เปิดเมนูหลัก

ถนนราชพฤกษ์ (อักษรโรมัน: Thanon Ratchaphruek) หรือ ทางหลวงชนบท นบ.3021 สายราชพฤกษ์ เป็นถนนที่ทอดยาวจากกรุงเทพมหานครสู่จังหวัดปทุมธานี เป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญสายหนึ่ง โดยสามารถเดินทางจากถนนสาทรถึงอำเภอเมืองปทุมธานีได้โดยไม่ต้องผ่านทางแยกสัญญาณไฟจราจร (ไม่ติดไฟแดง) แม้แต่แห่งเดียว

Thai Rural Road-นบ.3021.svg
ทางหลวงชนบท นบ.3021
ถนนราชพฤกษ์
ข้อมูลของเส้นทาง
ใช้งาน:พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศใต้:ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ใน เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
 
ปลายทิศเหนือ:Thai Highway-346.svg ทล.346 ใน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
ระบบทางหลวง

ประวัติแก้ไข

ทางราชการได้ตัดถนนราชพฤกษ์ช่วงตากสิน-เพชรเกษมขึ้นเป็นช่วงแรก ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่เขตภาษีเจริญ เขตจอมทอง เขตธนบุรี และเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2533 เพื่อลดปัญหาการจราจรและทำให้การคมนาคมขนส่งระหว่างกรุงเทพมหานครกับบริเวณรอบนอกขยายตัวอย่างเป็นระบบ เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดการจราจรในปี พ.ศ. 2543 หน่วยงานต่าง ๆ ได้ใช้ชื่อถนนในเบื้องต้นว่า ถนนตากสิน-เพชรเกษม

ถนนราชพฤกษ์ช่วงเพชรเกษม-รัตนาธิเบศร์ตัดขึ้นตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอบางบัวทอง อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตตลิ่งชัน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2537 โดยเป็นหนึ่งในโครงการถนนต่อเชื่อมสายติวานนท์-เพชรเกษม-รัตนาธิเบศร์ (แนวเหนือ-ใต้) เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การคมนาคม การขนส่ง และการจราจร แต่เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวได้หมดอายุบังคับใช้ไปก่อนที่กรมโยธาธิการจะสำรวจแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนให้แล้วเสร็จ จึงได้ออกพระราชกฤษฎีกาเดียวกันอีกครั้งในปี พ.ศ. 2542 หลังจากนั้นจึงเริ่มเวนคืนที่ดินและก่อสร้างเส้นทาง

จนกระทั่งเมื่อการตัดถนนต่อเชื่อมสายติวานนท์-เพชรเกษม-รัตนาธิเบศร์ดังกล่าวแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2548 กรมทางหลวงชนบทผู้รับผิดชอบสายทาง (รับโอนมาจากกรมโยธาธิการ) ได้หารือกับกรมศิลปากรเพื่อตั้งชื่อถนนอย่างเป็นทางการ โดยถนนแนวเหนือ-ใต้นี้ กรมทางหลวงชนบทเสนอชื่อ ถนนราชพฤกษ์ โดยให้เหตุผลว่ามีโครงการจะปลูกต้นราชพฤกษ์ (Cassia fistula) เรียงรายตามแนวถนนสายนี้ และนอกจากนี้ชื่อราชพฤกษ์ยังเป็นชื่อที่ไม่ซ้ำซ้อนกับถนนสายใด ๆ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีกด้วย

