แขวงหิรัญรูจี

แขวงในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

หิรัญรูจี เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

แขวงหิรัญรูจี
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Hiran Ruchi
แผนที่เขตธนบุรี เน้นแขวงหิรัญรูจี
แผนที่เขตธนบุรี เน้นแขวงหิรัญรูจี
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตธนบุรี
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด0.691 ตร.กม. (0.267 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2562)[2]
 • ทั้งหมด11,906 คน
 • ความหนาแน่น17,230.10 คน/ตร.กม. (44,625.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10600
รหัสภูมิศาสตร์101502
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเขตธนบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

อ้างอิงแก้ไข

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2562." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showZoneData.php?rcode=1015&statType=1&year=62 2563. สืบค้น 29 พฤษภาคม 2563.