ถนนราชพฤกษ์

ทางหลวงชนบทในจังหวัดนนทบุรี

ถนนราชพฤกษ์ (อักษรโรมัน: Thanon Ratchaphruek) หรือ ทางหลวงชนบท นบ.3021 สายราชพฤกษ์ เป็นถนนที่ทอดยาวจากกรุงเทพมหานครสู่จังหวัดปทุมธานี เป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญสายหนึ่ง โดยสามารถเดินทางจากถนนสาทรถึงอำเภอเมืองปทุมธานีได้โดยไม่ต้องผ่านทางแยกสัญญาณไฟจราจรแม้แต่แห่งเดียว

ทางหลวงชนบท นบ.3021
ถนนราชพฤกษ์
แผนที่
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว42.320 กิโลเมตร (26.296 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อพ.ศ. 2543–ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศใต้ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ใน เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
 
ปลายทางทิศเหนือ ทล.346 ใน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

ประวัติ

แก้

ทางราชการได้ตัดถนนราชพฤกษ์ช่วงตากสิน-เพชรเกษมขึ้นเป็นช่วงแรก ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่เขตภาษีเจริญ เขตจอมทอง เขตธนบุรี และเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2533 เพื่อลดปัญหาการจราจรและทำให้การคมนาคมขนส่งระหว่างกรุงเทพมหานครกับบริเวณรอบนอกขยายตัวอย่างเป็นระบบ เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดการจราจรในปี พ.ศ. 2543 หน่วยงานต่าง ๆ ได้ใช้ชื่อถนนในเบื้องต้นว่า ถนนตากสิน-เพชรเกษม

ถนนราชพฤกษ์ช่วงเพชรเกษม-รัตนาธิเบศร์ตัดขึ้นตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอบางบัวทอง อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตตลิ่งชัน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2537 โดยเป็นหนึ่งในโครงการถนนต่อเชื่อมสายติวานนท์-เพชรเกษม-รัตนาธิเบศร์ (แนวเหนือ-ใต้) เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การคมนาคม การขนส่ง และการจราจร แต่เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวได้หมดอายุบังคับใช้ไปก่อนที่กรมโยธาธิการจะสำรวจแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนให้แล้วเสร็จ จึงได้ออกพระราชกฤษฎีกาเดียวกันอีกครั้งในปี พ.ศ. 2542 หลังจากนั้นจึงเริ่มเวนคืนที่ดินและก่อสร้างเส้นทาง

จนกระทั่งเมื่อการตัดถนนต่อเชื่อมสายติวานนท์-เพชรเกษม-รัตนาธิเบศร์ดังกล่าวแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2546 กรมทางหลวงชนบทผู้รับผิดชอบสายทาง (รับโอนมาจากกรมโยธาธิการ) ได้หารือกับกรมศิลปากรเพื่อตั้งชื่อถนนอย่างเป็นทางการ โดยถนนแนวเหนือ-ใต้นี้ กรมทางหลวงชนบทเสนอชื่อ ถนนราชพฤกษ์ โดยให้เหตุผลว่ามีโครงการจะปลูกต้นราชพฤกษ์ (Cassia fistula) เรียงรายตามแนวถนนสายนี้ และนอกจากนี้ชื่อราชพฤกษ์ยังเป็นชื่อที่ไม่ซ้ำซ้อนกับถนนสายใด ๆ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีกด้วย

ต่อมากรมทางหลวงชนบทได้ขอให้กรมศิลปากรพิจารณาชื่อถนนตากสิน-เพชรเกษมใหม่ (พร้อมกับถนนแยกตากสิน-เพชรเกษมไปถนนวงแหวนรอบนอก (ถนนกาญจนาภิเษก) ซึ่งต่อมาใช้ชื่อว่าถนนกัลปพฤกษ์) กรมศิลปากรโดยสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์จึงพิจารณาโดยใช้หลักการที่กรมทางหลวงชนบทเคยใช้ตั้งชื่อถนนในโครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดนครอินทร์และถนนต่อเชื่อมสายติวานนท์-เพชรเกษม-รัตนาธิเบศร์มาแล้ว กล่าวคือ ใช้ชื่อพรรณไม้มงคลตั้งเป็นชื่อถนน ในส่วนของถนนตากสิน-เพชรเกษมให้รวมเป็นสายเดียวกับถนนที่ตัดใหม่จากเพชรเกษมไปรัตนาธิเบศร์ เพราะเป็นถนนขนาดเดียวกัน (6-10 ช่องจราจร) และมีแนวเส้นทางที่ต่อเนื่องกัน ดังนั้นถนนช่วงนี้จึงมีชื่อว่า "ถนนราชพฤกษ์"

