ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 325

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 325 สายบางแพ–สมุทรสงคราม เป็นทางหลวงแผ่นดินเชื่อมต่อระหว่างถนนเพชรเกษม กับจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อรองรับการคมนาคมทางบก หลังจากที่ในสมัยก่อนมีการสัญจรคมนาคมทางน้ำเป็นหลัก โดยเฉพาะแม่น้ำแม่กลองและคลองดำเนินสะดวก ไม่ปรากฏแน่ชัดถึงการก่อสร้างว่าเกิดขึ้นในสมัยใด แต่เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2493 ในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการตั้งชื่อทางหลวงแผ่นดินสายบางแพ-ดำเนินสะดวก-สมุทรสงคราม ให้ขนานนามว่า ถนนชูศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายชูศักดิ์ คชเสนี[1] แต่ประชาชนที่สัญจรไปมากลับเรียกว่า ถนนสายสมุทรสงคราม-บางแพ จนถึงปัจจุบัน

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 325
ถนนสมุทรสงคราม–บางแพ, ถนนทางเข้าเมืองสมุทรสงคราม
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว42.406 กิโลเมตร (26.350 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศเหนือ ถ.เพชรเกษม / ทล.3090 ใน อ.บางแพ จ.ราชบุรี
 
ปลายทางทิศใต้ ทล.3092 ใน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

ทางหลวงสายนี้มีจุดเริ่มต้นที่สี่แยกบางแพ ตัดกับถนนเพชรเกษม และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3090 ผ่านสี่แยกหัวโพ ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3335 เข้าเขตอำเภอดำเนินสะดวก ผ่านสี่แยกดอนคลัง ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3336 ผ่านทางแยกตลาดน้ำคลองลัดพลี คลองดำเนินสะดวก ผ่านทางแยกตลาดน้ำดำเนินสะดวก ต่อด้วยทางเข้าอำเภออัมพวา สิ้นสุดเส้นทางที่ทางแยกสมุทรสงคราม บริเวณถนนเอกชัย ระยะทาง 42.406 กิโลเมตร ต่อมาเมื่อถนนพระรามที่ 2 ก่อสร้างแล้วเสร็จ ได้มีการก่อสร้างถนนทางเข้าเมืองสมุทรสงคราม ระยะทางประมาณ 1.347 กิโลเมตร ปัจจุบันได้มีการพัฒนาทางหลวงสายนี้เป็น 4-6 ช่องจราจรตลอดสาย อยู่ในความควบคุมของแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) และถนนทางเข้าเมืองสมุทรสงครามบางช่วงได้แบ่งให้เทศบาลเมืองสมุทรสงครามเป็นผู้บำรุงรักษาทางด้วย ในปัจจุบัน ทางเข้าเมืองสมุทรสงครามจากถนนพระรามที่ 2 ได้เปลี่ยนหมายเลขเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3301

รายชื่อทางแยก แก้

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 325 ทิศทาง: บางแพ−สมุทรสงคราม
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  บางแพ−สมุทรสงคราม
ราชบุรี 0+000 แยกบางแพ เชื่อมต่อจาก:   ทล.3090 ไป อ.โพธาราม
    ถนนเพชรเกษม ไป กาญจนบุรี, นครปฐม     ถนนเพชรเกษม ไป ราชบุรี
9+125   ทล.3335 ไป บ.โพหัก   ทล.3335 ไป บ.ไร่ชาวเหนือ
ทางต่างระดับบางแพ ทางเชื่อมต่อ   มอเตอร์เวย์สายใต้ ไป นครปฐม, อ.ชะอำ ไม่มี
16+375 สค.4010 ทางหลวงชนบท สค.4010 ไป บ.ดอนคลัง   ทล.3336 ไป บ.ไร่ชาวเหนือ
23+850 ไม่มี รบ.3003 ทางหลวงชนบท รบ.3003 ไป ตลาดน้ำคลองลัดพลี
24+675 ไม่มี ถนนดำเนินสะดวก ไป ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
สมุทรสงคราม 36+675 ไม่มี ทางหลวงท้องถิ่น ไป ตลาดน้ำอัมพวา
37+020 วงเวียนอัมพวา ไม่มี ทางหลวงท้องถิ่น ไป ค่ายบางกุ้ง
40+900 ทางลอดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3093   ทล.3093 ไป กรุงเทพฯ   ทล.3093 ไป อ.ปากท่อ
42+406   ทล.3092 ไป บ้านลาดใหญ่ ถนนราชญาติรักษา ไป ตลาดแม่กลอง
ตรงไป: สส.3023 ทางหลวงชนบท สส.3023 ไป   ถนนพระรามที่ 2
ถนนราชญาติรักษา ถนนเอกชัย (ทล.3092) - ทางเข้าเมืองสมุทรสงคราม (ทล.3301)
สมุทรสงคราม 42+625 จุดตัดทางรถไฟสายแม่กลอง
-   ทล.3301 ไป ถนนพระรามที่ 2 ถนนประสิทธิ์พัฒนา ไป ตลาดสดแม่กลอง
ตรงไป: ถนนราชญาติรักษา ไป ดอนหอยหลอด
  สมุทรสงคราม - ถนนพระรามที่ 2
สมุทรสงคราม - สส.6024 ทางหลวงชนบท สส.6024 ไป บิ๊กซีสมุทรสงคราม สส.6024 ทางหลวงชนบท สส.6024 ไป ตลาดแม่กลอง
1+347 ทางต่างระดับสมุทรสงคราม   ถนนพระรามที่ 2 เข้า สมุทรสาคร, กรุงเทพฯ   ถนนพระรามที่ 2 ไป อ.ปากท่อ, เพชรบุรี
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้