แขวงวัดกัลยาณ์

แขวงในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

วัดกัลยาณ์ เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

แขวงวัดกัลยาณ์
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Wat Kanlaya
วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
แผนที่เขตธนบุรี เน้นแขวงวัดกัลยาณ์
แผนที่เขตธนบุรี เน้นแขวงวัดกัลยาณ์
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตธนบุรี
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด0.785 ตร.กม. (0.303 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[2]
 • ทั้งหมด8,216 คน
 • ความหนาแน่น10,466.24 คน/ตร.กม. (27,107.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10600
รหัสภูมิศาสตร์101501
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้ไข

แขวงวัดกัลยาณ์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือสุดของเขตธนบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

อ้างอิง แก้ไข

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2564." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=64&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1015&rcodeDesc=เขตธนบุรี 2564. สืบค้น 24 เมษายน 2565.