จักรพงษ์ แสงมณี

จักรพงษ์ แสงมณี ต.ช. ต.ม. (เกิด 9 กันยายน พ.ศ. 2522) ชื่อเล่น เพ้า เป็นนักธุรกิจและนักการเมืองชาวไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในรัฐบาล เศรษฐา ทวีสิน และนายทะเบียนสมาชิกพรรคเพื่อไทย

จักรพงษ์ แสงมณี
จักรพงษ์ ใน พ.ศ. 2565
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
1 กันยายน พ.ศ. 2566
(0 ปี 226 วัน)
นายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน
รัฐมนตรีว่าการปานปรีย์ พหิทธานุกร
ก่อนหน้าวีระศักดิ์ ฟูตระกูล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด9 กันยายน พ.ศ. 2522 (44 ปี)
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ประเทศไทย
พรรคการเมืองเพื่อไทย (2552–ปัจจุบัน)
อาชีพนักธุรกิจ
นักการเมือง
ลายมือชื่อ
ชื่อเล่นเพ้า

ประวัติ แก้

จักรพงษ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการตลาด จาก มหาวิทยาลัยโคโรลาโด สหรัฐอเมริกา

จักรพงษ์ เป็นนักธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ตั้งแต่ปี 2547 เขาเริ่มทำงานการเมืองโดยการสมัครเข้าร่วมงานกับพรรคเพื่อไทย ในปี 2552 เป็นทีมผู้ช่วยงานสำนักงานพรรคเพื่อไทย และเป็นทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทย[1] ซึ่งเคยดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ฝ่าย เศรษฐกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย

จักรพงษ์ ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อครั้งแรกในปี 2562 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง และในปี 2566 เขาได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 92 ต่อมาเขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในรัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน ในปี 2566[2]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. รู้จัก 'จักรพงษ์ แสงมณี' รมช.ต่างประเทศ ครม.เศรษฐา 1 บอกเลยโปรไฟล์ไม่ธรรมดา
  2. โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง คณะรัฐมนตรี "เศรษฐา" นายกฯ ควบ "รมว.คลัง"
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๗, เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๑๘๓, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข หน้า ๑๙๔, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