แขวงคลองสาน

แขวงในเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

คลองสาน เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

แขวงคลองสาน
อักษรไทยแขวงคลองสาน
อักษรโรมันKhwaeng Khlong San
เขตคลองสาน
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด1.49 ตร.กม. (0.58 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)[2]
 • ทั้งหมด15,614 คน
 • ความหนาแน่น10,479.19 คน/ตร.กม. (27,141.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10600
รหัสภูมิศาสตร์101802
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

ตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางเหนือของเขตคลองสาน มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

อ้างอิงแก้ไข

  1. กองนโยบายและแผนงาน. สำนักผังเมือง. กรุงเทพมหานคร. "ประชากรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2549." (PDF). กรุงเทพมหานคร.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2562." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showZoneData.php?rcode=1018&statType=1&year=62 2563. สืบค้น 29 พฤษภาคม 2563.