ณรงค์ นุ่นทอง

ณรงค์ นุ่นทอง (เกิด 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2489) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช 4 สมัย อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช และ กรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา

ณรงค์ นุ่นทอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2489 (76 ปี)
พรรค พรรคชาติไทยพัฒนา

ประวัติแก้ไข

ณรงค์ นุ่นทอง เกิดเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2489[1] สำเร็จการศึกษา การศึกษาบัณฑิต และ การศึกษามหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งานการเมืองแก้ไข

ณรงค์ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก ใน พ.ศ. 2519 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และได้รับเลือกเรื่อยมา รวม 4 สมัย

พ.ศ. 2543 ณรงค์ ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และได้รับเลือกตั้ง

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 เขาได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคชาติไทยพัฒนา ลำดับที่ 12[2] แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

ณรงค์ นุ่นทอง ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 4 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519 จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

สมาชิกวุฒิสภาแก้ไข

ณรงค์ นุ่นทอง ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด 1 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2543 จังหวัดนครศรีธรรมราช

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข