เปิดเมนูหลัก

ณรงค์ นุ่นทอง (เกิด 11 กรกฏาคม พ.ศ. 2489) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช 4 สมัย อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช และ กรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา

ณรงค์ นุ่นทอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2489 (73 ปี)
พรรคการเมือง พรรคชาติไทยพัฒนา

เนื้อหา

ประวัติแก้ไข

ณรงค์ นุ่นทอง เกิดเมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม พ.ศ. 2489[1] สำเร็จการศึกษา การศึกษาบัณฑิต และ การศึกษามหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งานการเมืองแก้ไข

ณรงค์ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก ใน พ.ศ. 2519 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และได้รับเลือกเรื่อยมา รวม 4 สมัย

พ.ศ. 2543 ณรงค์ ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และได้รับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

ณรงค์ นุ่นทอง ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 4 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519 จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

สมาชิกวุฒิสภาแก้ไข

ณรงค์ นุ่นทอง ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด 1 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2543 จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ้างอิงแก้ไข