แขวงบางลำภูล่าง

แขวงในเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

บางลำภูล่าง เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

แขวงบางลำภูล่าง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Bang Lamphu Lang
ถนนเจริญนครและวัดเศวตฉัตรวรวิหาร
แผนที่เขตคลองสาน เน้นแขวงบางลำภูล่าง
แผนที่เขตคลองสาน เน้นแขวงบางลำภูล่าง
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตคลองสาน
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด2.234 ตร.กม. (0.863 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด22,471 คน
 • ความหนาแน่น10,058.64 คน/ตร.กม. (26,051.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10600
รหัสภูมิศาสตร์101803
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

แขวงบางลำภูล่างตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเขตคลองสาน มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

อ้างอิง แก้

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1018&rcodeDesc=เขตคลองสาน 2566. สืบค้น 19 กุมภาพันธ์ 2567.