กรุงเทพธุรกิจ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2530 ในเครือเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป เป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวันฉบับแรกของไทย ที่นำเสนอข้อมูล ข่าวสาร การวิเคราะห์ ทั้งด้านธุรกิจ การเงิน การค้า การลงทุน ประกอบด้วยเนื้อหาด้านการบริหารจัดการ ความรู้ วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดจนแนวทางการจัดการธุรกิจในโลกยุคใหม่

กรุงเทพธุรกิจ
"มือขวาของมืออาชีพ"

ประเภทหนังสือพิมพ์รายวัน
รูปแบบธุรกิจ (Business)
เจ้าของบริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด
สำนักพิมพ์เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

บรรณาธิการ
อำนวยการสุทธิชัย หยุ่น
บริหารดวงกมล โชตะนา
บุคคลสำคัญ

ภาษาที่ใช้ภาษาไทย
ก่อตั้งเมื่อ6 ตุลาคม พ.ศ. 2530 (32 ปี)
ราคา20.00 บาท

สำนักงานอาคารเนชั่นทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์www.bangkokbiznews.com

รางวัลที่ได้รับแก้ไข

พ.ศ. 2548
  • รางวัลชมเชย ข่าวสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม ประจำปี 2548 โดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จากข่าวสิทธิบัตรโจรสลัดขโมยทรัพยากรไทย
  • รางวัลดีเด่น ข่าวทุจริตเชิงสืบสวนสอบสวน ประจำปี 2548 โดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสแห่งประเทศไทยจากข่าวผ่าขบวนการคอร์รัปชั่น...สินบนข้ามชาติ ซีทีเอ็กซ์
  • รางวัล อิศรา อมันตกุล ประเภทข่าวยอดเยี่ยม ประจำปี 2548 โดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จากข่าวผ่าขบวนการคอร์รัปชั่น...สินบนข้ามชาติ ซีทีเอ็กซ์
ปี พ.ศ. 2549
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บทความเชิงวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจแบบบูรณาการ ประเภทบทความ โดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จากข่าว "ถ่านหิน:อนาคตอันโชติช่วงหรือ ระเบิดเวลาลูกใหม่"
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 บทความเชิงวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจแบบบูรณาการประเภทบทความ โดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จากข่าว "ทิศทางธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งไทยบนผลประโยชน์ขัดแย้ง"
ปี พ.ศ. 2550
  • รางวัลดีเด่น หนังสือพิมพ์ส่งเสริมจริยธรรมวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2550 ประเภทหนังสือพิมพ์รายวัน โดยสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2551
  • รางวัลดีเด่น หนังสือพิมพ์ส่งเสริมจริยธรรมวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2551 ประเภทหนังสือพิมพ์รายวัน โดยสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2552
  • รางวัลชมเชย ข่าว "มลพิษมาบตาพุด จุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมไทย" รางวัลอิศรา อมันตกุล และรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข