แขวงบางรัก

แขวงในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

แขวงบางรัก เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่การปกครองของเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นแขวงที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากเป็นแหล่งชุมชนของชาวต่างชาติที่มาอาศัยในกรุงเทพมหานครตั้งแต่การสร้างถนนเจริญกรุงและรถรางขึ้น จึงทำให้เป็นบริเวณที่ชาวยุโรปมาตั้งรกราก ค้าขาย และสร้างสถานทูต เช่น ฝรั่งเศส, โปรตุเกส, สหราชอาณาจักร นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของวัดม่วงแค, วัดสวนพลู, ตึกสเตท ทาวเวอร์, โอ.พี.การ์เดน, โรงเรียนอัสสัมชัญ, โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์, โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา, อาคารสำนักงานของ โทรคมนาคมแห่งชาติ และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

แขวงบางรัก
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Bang Rak
แขวงบางรักตลอดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
แขวงบางรักตลอดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
แผนที่เขตบางรัก เน้นแขวงบางรัก
แผนที่เขตบางรัก เน้นแขวงบางรัก
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตบางรัก
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด0.689 ตร.กม. (0.266 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด2,413 คน
 • ความหนาแน่น3,502.18 คน/ตร.กม. (9,070.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10500
รหัสภูมิศาสตร์100404
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

พื้นที่แขวงบางรักประกอบด้วยชุมชนโบราณหลายแห่ง เช่น ชุมชนมัสยิดฮารูณ และยังเป็นที่ตั้งของโบราณสถานที่มีสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่สวยงาม เช่น อาสนวิหารอัสสัมชัญ, ศุลกสถาน, อาคาร อีสต์ เอเชียติก, อาคารไปรษณีย์กลาง เป็นต้น

ศุลกสถานเป็นโบราณสถานสำคัญของแขวงบางรัก อาคารสูงด้านหลังคืออาคารที่ทำการของ โทรคมนาคมแห่งชาติ

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

แขวงบางรักตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขต มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงข้างเคียงดังนี้

การคมนาคม แก้

ระเบียงภาพ แก้

อ้างอิง แก้

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1004&rcodeDesc=เขตบางรัก 2566. สืบค้น 18 กุมภาพันธ์ 2567.