ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม

นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม (ชื่อเดิม มานิตย์ สังข์พุ่ม) รองโฆษกพรรคเพื่อไทย เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์[1] เขตเลือกตั้งจังหวัดสุรินทร์ เขต5 [2]สังกัดพรรคเพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 5 ได้แก่พื้นที่ อำเภอจอมพระ, อำเภอศีขรภูมิ (เฉพาะ ตำบลหนองบัว ตำบลคาละแมะ ตำบลเขวาใหญ่ ตำบลตรึม ตำบลหนองขวาว ตำบลนารุ่ง ตำบลยาง และ ตำบลกุดหวาย) และ อำเภอสำโรงทาบ (ยกเว้น ตำบลกระออม)

นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 26 เมษายน พ.ศ. 2504
จังหวัดสุรินทร์
พรรค เพื่อไทย
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม[3] เกิดวันที่ 26 เม.ย. 2504 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต เอกสังคมศึกษา วิทยาลัยครูสุรินทร์ ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

การทำงานแก้ไข

ครูมานิตย์ เคยรับข้าราชการครูตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนบ้านกะลัน ต่อมาได้ลาออกจากราชการเพื่อมาทำงานการเมือง ในตำแหน่งที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ปี 2542 และที่ปรึกษาประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ปี 2543 ต่อมาเขาได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ สังกัดพรรคไทยรักไทยและพรรคเพื่อไทย ตามลำดับ ปี 2556 เป็นรองโฆษกพรรคเพื่อไทย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 4 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 จังหวัดสุรินทร์ สังกัดพรรคไทยรักไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 จังหวัดสุรินทร์ สังกัดพรรคไทยรักไทย
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดสุรินทร์ สังกัดพรรคเพื่อไทย
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดสุรินทร์ สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. http://www.tpd.in.th/person/dscper.php?id=000809&group=24&politicianID=004114สังกัด[[พรรคเพื่อไทย[ลิงก์เสีย]]]
  2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-12-28. สืบค้นเมื่อ 2013-10-17.
  3. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2013-10-17.
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๖, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๔ ข หน้า ๑๓, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