เปิดเมนูหลัก

นางสาวละออง ติยะไพรัช (เกิด 11 ธันวาคม พ.ศ. 2505) เป็นรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงราย เขต 7 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2548 ในสังกัดพรรคไทยรักไทย ปัจจุบันสังกัดพรรคเพื่อไทย

ละออง ติยะไพรัช
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงราย เขต 7
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
24 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 11 ธันวาคม พ.ศ. 2505 (56 ปี)
พรรคการเมือง เพื่อไทย

ประวัติแก้ไข

ละออง ติยะไพรัช เกิดเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2505 เป็นบุตรของนายแต้ซ้ง และนางจม แซ่เตีย มีพี่ 3 คน อาทิ นางบุศริณธญ์ วรพัฒนานันท์ อดีตสมาวุฒิสภา ปัจจุบันเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย และนายยงยุทธ ติยะไพรัช อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 109 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปัจจุบันมีสถานะโสด

งานการเมืองแก้ไข

ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2548 สังกัดพรรคไทยรักไทย และได้รับการเลือกตั้ง ต่อมา พ.ศ. 2550 ลงสมัครในนามพรรคพลังประชาชน แต่ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งตัดสินให้ใบเหลือง เลือกตั้งใหม่ นางสาวละอองได้รับเลือกอีกครั้ง ชนะคู่แข่งกว่า 5 หมื่นคะแนน[1] พ.ศ. 2554 ลงสมัครและได้รับเลือกตั้งในนามพรรคเพื่อไทย

อนึ่ง ก่อนการลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งแรก พ.ศ. 2548 นางสาวละอองเคยดำเนินงานทางการเมืองโดยเป็นหัวหน้าคณะทำงานในพื้นที่ของยงยุทธ ติยะไพรัช พี่ชาย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

ละออง ติยะไพรัช ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 4 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 จังหวัดเชียงราย สังกัดพรรคไทยรักไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดเชียงราย สังกัดพรรคพลังประชาชน
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดเชียงราย สังกัดพรรคเพื่อไทย
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดเชียงราย สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข