สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นหน่วยงานประเภทองค์การมหาชนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2544[1] เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้หมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศสามารถเสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองได้[2]

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง14 กรกฎาคม พ.ศ. 2544; 22 ปีก่อน (2544-07-14)
เขตอำนาจทั่วราชอาณาจักร
สำนักงานใหญ่200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • สมศักดิ์ เทพสุทิน, ประธานกรรมการ
 • เบญจพล นาคประเสริฐ, ผู้อำนวยการ
 • กฤษณ์พีรัช คมสุรศิษฐ์, รองผู้อำนวยการ
 • วิชิต เครือสุข, รองผู้อำนวยการ
ต้นสังกัดนายกรัฐมนตรีไทย
หน่วยงานลูกสังกัด
เว็บไซต์http://www.villagefund.or.th

วัตถุประสงค์ แก้

วัตถุประสงค์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คือ

 • เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน สำหรับการลงทุน
 • ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถ
 • เสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตัวเองของหมู่บ้านและชุมชนเมือง
 • กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก
 • เกิดศักยภาพ / ความเข้มแข็งของประชาชนในหมู่บ้าน / ชุมชนเมือง

กองทุนหมู่บ้าน แก้

เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาลพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ที่ดำเนินการจัดตั้งกองทุนในทุกหมู่บ้านๆ ละ 1 ล้านบาท เพื่อเป็นกองทุนหมุนเวียนให้ชาวบ้านได้มีแหล่งเงินทุนให้กู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ และดำรงชีพ

อ้างอิง แก้

 1. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2544" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-11-29. สืบค้นเมื่อ 2018-01-16.
 2. ไขรหัสความสำเร็จ โครงการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองต้นแบบ จังหวัดราชบุรี