วรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์

นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ (เกิด 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูล 2 สมัย

วรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 (34 ปี)
พรรคการเมืองภูมิใจไทย (2555—ปัจจุบัน)

ประวัติ แก้ไข

วรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 เป็นบุตรของนายสมเกียรติ เลียงประสิทธิ์ และ นางวันทนีย์ แซ่เล้า สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ด้าน International Business Management จาก Bournemouth University [1] สถานภาพโสด

การทำงาน แก้ไข

วรศิษฎ์ ทำอาชีพธุรกิจส่วนตัว โดยดำรงตำแหน่งผู้จัดการ ในห้างหุ้นส่วนจำกัดเกียรติเจริญชัยการประมง ซึ่งเป็นกิจการของครอบครัว

งานการเมือง แก้ไข

วรศิษฎ์ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2562 สังกัดพรรคภูมิใจไทย โดยสามารถเอาชนะนายฮอชาลี ม่าเหร็ม จากพรรคประชาธิปัตย์ ไปได้

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก้ไข

วรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดสตูล สังกัดพรรคภูมิใจไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 จังหวัดสตูล สังกัดพรรคภูมิใจไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข