ปานปรีย์ พหิทธานุกร

ดร.ปานปรีย์ พหิทธานุกร อดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย อดีตผู้แทนการค้าไทย ในช่วงรัฐบาลของพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร และอดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี)

ดร.ปานปรีย์ พหิทธานุกร
ผู้แทนการค้าไทย
ดำรงตำแหน่ง
15 สิงหาคม พ.ศ. 2548 – 19 กันยายน พ.ศ. 2549
นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
ดำรงตำแหน่ง
7 ธันวาคม พ.ศ. 2551 – 9 กันยายน พ.ศ. 2553
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 20 สิงหาคม พ.ศ. 2500 (62 ปี)
พรรคการเมือง เพื่อไทย
คู่สมรส ปวีณา พหิทธานุกร
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

ดร.ปานปรีย์ เกิดวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2500 จบการศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย และปริญญาเอก ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ จาก Claremont Graduate University

ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับนางปวีณา พหิทธานุกร

ประสบการณ์การทำงานแก้ไข

ปานปรีย์ พหิทธานุกร เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2541[1]

ดร.ปานปรีย์ พหิทธานุกร เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ เมื่อปี พ.ศ. 2545 เป็นรองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา และเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ในระหว่างปี พ.ศ. 2546-2548 และได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่หัวหน้าคณะเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรีรายประเทศ (ประเทศอินเดีย และกลุ่มประเทศ BIMST-EC) ในปี พ.ศ. 2547

ในปี พ.ศ. 2548 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนการค้าไทย และได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ประธานกรรมการอำนวยการโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุนและการค้าภายใต้กรอบความตกลงเขตการค้าเสรี ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า และเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม[2]

ในปี พ.ศ. 2551 ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี) และเป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (7 ธันวาคม พ.ศ. 2551 - 9 กันยายน พ.ศ. 2553)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข