ถนนเทพรัตน

(เปลี่ยนทางจาก ถนนบางนา-ตราด)
ระวังสับสนกับ ถนนเทพรักษ์

ถนนเทพรัตน (อักษรโรมัน: Thanon Debaratna[1]) หรือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 สายบางนา–หนองไม้แดง เป็นทางหลวงแผ่นดินแนวตะวันตก–ตะวันออก แยกออกมาจากถนนสุขุมวิทในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร แล้วไปบรรจบกับถนนสุขุมวิทอีกครั้งที่ทางแยกต่างระดับหนองไม้แดงในอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

Thai Highway-34.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34
ถนนเทพรัตน
ถนนเทพรัตน (สีน้ำเงินเน้นเหลือง)
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:58.855 กิโลเมตร (36.571 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศตะวันตก:Thai Highway-3.svgThailand road sign Expressway.svg ถ.สุขุมวิท / ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ใน เขตบางนา กรุงเทพฯ
 
ปลายทิศตะวันออก:Thai Highway-3.svg ถ.สุขุมวิท ใน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
ระบบทางหลวง

รายละเอียดของเส้นทางแก้ไข

ถนนเทพรัตนเป็นทางหลวงแผ่นดินขนาด 9–14 ช่องจราจร มีจุดเริ่มต้นทางทิศตะวันตกต่อจากถนนสรรพาวุธที่ถนนสุขุมวิท บริเวณสี่แยกบางนา ในพื้นที่เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ตรางไปทางทิศตะวันออก เป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างแขวงบางนาเหนือและแขวงบางนาใต้ จนถึงสะพานข้ามคลองบางนา จึงเข้าสู่จังหวัดสมุทรปราการ โดยผ่านพื้นที่อำเภอบางพลี ซึ่งช่วงนี้ถนนจะมีขนาด 12-14 ช่องจราจร (ช่องทางหลัก 8 ช่อง ทางคู่ขนาน 4-6 ช่อง) แต่เมื่อเข้าสู่อำเภอบางเสาธงและอำเภอบางบ่อจะลดขนาดถนนเหลือ 10 ช่องจราจร (ช่องทางหลัก 6 ช่อง ทางคู่ขนาน 4 ช่อง) จากนั้นจึงเข้าสู่จังหวัดฉะเชิงเทราในพื้นที่อำเภอบางปะกง โดยถนนในช่วงนี้จะลดขนาดเหลือ 9 ช่องจราจร (ช่องทางหลักขาเข้า 3 ช่อง, ทางคู่ขนานขาเข้า 2 ช่อง, ช่องทางหลักขาออก 2 ช่อง และทางคู่ขนานขาออกอีก 2 ช่อง) จากนั้นเข้าไปซ้อนกับถนนสุขุมวิทที่แยกคลองอ้อม และนับกิโลเมตรของถนนสุขุมวิทไปควบคู่ด้วยจนกระทั่งสิ้นสุดเส้นทางที่ทางแยกต่างระดับหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี หลังจากนั้นแนวเส้นทางจะแยกออกเป็น 2 สาย คือถนนสุขุมวิท และถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี

ปัจจุบันถนนเทพรัตนยังมีทางพิเศษบูรพาวิถีเป็นทางยกระดับซ้อนอยู่ทางด้านบนของถนน เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางที่มากขึ้นกว่าเดิม

ประวัติแก้ไข

ในอดีตยังไม่มีการกำหนดชื่อเรียกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 อย่างเป็นทางการ ชาวบ้านจึงเรียกชื่อถนนสายนี้ตามจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดซึ่งรวมไปกับถนนสุขุมวิทด้วย เป็น ถนนบางนา−ตราด และเรียกติดปากมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งกรมทางหลวงได้กำหนดชื่ออย่างเป็นทางการตามจุดสิ้นสุดที่แท้จริงของถนนสายนี้ว่า ทางหลวงสายบางนา–บางปะกง อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครได้กำหนดชื่อเรียกถนนในพื้นที่ของตนว่า "ถนนบางนา−ตราด" ตามที่ชาวบ้านเรียก

ต่อมากรมทางหลวงได้กำหนดให้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 มีเส้นทางขยายต่อไปถึงบริเวณทางแยกต่างระดับหนองไม้แดง ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยใช้ทางคู่ขนานของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 แต่นับหลักกิโลเมตรถนนสุขุมวิทซ้อนไปกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 ด้วย จึงกำหนดชื่อเรียกใหม่เป็น ทางหลวงสายบางนา–หนองไม้แดง

ในอดีต มีด่านเก็บค่าผ่านทางบริเวณกิโลเมตรที่ 41 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เช่นเดียวกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (ถนนสายเอเชีย) ในสมัยนั้น ซึ่งคล้ายกับทางหลวงพิเศษ เริ่มเก็บค่าผ่านทางในปี พ.ศ. 2529 แต่ก็ได้ยกเลิกเก็บค่าผ่านทางในปี พ.ศ. 2537 เนื่องจากนายจรัส พั้วช่วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในขณะนั้น ประกาศยกเลิกเก็บค่าผ่านทาง

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานชื่อทางการของทางหลวงหมายเลข 34 ตลอดทั้งสายว่า ถนนเทพรัตน และได้พระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 ประดับที่ป้ายชื่อทางหลวงแผ่นดินสาย 34 อีกด้วย[2]

ระเบียงภาพแก้ไข

ถนนเทพรัตน โดยมีทางพิเศษบูรพาวิถีเป็นทางยกระดับซ้อนอยู่ด้านบน ภาพกลางตั้งอยู่ในอำเภอบางบ่อ

รายชื่อทางแยกแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนเทพรัตน) ทิศทาง: บางนา–หนองไม้แดง
จังหวัด อำเภอ กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  บางนา–หนองไม้แดง
กรุงเทพมหานคร บางนา 0+000 แยกบางนา เชื่อมต่อจาก:   ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ไป ดินแดง, ดาวคะนอง, แจ้งวัฒนะ (ทางหลัก)   ถนนสรรพาวุธ ไป ท่าน้ำวัดบางนานอก (ทางขนาน)
  ถนนสุขุมวิท ไป พระโขนง   ถนนสุขุมวิท ไป ปากน้ำ
4+168 ทางแยกต่างระดับศรีเอี่ยม   ถนนศรีนครินทร์ ไป บางกะปิ   ถนนศรีนครินทร์ ไป แยกศรีเทพา, ปากน้ำ
5+032 สะพาน ข้ามคลองบางนา
สมุทรปราการ บางพลี 9+084 ต่างระดับวัดสลุด     ถนนกาญจนาภิเษก (ตะวันออก) ไป บางปะอิน, วังน้อย     ทางพิเศษกาญจนาภิเษก ไป   ถนนพระรามที่ 2
12+075 แยกบางพลีใหญ่   ถนนกิ่งแก้ว ไป ลาดกระบัง   ถนนกิ่งแก้ว ไป ถนนเทพารักษ์
15+100 ต่างระดับบางโฉลง   ถนนสุวรรณภูมิ 3 เข้า   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไม่มี
~18+200   ถนนวัดศรีวารีน้อย ไป ถนนลาดกระบัง ไม่มี
~19+000 ไม่มี   ถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ ไป ถนนเทพารักษ์, สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
บางเสาธง ~23+400 แยกเคหะบางพลี ไม่มี   ถนนเคหะบางพลี ไป   ถนนสุขุมวิท
  ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (ตะวันออก) ไป บางปะอิน, วังน้อย   ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 ไป   ถนนพระรามที่ 2
~26+200   ถนนนวมินทราชินูทิศ ไป ถนนหลวงแพ่ง ไม่มี
บางบ่อ 26+915 ไม่มี   ถนนรัตนราช ไป บางบ่อ, คลองด่าน
~29+000 ไฟล์:Samut Prakan PAO Logo.jpg ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ไป เปร็ง ไม่มี
ฉะเชิงเทรา บางปะกง 39+262 ต่างระดับบางวัว ทางเชื่อม   ทล.พ.7 (บางวัว-บางควาย) ไป ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี ไม่มี
~42+400   ถนนจรัญยานนท์ ไป ท่าสะอ้าน, เชื่อมต่อ   ถนนจรัญยานนท์   ถนนจรัญยานนท์ ไป บางสมัคร, เชื่อมต่อ   ถนนจรัญยานนท์
46+614 แยกคลองอ้อม   ถนนสิริโสธร ไป อ.บางปะกง, ฉะเชิงเทรา   ถนนสุขุมวิท ไป บางปู, สมุทรปราการ
50+500 สะพานเทพหัสดิน ข้ามแม่น้ำบางปะกง
ชลบุรี เมืองชลบุรี 54+650   ถนนบ้านเก่า-พานทอง ไป อ.พานทอง ไม่มี
58+855 ต่างระดับหนองไม้แดง   ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ไป อ.พนัสนิคม, อ.บ้านบึง, พัทยา ไม่มี
ตรงไป:   ถนนสุขุมวิท เข้าตัวเมืองชลบุรี ไป ศรีราชา, พัทยา
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

สถานที่สำคัญแก้ไข

ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้าแก้ไข

ฝั่งขาออกแก้ไข

 • แบงค็อก มอลล์
 • เซ็นทรัล บางนา
 • บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บางนา
 • อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ บางนา
 • โลตัส บางนา
 • แม็คโคร บางพลี
 • เมกาโฮม บางนา กม.27

ฝั่งขาเข้าแก้ไข

 • โฮมโปร บางนา กม.1
 • ไทวัสดุ บางนา
 • เมกาซิตี้ บางนา
 • มาร์เก็ต วิลเลจ สุวรรณภูมิ (โลตัส, โฮมโปร)

สถานีขนส่งผู้โดยสารแก้ไข

 • ท่ารถรุ่งเรือง บางนา

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าแก้ไข

สถานพยาบาลแก้ไข

ฝั่งขาออกแก้ไข

 • โรงพยาบาลไทยนครินทร์

ฝั่งขาเข้าแก้ไข

 • โรงพยาบาลบางนา1

ศาสนสถานแก้ไข

 • วัดศรีเอี่ยม

สถาบันการศึกษาแก้ไข

ฝั่งขาออกแก้ไข

ฝั่งขาเข้าแก้ไข

นิคมอุตสาหกรรมแก้ไข

 • นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

สถานที่ราชการแก้ไข

 • การประปาส่วนภูมิภาคบางปะกง
 • สถานีไฟฟ้าย่อยบางวัว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อ้างอิงแก้ไข

 1. "แขวงทางหลวงสมุทรปราการประชาสัมพันธ์พระราชทานชื่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 "ถนนเทพรัตน"". สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์. สืบค้นเมื่อ 15 March 2021.
 2. เปลี่ยนชื่อ "ถนนบางนาตราด" เป็น "ถนนเทพรัตน" ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ - จส. 100

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข