แขวงบางลำภูล่าง

แขวงในเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

บางลำภูล่าง เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

แขวงบางลำภูล่าง
แผนที่เขตคลองสาน เน้นแขวงบางลำภูล่าง
อักษรไทยแขวงบางลำภูล่าง
อักษรโรมันKhwaeng Bang Lamphu Lang
เขตคลองสาน
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด2.234 ตร.กม. (0.863 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2562)[2]
 • ทั้งหมด24,070 คน
 • ความหนาแน่น10,774.40 คน/ตร.กม. (27,905.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10600
รหัสภูมิศาสตร์101803
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเขตคลองสาน มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

อ้างอิงแก้ไข

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2562." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showZoneData.php?rcode=1018&statType=1&year=62 2563. สืบค้น 29 พฤษภาคม 2563.