สัมพันธ์ แป้นพัฒน์

นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ (เกิด 17 ธันวาคม พ.ศ. 2488) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช 2 สมัย

สัมพันธ์ แป้นพัฒน์
ไฟล์:สัมพันธ์ แป้นพัฒน์.jpg
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด17 ธันวาคม พ.ศ. 2488 (78 ปี)
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย
พรรคการเมืองประชาธิปัตย์ (2523–2529)
ชาติไทย (2529–2547,2549–2551)
ไทยรักไทย (2547–2549)
ชาติไทยพัฒนา (2554–ปัจจุบัน)

ประวัติ

แก้

สัมพันธ์ แป้นพัฒน์ เกิดเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2488[1] เป็นบุตรของนายเพียน กับนางหลี แป้นพัฒน์ [2] สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต และ นิติศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จาก Temple University ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการโรงแรม จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งานการเมือง

แก้

สัมพันธ์ เข้าสู่วงการการเมือง ด้วยการเป็นสมาชิกสภาจังหวัด ใน พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2526[3] ก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกใน พ.ศ. 2526 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และได้รับเลือกติดต่อกัน รวม 2 ครั้ง

สัมพันธ์ ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 19 สังกัดพรรคชาติไทยพัฒนา เมื่อ พ.ศ. 2554 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง [4] และในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 เขาได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคชาติไทยพัฒนาเช่นเดิม ลำดับที่ 11[5] แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แก้

สัมพันธ์ แป้นพัฒน์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ----> พรรคชาติไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้