ปานปรีย์ พหิทธานุกร

ดร.ปานปรีย์ พหิทธานุกร อดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย อดีตผู้แทนการค้าไทย อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจและการต่างประเทศ (พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ) และประธานกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ดร.ปานปรีย์ พหิทธานุกร
ผู้แทนการค้าไทย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ

นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2553
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 20 สิงหาคม พ.ศ. 2500
พรรค พรรคชาติพัฒนา

พรรคเพื่อไทย

ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

ดร.ปานปรีย์ พหิทธานุกร สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย และปริญญาเอก ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ จาก Claremont Graduate University

ประสบการณ์การทำงานแก้ไข

ดร.ปานปรีย์ พหิทธานุกร เริ่มทำงานเป็นข้าราชการ ที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานในห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ในสมัยพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรี และต่อมาในสมัย พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรี

ในปี 2539 ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจและการต่างประเทศ (พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ) และในปี 2545 เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา

ในปี 2546 เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ระหว่างปี 2546-2548 ได้รับมอบหน้าที่ให้เป็นหัวหน้าคณะเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรี (ประเทศอินเดีย และกลุ่มประเทศ BIMST-EC) และในปี 2547 ต่อมาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรม มีบทบาทสำคัญในการวางแผน แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่ออุตสาหกรรมใน Eastern Seaboard จนเป็นผลสำเร็จ

ในปี 2548 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนการค้าไทย และได้รับมอบให้ทำหน้าที่ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุนและการค้าภายใต้กรอบความตกลงเขตการค้าเสรี ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า

ในปี 2551 เป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (อันดับ 1) รับผิดชอบในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ และเป็นกรรมการยุทธศาสตร์พรรค (ธันวาคม 2551 - กันยายน 2553)

ในปี 2556 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข