สัญชัย วงษ์สุนทร

นายสัญชัย วงษ์สุนทร (เกิด 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500) อดีตประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ ในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 24 เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ เขต 3 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2544 ในสังกัดพรรคไทยรักไทย ปัจจุบันสังกัดพรรคเพื่อไทย

สัญชัย วงษ์สุนทร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครสวรรค์ เขต 3
ดำรงตำแหน่ง
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 (63 ปี)
พรรคการเมือง เพื่อไทย

ประวัติแก้ไข

สัญชัย วงษ์สุนทร เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 เป็นบุตรของนายประสงค์และนางนัทธี วงษ์สุนทร มีพี่น้อง 4 คน สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีบุตรนอกสมรส 2 คน

งานการเมืองแก้ไข

อดีตเป็นสมาชิกสภาจังหวัดนครสวรรค์ ลงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2544 สังกัดพรรคไทยรักไทย และได้รับเลือกต่อกันมาอีก 3 ครั้ง โดยไม่เคยสอบตก และเข้าได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 24 แทนนายการุณ โหสกุล

เขาลงสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

สัญชัย วงษ์สุนทร ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 4 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดพรรคไทยรักไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดพรรคไทยรักไทย
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดพรรคพลังประชาชน
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข