ถนนกรุงธนบุรี

ถนนกรุงธนบุรี (อักษรโรมัน: Thanon Krung Thon Buri) เป็นถนนที่สร้างขึ้นพร้อมกับการก่อสร้างสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในช่วงปี พ.ศ. 2522 - 2525 โดยสร้างเชื่อมต่อกับสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยตรง จุดเริ่มต้นอยู่ที่แยกตากสิน ตัดกับถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินและถนนราชพฤกษ์ ในพื้นที่เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จากนั้นตรงไปทางทิศตะวันออก ข้ามคลองบางไส้ไก่ เข้าสู่พื้นที่เขตคลองสาน มีขนาด 8 - 12 ช่องจราจร โดยมีทางคู่ขนานตลอด 2 ฝั่งของถนน ช่องทางหลักเชื่อมต่อกับถนนสาทรในพื้นที่เขตบางรักและเขตสาทรโดยสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ส่วนทางคู่ขนานทั้ง 2 ฝั่งไปสิ้นสุดที่ถนนเจริญนครซึ่งลอดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในลักษณะทางต่างระดับ ซึ่งสามารถเปลี่ยนเส้นทางจากถนนเจริญนครไปใช้ถนนกรุงธนบุรีและสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้

ถนนกรุงธนบุรี
ข้อมูลของเส้นทาง
มีขึ้นเมื่อ:พ.ศ. 2525 – ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันออก:สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ถนนเจริญนคร ใน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
ปลายทางทิศตะวันตก:ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน, ถนนราชพฤกษ์ ใน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ถนนกรุงธนบุรี บริเวณสถานีวงเวียนใหญ่ของรถไฟฟ้าบีทีเอส

ถนนสายนี้เป็นที่ตั้งของรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม สถานีกรุงธนบุรี และสถานีวงเวียนใหญ่ และมีสถานีของรถไฟฟ้าสายสีทอง สถานีกรุงธนบุรี โดยสามารถเชื่อมต่อกับสถานีกรุงธนบุรีของรถไฟฟ้าบีทีเอสได้โดยตรง