จิราพร สินธุไพร

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

จิราพร สินธุไพร (เกิด 1 กันยายน พ.ศ. 2530) ชื่อเล่น นํ้า เป็นนักการเมืองชาวไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาล เศรษฐา ทวีสิน รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด กรรมการในคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) อดีตกรรมการในคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25

จิราพร สินธุไพร
จิราพร ใน พ.ศ. 2563
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เริ่มดำรงตำแหน่ง
27 เมษายน พ.ศ. 2567
(0 ปี 79 วัน)
ดำรงตำแหน่งร่วมกับ
จักรพงษ์ แสงมณี
นายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน
ก่อนหน้าพวงเพ็ชร ชุนละเอียด
รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
เริ่มดำรงตำแหน่ง
27 ตุลาคม พ.ศ. 2566
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด
เริ่มดำรงตำแหน่ง
24 มีนาคม พ.ศ. 2562
(5 ปี 113 วัน)
ก่อนหน้าเอมอร สินธุไพร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด1 กันยายน พ.ศ. 2530 (36 ปี)
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ประเทศไทย
พรรคการเมืองเพื่อไทย (2561–ปัจจุบัน)
บุพการี
ญาติชญาภา สินธุไพร
(น้องสาว)
ศิษย์เก่า
อาชีพนักการเมือง
ชื่อเล่นน้ำ

ประวัติ

แก้

เกิดเมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2530 ที่ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด[1] เป็นบุตรสาวคนโตของนิสิต สินธุไพร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด อดีตกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน และอดีตแกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ กับเอมอร สินธุไพร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย มีน้องสาวหนึ่งคน ชญาภา สินธุไพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 จังหวัดร้อยเอ็ด รองโฆษกพรรคเพื่อไทย

การศึกษา

แก้

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมต้นที่ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ก่อนจะเข้ามาศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมปลายที่ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์บัณฑิต ที่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโทใบที่สอง Master of Science (International Business) University of Reading เกียรตินิยมอันดับ 2 ที่ ประเทศอังกฤษ เเละขณะนี้กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.) ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กิจกรรมทางสังคม

แก้

ประวัติการทำงาน

แก้

การเมือง

แก้

ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 ในเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดพรรคเพื่อไทย และได้รับเลือกตั้งครั้งแรกโดยมีคะแนนสูงเป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยคะแนน 58,842 คะแนน

ต่อมาวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้เซ็นแต่งตั้ง นางสาวจิราพร สินธุไพร เป็นรองโฆษกพรรคเพื่อไทย ร่วมกับ นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร, รท.หญิง สุณิสา ทิวากรดำรง, นายชุมสาย ศรียาภัย และ นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ [2] นอกจากนี้ นางสาวจิราพร ยังรั้งตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการการชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รองประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาความคุ้มค่าและประสิทธิผลการส่งเสริมการลงทุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันสู่อ่าวไทย ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องข้าว เลขานุการกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยคิวบา กรรมการกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยเอสโตเนีย

ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2566 จิราพรลงสมัครและชนะการเลือกตั้ง โดยได้รับคะแนนเสีย 61,288 คะแนน คิดเป็นสัดส่วน 69.35% เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ที่ได้สัดส่วนคะแนนในเขตเลือกตั้งสูงที่สุดในประเทศ ต่อมาเธอได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลเศรษฐา ทวีสินเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 โดยเป็นรัฐมนตรีอายุน้อยที่สุดในคณะรัฐมนตรีนี้เมื่อแรกดำรงตำแหน่ง[3] ทั้งนี้ เธอได้รับมอบหมายให้ดูแลกรมประชาสัมพันธ์, บมจ.อสมท, สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ[4]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แก้

จิราพร สินธุไพร ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดพรรคเพื่อไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. ฐานข้อมูล ผู้แทนราษฎร
  2. เพื่อไทย ตั้ง 5 รองโฆษกพรรค “น้ำ ดาวสภา-ฟิล์ม รัฐภูมิ-หมวดเจี๊ยบ” นั่งแท่น
  3. รวมทรัพย์สิน รัฐมนตรีใหม่ จิราพร สินธุไพร โสดอายุน้อยที่สุด
  4. "'นายกฯ' ตั้ง 6 รองนายกฯ รักษาการแทนพร้อมแบ่งงาน 3 รมว.สร". กรุงเทพธุรกิจ. 7 พฤษภาคม 2024. สืบค้นเมื่อ 8 พฤษภาคม 2024.{{cite news}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๑๒, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้
ก่อนหน้า จิราพร สินธุไพร ถัดไป
พวงเพ็ชร ชุนละเอียด    
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ครม. 63)
(27 เมษายน พ.ศ. 2567 — ปัจจุบัน)
  อยู่ในวาระ