ต่อมากรมทางหลวงชนบทได้ขอให้กรมศิลปากรพิจารณาชื่อถนนตากสิน-เพชรเกษมใหม่ (พร้อมกับถนนแยกตากสิน-เพชรเกษมไปถนนวงแหวนรอบนอก (ถนนกาญจนาภิเษก) ซึ่งต่อมาใช้ชื่อว่าถนนกัลปพฤกษ์) กรมศิลปากรโดยสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์จึงพิจารณาโดยใช้หลักการที่กรมทางหลวงชนบทเคยใช้ตั้งชื่อถนนในโครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดนครอินทร์และถนนต่อเชื่อมสายติวานนท์-เพชรเกษม-รัตนาธิเบศร์มาแล้ว กล่าวคือ ใช้ชื่อพรรณไม้มงคลตั้งเป็นชื่อถนน ในส่วนของถนนตากสิน-เพชรเกษมให้รวมเป็นสายเดียวกับถนนที่ตัดใหม่จากเพชรเกษมไปรัตนาธิเบศร์ เพราะเป็นถนนขนาดเดียวกัน (6-10 ช่องจราจร) และมีแนวเส้นทางที่ต่อเนื่องกัน ดังนั้นถนนช่วงนี้จึงมีชื่อว่า "ถนนราชพฤกษ์"

ส่วนถนนราชพฤกษ์ช่วงรัตนาธิเบศร์-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345 สร้างขึ้นตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอปากเกร็ด อำเภอบางบัวทอง และอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2540 ต่อมาสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์บริเวณแนวเวนคืนนั้นเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วนเมื่อปี พ.ศ. 2543 อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างก็เสร็จสมบูรณ์และสามารถเปิดให้ใช้คมนาคมได้อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 โดยในเรื่องชื่อถนนนั้น กรมศิลปากรเห็นด้วยกับที่กรมทางหลวงชนบทจะใช้ชื่อ "ถนนราชพฤกษ์" ด้วยเช่นกัน เนื่องจากเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อจากถนนราชพฤกษ์เดิม

รายละเอียดเส้นทางแก้ไข

ช่วงตากสิน-เพชรเกษมแก้ไข

เริ่มจากถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินที่แยกตากสิน ในพื้นที่แขวงบุคคโล เขตธนบุรี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ในพื้นที่แขวงบุคคโล (โดยเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างแขวงบุคคโลกับแขวงบางยี่เรือ จนกระทั่งข้ามคลองบางน้ำชนจึงเป็นเส้นแบ่งแขวงบุคคโลกับแขวงตลาดพลู) ตัดกับถนนรัชดาภิเษกที่สี่แยกรัชดา-ราชพฤกษ์ เข้าพื้นที่แขวงดาวคะนอง (และเป็นเส้นแบ่งแขวงดาวคะนองกับแขวงตลาดพลู) ข้ามคลองบางสะแกเข้าพื้นที่แขวงตลาดพลู มุ่งขึ้นไปทางทิศตะวันตก ตัดผ่านทางรถไฟสายแม่กลอง ตัดกับถนนวุฒากาศ ข้ามคลองด่าน (บางหลวงน้อย) เข้าสู่พื้นที่แขวงบางค้อ เขตจอมทอง ตัดกับถนนกัลปพฤกษ์ที่ทางแยกต่างระดับสวนเลียบ แล้วข้ามคลองตาม่วงเข้าพื้นที่แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ จากนั้นวกขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบคลองสวนเลียบ ตัดผ่านถนนเทอดไท (พัฒนาการเดิม) และข้ามคลองภาษีเจริญไปตัดกับถนนเพชรเกษมที่ทางแยกต่างระดับเพชรเกษม

