แขวงวังบูรพาภิรมย์

แขวงในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

วังบูรพาภิรมย์ เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่เป็นเขตการค้า สถานที่ราชการ และสถานศึกษา

แขวงวังบูรพาภิรมย์
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Wang Burapha Phirom
สถานีสามยอด
แผนที่เขตพระนคร เน้นแขวงวังบูรพาภิรมย์
แผนที่เขตพระนคร เน้นแขวงวังบูรพาภิรมย์
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตพระนคร
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด0.720 ตร.กม. (0.278 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด8,489 คน
 • ความหนาแน่น11,790.28 คน/ตร.กม. (30,536.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10200
รหัสภูมิศาสตร์100102
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

แขวงวังบูรพาภิรมย์ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเขตพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

อ้างอิง

แก้
  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1001&rcodeDesc=เขตพระนคร 2566. สืบค้น 14 กุมภาพันธ์ 2567.