แขวงจักรวรรดิ

แขวงในเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

จักรวรรดิ เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่เป็นเขตการค้าและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

แขวงจักรวรรดิ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Chakkrawat
ตลาดสำเพ็ง
แผนที่เขตสัมพันธวงศ์ เน้นแขวงจักรวรรดิ
แผนที่เขตสัมพันธวงศ์ เน้นแขวงจักรวรรดิ
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตสัมพันธวงศ์
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด0.484 ตร.กม. (0.187 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[2]
 • ทั้งหมด6,268 คน
 • ความหนาแน่น12,950.41 คน/ตร.กม. (33,541.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10100
รหัสภูมิศาสตร์101301
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้ไข

แขวงจักรวรรดิตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขตสัมพันธวงศ์ มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

อ้างอิง แก้ไข

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2564." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=64&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1013&rcodeDesc=เขตสัมพันธวงศ์ 2564. สืบค้น 23 เมษายน 2565.