ช่วงเพชรเกษม-รัตนาธิเบศร์แก้ไข

เขตกรุงเทพมหานครแก้ไข

เริ่มจากถนนเพชรเกษมในพื้นที่แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ ไปทางทิศเดิม ข้ามคลองบางจากเข้าพื้นที่แขวงคูหาสวรรค์ จากนั้นเข้าพื้นที่แขวงบางจากและแขวงบางแวก โค้งขึ้นไปทางทิศเหนือ ตัดผ่านถนนบางแวก (จรัญสนิทวงศ์ 13) ที่ทางแยกต่างระดับบางแวก ข้ามคลองบางเชือกหนังเข้าพื้นที่แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน ข้ามคลองบางน้อยเข้าพื้นที่แขวงบางพรม ตัดผ่านถนนปากน้ำกระโจมทอง ตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตัดผ่านโครงการถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4 และตัดผ่านถนนบางพรม (วัดแก้ว-พุทธมณฑล สาย 1) ข้ามคลองบางพรมเข้าพื้นที่แขวงบางระมาด ตัดผ่านถนนอินทราวาส (วัดประดู่) ข้ามคลองบ้านไทรเข้าพื้นที่แขวงฉิมพลี ก่อนตัดกับถนนบรมราชชนนีที่ทางแยกต่างระดับบรมราชชนนี โค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดผ่านถนนฉิมพลี ตัดผ่านทางรถไฟสายใต้เข้าพื้นที่แขวงตลิ่งชัน ตรงขึ้นไปทางทิศเหนือและตัดกับถนนสวนผักที่ทางแยกต่างระดับคลองมหาสวัสดิ์-ถนนสวนผัก ก่อนข้ามคลองมหาสวัสดิ์เข้าเขตจังหวัดนนทบุรี

เขตจังหวัดนนทบุรีแก้ไข

เริ่มจากสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ในพื้นที่ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย ตรงไปทางทิศเหนือ ตัดผ่านถนนบางกรวย-จงถนอม ข้ามคลองบางขวาง (บางโคเผือก) เข้าพื้นที่ตำบลบางขนุน จากนั้นเข้าพื้นที่ตำบลบางขุนกอง ก่อนตัดกับถนนนครอินทร์ที่วงเวียนบางขุนกอง (ราชพฤกษ์) ข้ามคลองบางกอกน้อยเข้าพื้นที่ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี แนวเส้นทางเบี่ยงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเล็กน้อยก่อนตัดกับถนนบางกรวย-ไทรน้อยและตัดผ่านทางหลวงชนบท นบ.5038 ข้ามคลองอ้อมเข้าพื้นที่ตำบลบางรักน้อย เบี่ยงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตัดกับถนนรัตนาธิเบศร์

ช่วงรัตนาธิเบศร์-ทางแยกต่างระดับขุนมหาดไทยแก้ไข

เริ่มจากถนนรัตนาธิเบศร์ในพื้นที่ตำบลบางรักน้อย มุ่งขึ้นไปทางทิศเดิม ข้ามคลองวัดแดงเข้าพื้นที่ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด ข้ามคลองบางบัวทองเข้าพื้นที่ตำบลอ้อมเกร็ด เบี่ยงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออีกครั้ง ข้ามคลองบางพลับเข้าพื้นที่ตำบลบางพลับ ตัดกับถนนชัยพฤกษ์ที่แยกต่างระดับสาลีโขฯ (บางพลับ) และไปในทิศเดิมจนกระทั่งข้ามคลองข่อยเข้าพื้นที่ตำบลคลองข่อย จึงโค้งไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ก่อนไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345 ที่แยกต่างระดับขุนมหาดไทย (คลองข่อย) ระยะทางรวม 9.55 กิโลเมตร

ช่วงทางแยกต่างระดับขุนมหาดไทย-ทางแยกต่างระดับปทุมธานีแก้ไข

เริ่มจากปลายถนนราชพฤกษ์ที่ทางแยกต่างระดับขุนมหาดไทยขึ้นไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 ที่ทางแยกต่างระดับปทุมธานี (แยก อบจ. ปทุมธานีเดิม) รวมทั้งสร้างถนนรวมและกระจายการจราจรจากถนนสายนี้ไปยังถนนกาญจนาภิเษก แนวเส้นทางเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานีและบางส่วนอยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรี ทำให้สามารถเดินทางจากอำเภอเมืองปทุมธานีไปยังสาทรโดยที่ไม่ติดสัญญาณไฟจราจรเลยได้ สถานะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้สัญจรเป็นทางสาธารณะเรียบร้อยแล้ว โดยสายหลักมีระยะทางประมาณ 10.4 กิโลเมตร

สถานที่สำคัญบนเส้นทางแก้ไข

  • สถานีตำรวจภูธรบางกรวย
  • ฝ่ายเวนคืน สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท
  • สมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย
  • โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย
  • ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทราชพฤกษ์