ส่วนถนนราชพฤกษ์ช่วงรัตนาธิเบศร์‒ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345 สร้างขึ้นตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอปากเกร็ด อำเภอบางบัวทอง และอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2540 ต่อมาสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์บริเวณแนวเวนคืนนั้นเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วนเมื่อปี พ.ศ. 2543 อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างก็เสร็จสมบูรณ์และสามารถเปิดให้ใช้คมนาคมได้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2549 โดยในเรื่องชื่อถนนนั้น กรมศิลปากรเห็นด้วยกับที่กรมทางหลวงชนบทจะใช้ชื่อ "ถนนราชพฤกษ์" ด้วยเช่นกัน เนื่องจากเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อจากถนนราชพฤกษ์เดิม

ส่วนถนนช่วงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345‒อำเภอเมืองปทุมธานี สร้างขึ้นตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลบ้านฉาง ตำบลบางปรอก ตำบลบางหลวง ตำบลบางเดื่อ ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี ตำบลคูบางหลวง ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2560[1] โดยการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และสามารถเปิดให้ใช้คมนาคมในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2561[2]

รายละเอียดเส้นทาง

แก้

ช่วงตากสิน-เพชรเกษม

แก้
 
ถนนราชพฤกษ์ บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงย่อยบางหว้าของรถไฟฟ้าบีทีเอส

เริ่มจากถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินที่แยกตากสิน ในพื้นที่แขวงบุคคโล เขตธนบุรี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ในพื้นที่แขวงบุคคโล (โดยเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างแขวงบุคคโลกับแขวงบางยี่เรือ จนกระทั่งข้ามคลองบางน้ำชนจึงเป็นเส้นแบ่งแขวงบุคคโลกับแขวงตลาดพลู) ตัดกับถนนรัชดาภิเษกที่สี่แยกรัชดา-ราชพฤกษ์ (อุโมงค์รัชดา - ราชพฤกษ์เปิดเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565) เข้าพื้นที่แขวงดาวคะนอง (และเป็นเส้นแบ่งแขวงดาวคะนองกับแขวงตลาดพลู) ข้ามคลองบางสะแกเข้าพื้นที่แขวงตลาดพลู มุ่งขึ้นไปทางทิศตะวันตก ตัดผ่านทางรถไฟสายแม่กลอง ตัดกับถนนวุฒากาศ ข้ามคลองด่าน (บางหลวงน้อย) เข้าสู่พื้นที่แขวงบางค้อ เขตจอมทอง ตัดกับถนนกัลปพฤกษ์ที่ทางแยกต่างระดับสวนเลียบ แล้วข้ามคลองตาม่วงเข้าพื้นที่แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ จากนั้นวกขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบคลองสวนเลียบ ตัดผ่านถนนเทอดไท (พัฒนาการเดิม) และข้ามคลองภาษีเจริญไปตัดกับถนนเพชรเกษมที่ทางแยกต่างระดับเพชรเกษม

ช่วงเพชรเกษม-รัตนาธิเบศร์

แก้

เขตกรุงเทพมหานคร

แก้

เริ่มจากถนนเพชรเกษมในพื้นที่แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ ไปทางทิศเดิม ข้ามคลองบางจากเข้าพื้นที่แขวงคูหาสวรรค์ จากนั้นเข้าพื้นที่แขวงบางจากและแขวงบางแวก โค้งขึ้นไปทางทิศเหนือ ตัดผ่านถนนบางแวก (จรัญสนิทวงศ์ 13) ที่ทางแยกต่างระดับบางแวก ข้ามคลองบางเชือกหนังเข้าพื้นที่แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน ข้ามคลองบางน้อยเข้าพื้นที่แขวงบางพรม ตัดผ่านถนนปากน้ำกระโจมทอง ตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตัดผ่านโครงการถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4 และตัดผ่านถนนบางพรม (วัดแก้ว-พุทธมณฑล สาย 1) ข้ามคลองบางพรมเข้าพื้นที่แขวงบางระมาด ตัดผ่านถนนอินทราวาส (วัดประดู่) ข้ามคลองบ้านไทรเข้าพื้นที่แขวงฉิมพลี ก่อนตัดกับถนนบรมราชชนนีที่ทางแยกต่างระดับบรมราชชนนี โค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดผ่านถนนฉิมพลี ตัดผ่านทางรถไฟสายใต้เข้าพื้นที่แขวงตลิ่งชัน ตรงขึ้นไปทางทิศเหนือและตัดกับถนนสวนผักที่ทางแยกต่างระดับคลองมหาสวัสดิ์-ถนนสวนผัก ก่อนข้ามคลองมหาสวัสดิ์เข้าเขตจังหวัดนนทบุรี

เขตจังหวัดนนทบุรี

แก้
 
ถนนราชพฤกษ์ บริเวณวงเวียนราชพฤกษ์

เริ่มจากสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ในพื้นที่ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย ตรงไปทางทิศเหนือ ตัดผ่านถนนบางกรวย-จงถนอม ข้ามคลองบางขวาง (บางโคเผือก) เข้าพื้นที่ตำบลบางขนุน จากนั้นเข้าพื้นที่ตำบลบางขุนกอง ก่อนตัดกับถนนนครอินทร์ที่วงเวียนบางขุนกอง (ราชพฤกษ์) ข้ามคลองบางกอกน้อยเข้าพื้นที่ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี แนวเส้นทางเบี่ยงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเล็กน้อยก่อนตัดกับถนนบางกรวย-ไทรน้อยและตัดผ่านทางหลวงชนบท นบ.5038 ข้ามคลองอ้อมเข้าพื้นที่ตำบลบางรักน้อย เบี่ยงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตัดกับถนนรัตนาธิเบศร์

ช่วงรัตนาธิเบศร์-ทางแยกต่างระดับขุนมหาดไทย

แก้

เริ่มจากถนนรัตนาธิเบศร์ในพื้นที่ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี มุ่งขึ้นไปทางทิศเดิม ข้ามคลองวัดแดงเข้าพื้นที่ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด ข้ามคลองบางบัวทองเข้าพื้นที่ตำบลอ้อมเกร็ด เบี่ยงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออีกครั้ง ข้ามคลองบางพลับเข้าพื้นที่ตำบลบางพลับ ตัดกับถนนชัยพฤกษ์ที่แยกต่างระดับสาลีโขฯ (บางพลับ) และไปในทิศเดิมจนกระทั่งข้ามคลองข่อยเข้าพื้นที่ตำบลคลองข่อย จึงโค้งไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ก่อนไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345 ที่แยกต่างระดับขุนมหาดไทย (คลองข่อย) ระยะทางรวม 9.55 กิโลเมตร

ช่วงทางแยกต่างระดับขุนมหาดไทย-ทางแยกต่างระดับปทุมธานี

แก้

เขตจังหวัดนนทบุรี

แก้

เริ่มจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345 ที่ทางแยกต่างระดับขุนมหาดไทยในพื้นที่ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด แล้วจึงโค้งทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านข้ามคลองพระอุดม ถึงซอยวัดท่าเกวียน เบี่ยงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ก่อนตรงไปบรรจบแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างจังหวัดนนทบุรีกับจังหวัดปทุมธานี เข้าเขตจังหวัดปทุมธานี

เขตจังหวัดปทุมธานี

แก้
 
ถนนราชพฤกษ์ ช่วงอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

เริ่มจากแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างจังหวัดนนทบุรีกับจังหวัดปทุมธานี ในพื้นที่ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว ตรงไปจึงโค้งทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านข้ามคลองเกาะเกรียง บริเวณถนนวัดเกาะเกรียง-คลองพระอุดม จากนั้นตรงไปแล้วเบี่ยงทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่านข้ามคลองตาทรัพย์ เข้าพื้นที่ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จากนั้นข้ามคลองบางเดื่อ บริเวณถนนเลียบคลองบางเดื่อ ไปจนถึงทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้า รวมถึงทางหลวงชนบท นบ.1036 จากนั้นซอยวัดไพร่ฟ้า ข้ามคลองบางโพธิ์ใต้ เข้าพื้นที่ตำบลบางหลวง ถึงถนนเลียบคลองบางโพธิ์ใต้-บางหลวง จึงโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จากนั้นข้ามคลองพระยามหาโยธา แล้วตรงไปถึงซอยบางหลวง-เทคโนแหลมทอง ผ่านข้ามคลองบางหลวง เข้าพื้นที่ตำบลบ้านฉาง ก่อนไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 ที่ทางแยกต่างระดับปทุมธานี หรือแยก อบจ. ปทุมธานีเดิม รวมระยะทาง 10.4 กิโลเมตร โดยแนวเส้นทางเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีและบางส่วนอยู่ในเขตอำเภอลาดหลุมแก้ว รวมถึงในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สถานที่สำคัญบนเส้นทาง

แก้

ศูนย์การค้า

แก้
  • เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์
  • เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์
  • เดอะ คริสตัล ราชพฤกษ์
  • โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์
  • เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ [3]
  • โรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์

