แขวงคลองต้นไทร

แขวงในเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

คลองต้นไทร เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

แขวงคลองต้นไทร
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Khlong Ton Sai
ไอคอนสยามในยามค่ำคืน
ไอคอนสยามในยามค่ำคืน
แผนที่เขตคลองสาน เน้นแขวงคลองต้นไทร
แผนที่เขตคลองสาน เน้นแขวงคลองต้นไทร
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตคลองสาน
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด1.773 ตร.กม. (0.685 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด17,886 คน
 • ความหนาแน่น10,087.99 คน/ตร.กม. (26,127.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10600
รหัสภูมิศาสตร์101804
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

แขวงคลองต้นไทรตั้งอยู่ตรงกลางของเขตคลองสาน มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

อ้างอิง แก้

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1018&rcodeDesc=เขตคลองสาน 2566. สืบค้น 19 กุมภาพันธ์ 2567.