รายชื่อทางแยกแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงชนบท นบ.3021 (ถนนราชพฤกษ์) ทิศทาง: แยกตากสิน–ทางแยกต่างระดับปทุมธานี
จังหวัด อำเภอ/เขต กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  ถนนราชพฤกษ์
กรุงเทพมหานคร ธนบุรี 0.000 แยกตากสิน เชื่อมต่อจาก: ถนนกรุงธนบุรี ไปสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ไปแยกมไหสวรรย์, ดาวคะนอง ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ไปวงเวียนใหญ่
1.500 แยกรัชดา-ราชพฤกษ์ ถนนรัชดาภิเษก ไปแยกมไหสวรรย์, สะพานกรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก ไปตลาดพลู, แยกท่าพระ
2.400 ถนนวุฒากาศ ไปแยกจอมทอง ถนนวุฒากาศ ไปแยกวุฒากาศ (มะลิทอง)
จอมทอง 3.500 ทางแยกต่างระดับสวนเลียบ   ถนนกัลปพฤกษ์ ไปทางแยกต่างระดับบางโคลัด, ถนนกาญจนาภิเษก ไม่มี
ภาษีเจริญ ถนนเทอดไท ไปวัดรางบัว, สำนักงานเขตบางแค, ถนนกาญจนาภิเษก ถนนเทอดไท ไปประตูน้ำภาษีเจริญ, วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ, ตลาดพลู
สะพาน ข้ามคลองภาษีเจริญ
ทางแยกต่างระดับเพชรเกษม ถนนเพชรเกษม ไปบางแค, อ้อมน้อย ถนนเพชรเกษม ไปแยกท่าพระ, วงเวียนใหญ่, สะพานพุทธ
ถนนบางเพลี้ย ไปวัดประดู่บางจาก, สำนักงานเขตภาษีเจริญ, ถนนพุทธมณฑล สาย 1 ถนนบางเพลี้ย ไปโรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา, วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร, บ้านศิลปินคลองบางหลวง
ทางแยกต่างระดับบางแวก ถนนบางแวก ไปวัดกำแพง, วัดชัยฉิมพลี, วัดมะพร้าวเตี้ย, ถนนพุทธมณฑล สาย 1, โรงเรียนอนุบาลทองพูน, ถนนกาญจนาภิเษก, แยกทศกัณฐ์ ถนนบางแวก ไปวัดตะโน, วัดนก, วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี, วัดบางแวก, สถานีตำรวจนครบาลบางเสาธง, โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร, แยกพาณิชยการธนบุรี, ถนนจรัญสนิทวงศ์
ตลิ่งชัน ถนนปากน้ำ-วัดกระโจมทอง ไปวัดสะพาน, ตลาดน้ำวัดสะพาน, ถนนพุทธมณฑล สาย 1, สนามไดร์ฟกอล์ฟอัลบาทรอส, ถนนกาญจนาภิเษก ถนนปากน้ำ-วัดกระโจมทอง ไปบ้านไม้ไทย, วัดทองบางเชือกหนัง, ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35
ถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4 ไปถนนกาญจนาภิเษก ถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4 ไปแยกไฟฉาย
ทางแยกต่างระดับบางพรม ถนนวัดแก้ว-พุทธมณฑลสาย 1 ไปวัดใหม่เทพพล, ถนนพุทธมณฑล สาย 1 ถนนวัดแก้ว-พุทธมณฑลสาย 1 ไปวัดแก้ว, โรงเรียนสุวรรณพลับพลาวิทยาคม, ถนนจรัญสนิทวงศ์
ถนนบางระมาด ไปวัดอินทราวาส, ถนนพุทธมณฑล สาย 1, ตลาดน้ำคลองลัดมะยม, ถนนกาญจนาภิเษก ไม่มี
ทางแยกต่างระดับบรมราชชนนี       ถนนบรมราชชนนี ไปทางแยกต่างระดับฉิมพลี, นครปฐม       ถนนบรมราชชนนี ไปตลิ่งชัน, บางบำหรุ, พระปิ่นเกล้า, สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า, สะพานพระราม 8, สะพานกรุงธน, สะพานพระราม 7
