แขวงหิรัญรูจี

แขวงในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

หิรัญรูจี เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

แขวงหิรัญรูจี
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Hiran Ruchi
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เห็นพื้นที่โดยรอบของแขวงหิรัญรูจี
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เห็นพื้นที่โดยรอบของแขวงหิรัญรูจี
แผนที่เขตธนบุรี เน้นแขวงหิรัญรูจี
แผนที่เขตธนบุรี เน้นแขวงหิรัญรูจี
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตธนบุรี
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด0.691 ตร.กม. (0.267 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด10,788 คน
 • ความหนาแน่น15,612.16 คน/ตร.กม. (40,435.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10600
รหัสภูมิศาสตร์101502
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

แขวงหิรัญรูจีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเขตธนบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

อ้างอิง แก้

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1015&rcodeDesc=เขตธนบุรี 2566. สืบค้น 18 กุมภาพันธ์ 2567.