รายชื่อทางแยก

แก้
รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงชนบท นบ.3021 (ถนนราชพฤกษ์) ทิศทาง: แยกตากสิน–ทางแยกต่างระดับปทุมธานี
จังหวัด อำเภอ/เขต กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  ถนนราชพฤกษ์ (แยกตากสิน–ทางแยกต่างระดับปทุมธานี)
กรุงเทพมหานคร ธนบุรี 0+000 แยกตากสิน เชื่อมต่อจาก: ถนนกรุงธนบุรี ไปสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ไปแยกมไหสวรรย์, ดาวคะนอง ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ไปวงเวียนใหญ่
≈1+500 แยกรัชดา-ราชพฤกษ์ ถนนรัชดาภิเษก ไปแยกมไหสวรรย์, สะพานกรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก ไปตลาดพลู, แยกท่าพระ
≈2+400 ถนนวุฒากาศ ไปแยกจอมทอง ถนนวุฒากาศ ไปแยกวุฒากาศ (มะลิทอง)
จอมทอง ≈3+200 ทางแยกต่างระดับสวนเลียบ   ถนนกัลปพฤกษ์ ไปทางแยกต่างระดับบางโคลัด,ถนนกาญจนาภิเษก ไม่มี
ภาษีเจริญ ≈4+270 - ถนนเทอดไท ไปแยกกำนันแม้น ถนนเทอดไท ไปตลาดพลู
≈4+270 ทางแยกต่างระดับเพชรเกษม ถนนเพชรเกษม ไปบางแค, อ้อมน้อย ถนนเพชรเกษม ไปแยกท่าพระ, วงเวียนใหญ่
≈6+520 ทางแยกต่างระดับบางแวก ถนนบางแวก ไปถนนพุทธมณฑล สาย 1 ถนนบางแวก ไปแยกพาณิชยการธนบุรี
ตลิ่งชัน ≈8+190 ถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4 ไปถนนกาญจนาภิเษก ถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4 ไปแยกไฟฉาย
≈11+600 ทางแยกต่างระดับบรมราชชนนี       ถนนบรมราชชนนี ไปทางแยกต่างระดับฉิมพลี       ถนนบรมราชชนนี ไปตลิ่งชัน, พระปิ่นเกล้า
≈12+000 สะพาน ข้ามทางรถไฟสายใต้
≈13+700 ทางแยกต่างระดับคลองมหาสวัสดิ์-ถนนสวนผัก ถนนสวนผัก ไปตลาดกรุงนนท์, ศาลจังหวัดตลิ่งชัน ถนนสวนผัก ไปแยกสวนผัก
≈13+800 สะพาน ข้ามคลองมหาสวัสดิ์
นนทบุรี บางกรวย ≈16+710 วงเวียนราชพฤกษ์ (บางขุนกอง)   ถนนนครอินทร์ ไปทางแยกต่างระดับบางคูเวียง   ถนนนครอินทร์ ไปแยกบางสีทอง, สะพานพระราม 5
≈17+500 สะพาน ข้ามคลองบางกอกน้อย
เมืองนนทบุรี ≈18+400   ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ไปวงเวียนการไฟฟ้าบางใหญ่   ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ไปแยกบางกร่าง, ท่าเรือบางศรีเมือง
≈19+200   ทางหลวงชนบท นบ.5038 ไปวัดโบสถ์ดอนพรหม   ทางหลวงชนบท นบ.5038 ไปสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์
≈20+500 สะพาน ข้ามคลองอ้อมนนท์
≈22+500 ทางแยกต่างระดับบางรักน้อย   ถนนรัตนาธิเบศร์ ไปแยกบางพลู, ทางแยกต่างระดับบางใหญ่   ถนนรัตนาธิเบศร์ ไปแยกไทรม้า, สะพานพระนั่งเกล้า
ปากเกร็ด ≈24+830 สะพาน ข้ามคลองบางบัวทอง
≈28+100 ทางแยกต่างระดับสาลีโข   ถนนชัยพฤกษ์ ไปแยกสามวัง, แยกบางบัวทอง   ถนนชัยพฤกษ์ ไปสะพานพระราม 4
≈29+700 สะพาน ข้ามคลองข่อย
≈30+750 ทางแยกต่างระดับขุนมหาดไทย   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345 ไปทางแยกต่างระดับบางบัวทอง   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345 ไปแยกบางคูวัด, สะพานปทุมธานี 2
≈31+950 สะพาน ข้ามคลองพระอุดม
ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ≈34+100 สะพาน ข้ามคลองเกาะเกรียง
≈36+600 ทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้า   ทางหลวงชนบท ปท.1036 บรรจบถนนกาญจนาภิเษก   ทางหลวงชนบท ปท.1036 ไป   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 307
≈40+200 สะพาน ข้ามคลองบางหลวง
≈41+200 ทางแยกต่างระดับปทุมธานี   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 ไปลาดหลุมแก้ว, กำแพงแสน   ถนนปทุมสัมพันธ์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3035 เดิม) เข้าเมืองปทุมธานี
ตรงไป:   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 ไปรังสิต
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

13°44′59″N 100°26′49″E / 13.749691°N 100.446820°E / 13.749691; 100.446820