จิราพร สินธุไพร

จิราพร สินธุไพร (ชื่อเล่น: น้ำ; เกิด: 1 กันยายน พ.ศ. 2530) รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดร้อยเอ็ด 2 สมัย กรรมการในคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) อดีตกรรมการในคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25

จิราพร สินธุไพร
จิราพร ใน พ.ศ. 2563
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด
เริ่มดำรงตำแหน่ง
24 มีนาคม พ.ศ. 2562
(5 ปี 19 วัน)
ก่อนหน้าเอมอร สินธุไพร
รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
เริ่มดำรงตำแหน่ง
27 ตุลาคม พ.ศ. 2566
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด1 กันยายน พ.ศ. 2530 (36 ปี)
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
พรรคการเมืองเพื่อไทย (2561–ปัจจุบัน)
บุพการี
ญาติชญาภา สินธุไพร (น้องสาว)
ศิษย์เก่า
อาชีพนักการเมือง
ชื่อเล่นน้ำ

ประวัติ แก้

เกิดเมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2530 ที่ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด[1] เป็นบุตรสาวคนโตของนิสิต สินธุไพร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด อดีตกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน และอดีตแกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ กับเอมอร สินธุไพร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย มีน้องสาวหนึ่งคน ชญาภา สินธุไพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 จังหวัดร้อยเอ็ด

จบการศึกษาจากโรงเรียนยโสธรพิทยาคม อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ก่อนจะเข้ามาศึกษาต่อที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จาก ม.อัสสัมชัญ และ ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จาก ม.รามคำแหง ปริญญาโทใบที่สอง สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ จากเมือง Reading ประเทศอังกฤษ ขณะนี้กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

การเมือง แก้

ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 ในเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดพรรคเพื่อไทย และได้รับเลือกตั้งครั้งแรกโดยมีคะแนนสูงเป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยคะแนน 58,842 คะแนน

ต่อมาวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้เซ็นแต่งตั้ง นางสาวจิราพร สินธุไพร เป็นรองโฆษกพรรคเพื่อไทย ร่วมกับ นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร, รท.หญิง สุณิสา ทิวากรดำรง, นายชุมสาย ศรียาภัย และ นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ [2] นอกจากนี้ นางสาวจิราพร ยังรั้งตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการการชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รองประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาความคุ้มค่าและประสิทธิผลการส่งเสริมการลงทุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันสู่อ่าวไทย ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องข้าว เลขานุการกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยคิวบา กรรมการกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยเอสโตเนีย

ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2566 จิราพรลงสมัครและชนะการเลือกตั้ง โดยได้รับคะแนนเสียง คะแนน 61,288 ชนะ เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. อันดับสูงที่สุดในประเทศ (คิดจากสัดส่วนคะแนนในเขต) ถึง 69.35% จาก พรรคเพื่อไทย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก้

จิราพร สินธุไพร ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดพรรคเพื่อไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้