้สมัครแบบแบ่งเขตคนเดียวของพรรคชาติพัฒนากล้าที่ชนะการเลือกตั้งทั้งประเทศ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก้

นายประสาท ตันประเสริฐ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวม 5 สมัย ได้แก่

 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 สังกัดพรรคกิจประชาคม
 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน 2535 สังกัดพรรคชาติพัฒนา
 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 สังกัดพรรคชาติพัฒนา
 4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
 5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 สังกัดพรรคชาติพัฒนากล้า

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. ลึกลับในสนามข่าว ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2554[ลิงก์เสีย]จาก ข่าวสด
 2. ประวัติผู้สมัคร ส.ส.[ลิงก์เสีย]จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคกิจประชาคม
 4. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนา [จำนวน ๑๕ ราย]
 5. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนา
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔ เก็บถาวร 2022-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๔ ข หน้า ๑๓, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2022-10-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๐ ข หน้า ๓๓, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๒