สะพาน ข้ามทางรถไฟสายใต้
ทางแยกต่างระดับคลองมหาสวัสดิ์-ถนนสวนผัก ถนนสวนผัก ไปตลาดกรุงนนท์, ศาลจังหวัดตลิ่งชัน, ถนนพุทธมณฑล สาย 1, โรงเรียนฉิมพลี, ถนนกาญจนาภิเษก ถนนสวนผัก ไปวัดศีลมหาสนิท, องค์การตลาด, สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 2, โรงเรียนกุศลศึกษา, วัดน้อยใน, แยกสวนผัก
สะพาน ข้ามคลองมหาสวัสดิ์
นนทบุรี บางกรวย ทางแยกต่างระดับคลองมหาสวัสดิ์ นบ.3014 ถนนบางกรวย-จงถนอม ไปสหกรณ์การเกษตรบางกรวย จำกัด, ศูนย์การค้าบ้านแอนด์บียอนด์ สาขาราชพฤกษ์, วัดโตนดมหาสวัสดิ์, โรงเรียนวัดโคนอนราษฎร์บำรุง, เทศบาลตำบลปลายบาง, ถนนกาญจนาภิเษก นบ.3014 ถนนบางกรวย-จงถนอม ไปองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์, วัดยางป่า, วัดสักใหญ่, วัดโพธิ์บางโอ, ที่ว่าการอำเภอบางกรวย, โรงพยาบาลบางกรวย, เทศบาลเมืองบางกรวย, ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาบางกรวย, วัดชลอ, ถนนบางกรวย-ไทรน้อย, ถนนเทอดพระเกียรติ
นบ.4007 ถนนบ้านคลองวัดสัก-บ้านวัดโคนอน ไปวัดตะระเก, หมู่บ้านรติรมย์, สะพานกรุงนนท์, ถนนสวนผัก นบ.4007 ถนนบ้านคลองวัดสัก-บ้านวัดโคนอน ไปองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน, ถนนนครอินทร์, วัดแก้วฟ้า, วัดบางขนุน, สถานีตำรวจภูธรบางกรวย, ที่ว่าการอำเภอบางกรวย
วงเวียนราชพฤกษ์   ถนนนครอินทร์ ไปทางแยกต่างระดับบางคูเวียง   ถนนนครอินทร์ ไปแยกบางสีทอง, สะพานพระราม 5, ถนนติวานนท์
นบ.4140 ถนนบ้านวัดอุทยาน-บ้านวัดใหม่เจริญ ไปวัดไทยเจริญ, ร้านกาแฟบ้านริมคลอง, ตลาดน้ำวัดตะเคียน นบ.4140 ถนนบ้านวัดอุทยาน-บ้านวัดใหม่เจริญ ไปองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง, ถนนนครอินทร์
สะพาน ข้ามคลองบางกอกน้อย
เมืองนนทบุรี ไม่มี ถนนโยธาธิการ นนทบุรี สายวัดบางกร่าง ไปวัดปราสาท, วัดบางกร่าง
  ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ไปวงเวียนการไฟฟ้าบางใหญ่, อ.บางบัวทอง   ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ไปแยกบางกร่าง, ท่าเรือบางศรีเมือง, อ.บางกรวย
  ทางหลวงชนบท นบ.5038 ไปวัดโบสถ์ดอนพรหม, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่   ทางหลวงชนบท นบ.5038 ไปวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร, เทศบาลเมืองบางศรีเมือง, สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์, ท่าน้ำนนทบุรี, ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี
นบ.2025 ถนนโยธาธิการ นนทบุรี สายวัดประชารังสรรค์ ไปวัดประชารังสรรค์, ตลาดน้ำประชารัฐสวนบัว ไม่มี
สะพาน ข้ามคลองอ้อมนนท์
ถนนโยธาธิการ นนทบุรี สายวัดบางรักใหญ่ ไปวัดบางรักใหญ่ ถนนโยธาธิการ นนทบุรี สายวัดบางรักน้อย ไปองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
ทางแยกต่างระดับบางรักน้อย   ถนนรัตนาธิเบศร์ ไปแยกบางพลู, ทางแยกต่างระดับบางใหญ่   ถนนรัตนาธิเบศร์ ไปแยกไทรม้า, สะพานพระนั่งเกล้า, แคราย
ถนนโยธาธิการ นนทบุรี สายบางรักน้อย ไปสถานีอนามัยบางรักน้อย, ทางลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง, บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด ถนนโยธาธิการ นนทบุรี สายบางรักน้อย ไปตลาดท่าอิฐ, วัดแดงธรรมชาติ
ปากเกร็ด ถนนท่าอิฐหมู่ 5 ไปหมู่บ้านหงส์ประยูร, โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง, ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ถนนท่าอิฐหมู่ 5 ไปองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ, วัดบางบัวทอง, วัดเชิงเลน, ตลาดน้ำวัดแสงสิริธรรม, โรงเรียนท่าอิฐศึกษา, ร้านอาหารครัวคันไถ
สะพาน ข้ามคลองบางบัวทอง
ถนนบ้านวังข่า-วัดสิงห์ทอง ไปหมู่บ้านดิเอมเมอรัลด์, สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง นบ.2023 ถนนบ้านวังข่า-วัดสิงห์ทอง ไปองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมเกร็ด, วัดสิงห์ทอง, วัดใหญ่สว่างอารมณ์, ตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์
ถนนสุขสว่างวดี ไปหมู่บ้านบัวทองธานีพาร์ควิลล์, เทศบาลเมืองบางบัวทอง ถนนสุขสว่างวดี ไปเทศบาลตำบลบางพลับ, วัดสาลีโขภิตาราม
ทางแยกต่างระดับสาลีโข   ถนนชัยพฤกษ์ ไปแยกสามวัง, แยกบางบัวทอง   ถนนชัยพฤกษ์ ไปสะพานพระราม 4, ปากเกร็ด
ถนนเลียบคลองบางวัด ไปสถานีตำรวจภูธรคลองข่อย ถนนเลียบคลองบางวัด ไปหมู่บ้านเศรษฐศิริ ชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ
ถนนเกษตรพัฒนา 2 ไปสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ถนนเกษตรพัฒนา 2 ไปประตูระบายน้ำคลองข่อย, บ้านอิงน้ำรีสอร์ต, วัดสะพานสูง, องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
สะพาน ข้ามคลองข่อย
ทางแยกต่างระดับขุนมหาดไทย   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345 ไปทางแยกต่างระดับบางบัวทอง, สุพรรณบุรี   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345 ไปแยกบางคูวัด, สะพานปทุมธานี 2, สะพานนนทบุรี
สะพาน ข้ามคลองพระอุดม
ถนนวัดท่าเกวียน ไปวัดท่าเกวียน, ประตูน้ำพระอุดม ถนนวัดท่าเกวียน ไปถนน 345
ปทุมธานี เมืองปทุมธานี สะพาน ข้ามคลองเกาะเกรียง
ถนนวัดไพร่ฟ้า ไปถนนกาญจนาภิเษก ถนนวัดไพร่ฟ้า ไปวัดไพร่ฟ้า
ทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้า   ถนนราชพฤกษ์ (ถนนรวมและกระจายการจราจร) บรรจบถนนกาญจนาภิเษก ไม่มี
สะพาน ข้ามคลองบางหลวง
ทางแยกต่างระดับปทุมธานี   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 ไปลาดหลุมแก้ว, บางเลน   ถนนปทุมสัมพันธ์ เข้าเมืองปทุมธานี
ตรงไป:   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 ไปสะพานปทุมธานี, รังสิต
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข