แขวงสมเด็จเจ้าพระยา

แขวงในเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

สมเด็จเจ้าพระยา เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

แขวงสมเด็จเจ้าพระยา
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Somdet Chao Phraya
วัดพิชยญาติการามวรวิหาร
แผนที่เขตคลองสาน เน้นแขวงสมเด็จเจ้าพระยา
แผนที่เขตคลองสาน เน้นแขวงสมเด็จเจ้าพระยา
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตคลองสาน
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด1.317 ตร.กม. (0.508 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด11,444 คน
 • ความหนาแน่น8,689.45 คน/ตร.กม. (22,505.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10600
รหัสภูมิศาสตร์101801
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

แขวงสมเด็จเจ้าพระยาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเขตคลองสาน มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

อ้างอิง แก้

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1018&rcodeDesc=เขตคลองสาน 2566. สืบค้น 19 กุมภาพันธ์ 2567.