เปิดเมนูหลัก

เขตคลองสาน

เขตในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
แผนที่กรุงเทพมหานคร เน้นเขตคลองสาน
Cquote1.png แผ่นดินพระเจ้าตากสิน ถิ่นเดิมผลไม้ดัง
ติดฝั่งเจ้าพระยา โบราณสถานเด่นสง่า
อุทยานสมเด็จย่ารวมใจ
Cquote2.png
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย เขตคลองสาน
อักษรโรมัน Khet Khlong San
รหัสทางภูมิศาสตร์ 1018
รหัสไปรษณีย์ 10600
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 6.87[1] ตร.กม.
ประชากร 72,171[2] คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น 10,505.24 คน/ตร.กม.
สำนักงานเขต
ที่ตั้ง เลขที่ 861 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
พิกัด 13°43′49″N 100°30′35″E / 13.73028°N 100.50972°E / 13.73028; 100.50972
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2437 2309, 0 2437 5279
หมายเลขโทรสาร 0 2439 3558
เว็บไซต์ เว็บไซต์สำนักงานเขตคลองสาน
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เขตคลองสาน เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขตกรุงเหนือ(กลุ่มเขตกรุงธนบุรี) ซึ่งถือเป็นเขตอนุรักษ์เมืองเก่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมทางฝั่งธนบุรี

เนื้อหา

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

ตั้งอยู่บริเวณตะวันออกสุดของ ฝั่งธนบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้

ประวัติศาสตร์แก้ไข

เขตคลองสานเดิมมีฐานะเป็น อำเภอบางลำภูล่าง อยู่ในเขตปกครองของจังหวัดธนบุรี และได้เปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอบุปผาราม ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนนามอำเภอบุปผารามเป็น อำเภอคลองสาน ในปี พ.ศ. 2459 เนื่องจากมีขณะนั้นที่ตั้งอำเภออยู่ที่วัดทองนพคุณในเขตตำบลคลองสาน

ในปี พ.ศ. 2481 ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรียุบรวมอำเภอและยุบอำเภอลงเป็นกิ่งอำเภอ โดยอำเภอคลองสานได้ถูกลดฐานะลงเป็น กิ่งอำเภอคลองสาน ขึ้นกับอำเภอบางยี่เรือ (พ.ศ. 2482 อำเภอบางยี่เรือได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอธนบุรี)

ต่อมาในพื้นที่กิ่งอำเภอคลองสานมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2500 จึงได้มีพระราชกฤษฎีกาตั้ง อำเภอคลองสาน ขึ้นอีกครั้ง

ครั้นในปี พ.ศ. 2514 ได้มีประกาศคณะปฏิวัติให้รวมจังหวัดพระนครกับจังหวัดธนบุรีเข้าเป็นจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรีและมีฐานะเป็นกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2515 แบ่งพื้นที่ออกเป็นเขตและแขวงแทนอำเภอและตำบล อำเภอคลองสานจึงเปลี่ยนฐานะเป็น เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

เขตคลองสานแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 แขวง ได้แก่

อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2561)
จำนวนบ้าน
(ธันวาคม 2561)
ความหนาแน่นประชากร
(ธันวาคม 2561)
สมเด็จเจ้าพระยา Somdet Chao Phraya
1.16
13,027
5,051
11,230.17
คลองสาน Khlong San
1.49
16,048
5,861
10,770.46
บางลำภูล่าง Bang Lamphu Lang
2.47
24,344
13,299
9,855.87
คลองต้นไทร Khlong Ton Sai
1.75
18,752
14,619
10,715.42
ทั้งหมด
6.87
72,171
38,830
10,505.24

ประชากรแก้ไข

สถานที่สำคัญแก้ไข

 
บ้านหวั่งหลี
 
ไอคอนสยาม

ระบบขนส่งมวลชนแก้ไข

  • สถานีกรุงธนบุรีและสถานีวงเวียนใหญ่ของรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษาสายสีลม

สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแก้ไข

 
สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน

มี 2 สะพาน คือ

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ลักษณะภูมิประเทศและเขตการปกครอง". สำนักงานเขตคลองสาน. สืบค้นเมื่อ 6 ธันวาคม 2560.
  2. สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,กองปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร. สถิติประชากรและบ้าน - จำนวนประชากรแยกรายอายุ [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/. สืบค้น 2 มกราคม 2562.
  3. สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "จำนวนประชากรและบ้าน." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/xstat/popyear.html 2556. สืบค้น 3 เมษายน 2556.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข