ประสาท ตันประเสริฐ

นายประสาท ตันประเสริฐ หรือที่รู้จักในนาม "กำนันอู๊ด"[1] อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ เขต 6 สังกัดพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

ประสาท ตันประเสริฐ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 28 ตุลาคม พ.ศ. 2494 (70 ปี)
พรรคการเมือง ชาติพัฒนา

ประวัติแก้ไข

ประสาท ตันประเสริฐ เกิดเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2494 เป็นบุตรของนายประชา ตันประเสริฐ กับนางอรดี ตันประเสริฐ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย[2]

การทำงานแก้ไข

ประสาท ตันประเสริฐ เคยเป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่รู้จักในนาม "กำนันอู๊ด" เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จากการเลือกตั้ง พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2535/2 และ พ.ศ. 2539 ต่อมาลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 ในสังกัดพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

ประสาท ตันประเสริฐ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครสวรรค์ เขต 6 สังกัดพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน โดยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน เพียงคนเดียวที่ได้รับเลือกตั้งในพื้นที่ภาคกลาง จากการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554

เขาลงสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

เขาเคยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารพรรคกิจประชาคม[3] ในปี พ.ศ. 2530

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข