บุญแก้ว สมวงศ์

นายบุญแก้ว สมวงศ์ (เกิด 24 มิถุนายน พ.ศ. 2512) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธร เขต 2 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคเพื่อไทย

บุญแก้ว สมวงศ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 24 มิถุนายน พ.ศ. 2512 (51 ปี 48 วัน)
พรรคการเมือง เพื่อไทย

ประวัติแก้ไข

บุญแก้ว สมวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2512 เป็นบุตรของนายสมจิตร และนางหนูเพชร สมวงศ์ มีพี่น้อง 3 คน หนึ่งในนั้นคือนายวิเชียร สมวงศ์ ส.อบจ.ยโสธร สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต สมรสกับนางจันทิมา มีบุตร 4 คน

งานการเมืองแก้ไข

อดีตเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ตามลำดับ

พ.ศ. 2554 ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สังกัดพรรคเพื่อไทย[1] และได้รับการเลือกตั้งเป็นครั้งแรก โดยเอาชนะนายรณฤทธิชัย คานเขต อดีต ส.ส. จากพรรคภูมิใจไทยไปหลายหมื่นคะแนน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

บุญแก้ว สมวงศ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดยโสธร สังกัดพรรคเพื่อไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดยโสธร สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "เพื่อไทย" มีหวัง แชมป์เมือง "บั้งไฟ" เขต 2
  2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕, เล่ม ๑๒๙, ตอน ๓๕ ข , ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘, ตอน ๒๔ ข, ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข