ฮอชาลี ม่าเหร็ม

นายฮอชาลี ม่าเหร็ม (เกิด 3 มีนาคม พ.ศ. 2507) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูล 3 สมัย

ฮอชาลี ม่าเหร็ม
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 3 มีนาคม พ.ศ. 2507 (58 ปี)
อำเภอละงู จังหวัดสตูล
พรรค พรรคประชาธิปัตย์

ประวัติแก้ไข

ฮอชาลี ม่าเหร็ม เกิดเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2507 เป็นบุตรของ นายบาหรี กับ นางจิ ม่าเหร็ม[1] มีพี่ชาย 1 คน สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานการเมืองแก้ไข

อดีตเคยเป็นนักวิทยาศาสตร์แพทย์ ประจำโรงพยาบาลสตูล ฮอชาลีเข้าสู่การเมืองระดับชาติ ด้วยการลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูล ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 สังกัดพรรคความหวังใหม่ แต่ได้รับเลือกตั้งในครั้งต่อมา (เลือกตั้งซ่อม พ.ศ. 2548) และได้รับเลือกติดต่อกัน รวม 3 สมัย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

ฮอชาลี ม่าเหร็ม ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 3 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 (เลือกตั้งซ่อม) จังหวัดสตูล สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดสตูล สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดสตูล สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข