วัดทองนพคุณ (กรุงเทพมหานคร)

วัดในกรุงเทพมหานคร

วัดทองนพคุณ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ[1] ตั้งอยู่ในแขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร วัดแห่งนี้ยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากร เดิมชื่อวัดทองล่าง ไม่ทราบชัดว่าใครเป็นผู้สร้าง แต่คาดว่าสร้างขึ้นสมัยอยุธยาตอนปลาย ต่อมาพระยาโชฎึกราชเศรษฐี (ทองจีน) ได้เป็นผู้บูรณะซ่อมแซม และถวายให้เป็นพระอารามหลวงในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และบูรณปฏิสังขรณ์ใหญ่อีกครั้งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว[2]

วัดทองนพคุณ
พระประธานในพระอุโบสถ
แผนที่
ชื่อสามัญวัดทองล่าง
ที่ตั้งเลขที่ 103 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ประเภทพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระพรหมวชิรธีรคุณ (สมคิด เขมจารี)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ศิลปะและสถาปัตยกรรม แก้

ส่วนสถาปัตยกรรม อุโบสถเป็นหลังคาลด 2 ชั้น หน้าบันสลักลวดลาย ด้านหน้ามีรูปเทพอุ้มผ้าไตร ด้านหลังมีพานรองบาตร หน้าต่างเป็นช่องกลม หน้านางด้านข้าง ข้างละ 4 ช่อง ลวดลายปิดทองประดับกระจก ส่วนพระวิหารหลังคาลด 2 ชั้น ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา ถือปูนเกลี้ยง หน้าบันประดับกระเบื้องสีและถ้วย จาน ชาม อาคารก่ออิฐทรงไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ภายในประดิษฐานของพระพุทธรูปหลายร้อยองค์ มณฑป เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองสร้างในรัชกาลที่ 4 พระเจดีย์องค์ใหญ่ย่อเหลี่ยมไม้สิบสอง

ศิลปกรรม ภายในพระอุโบสถ พระประธานในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปั้น ปางมารวิชัย จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ เป็นเรื่องมหาเวสสันดรชาดก เขียนโดยพระครูกสินสังวร ด้านหลังพระประธานมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นรูปพระวิสูตรหรือผ้าม่าน และมีเหล่าทวยเทพคลี่พระวิสูตรออกมาทั้งด้านซ้ายและขวา [3]

ลำดับเจ้าอาวาส แก้

นับตั้งแต่เป็นพระอารามหลวง วัดทองนพคุณมีเจ้าอาวาสตามลำดับ ดังนี้[4]

ลำดับที่ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 พระญาณรังษี (แสง) ? ?
2 พระครูกสิณสังวร (มี) ? ?
3 พระสุธรรมสังวรเถร (มา) ? พ.ศ. 2442
4 พระครูเหมนพคุณ (เผือก) พ.ศ. 2442 พ.ศ. 2462
5 พระเทพวิมล (ชุ่ม ติสาโร) พ.ศ. 2462 พ.ศ. 2502
6 พระภัทรมุนี (อิ๋น ภทฺรมุนี) พ.ศ. 2503 พ.ศ. 2504
7 พระธรรมเจดีย์ (กี มารชิโน) พ.ศ. 2505 พ.ศ. 2522
8 พระเทพปริยัติสุธี (เสรี ธมฺมเวที) พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2536
9 พระพรหมวชิรธีรคุณ (สมคิด เขมจารี) พ.ศ. 2537 ปัจจุบัน

อ้างอิง แก้

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงธรรมการ แผนกกรมสังฆการี เรื่อง จัดระเบียบพระอารามหลวง เก็บถาวร 2011-11-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๓๒, ตอน ๐ ก, ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๘, หน้า ๒๙๓
  2. อาคารอนุรักษ์ กทม. สุดยอดแห่ง ตึก-บ้าน-วัด-วัง เก็บถาวร 2011-06-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ผู้จัดการออนไลน์ 29 กรกฎาคม 2551 17:24 น.
  3. เที่ยว 4 วัดทอง ที่คลองสาน[ลิงก์เสีย]
  4. พระธรรมเจดีย์ (กี มารชิโน). มารชินนิพนธ์. กรุงเทพฯ : ศูนย์ไทยธิเบต, 2551. 272 หน้า. หน้า 263-3. ISBN 978-974-05-1806-8