นพพล เหลืองทองนารา

นายนพพล เหลืองทองนารา (เกิด 11 กันยายน พ.ศ. 2515) เป็นนักการเมืองชาวจังหวัดพิษณุโลก เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก เขต 2 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคเพื่อไทย

นพพล เหลืองทองนารา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 11 กันยายน พ.ศ. 2515 (47 ปี)
พรรคการเมือง เพื่อไทย

ประวัติแก้ไข

นพพล เหลืองทองนารา เกิดเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2515 เป็นบุตรของนายประพันธ์ และนางศุภลักษณ์ เหลืองทองนารา มีพี่น้อง 2 คนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยพายัพ ปัจจุบันมีสถานะโสด

งานการเมืองแก้ไข

นพพล เหลืองทองนารา เข้าสู่งานการเมืองจากการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) เทศบาลตำบลวงฆ้อง จังหวัดพิษณุโลก และเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ส.อบจ.) พิษณุโลก ตามลำดับ

ต่อมาใน การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลกในสังกัดพรรคชาติพัฒนา แต่พ่ายให้กับนางมยุรา มนะสิการ ซึ่งเป็นภริยาของนายยิ่งพันธ์ มนะสิการ จากพรรคไทยรักไทย ต่อมาใน การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 ย้ายไปลงสมัครในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ก็ยังคงพ่ายให้กับนางมยุราอีกครั้ง และในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จึงย้ายมาสังกัดพรรคมัชฌิมาธิปไตย และสอบตกเป็นครั้งที่ 3

กระทั่งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 ลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทย ได้รับเลือกตั้งเป็นครั้งแรก โดยสามารถเอาชนะคู่แข่งอย่างมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ อดีต ส.ส. 2 สมัย จากพรรคชาติไทยพัฒนาได้

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

นพพล เหลืองทองนารา ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดพิษณุโลก สังกัดพรรคเพื่อไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดพิษณุโลก สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข