แขวงบางรัก

แขวงในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
สำหรับบางรักในความหมายอื่น ดู บางรัก

แขวงบางรัก เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่การปกครองของเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นแขวงที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากเป็นแหล่งชุมชนของชาวต่างชาติที่มาอาศัยในกรุงเทพมหานครตั้งแต่การสร้างถนนเจริญกรุงและรถรางขึ้น จึงทำให้เป็นบริเวณที่ชาวยุโรปมาตั้งรกราก ค้าขาย และสร้างสถานทูต เช่น ฝรั่งเศส, โปรตุเกส, สหราชอาณาจักร นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของวัดม่วงแค, วัดสวนพลู, ตึกสเตท ทาวเวอร์, โอ.พี.การ์เดน, โรงเรียนอัสสัมชัญ, โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์, โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา, อาคารสำนักงานของกสท โทรคมนาคม และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

แขวงบางรัก
อักษรไทยแขวงบางรัก
อักษรโรมันKhwaeng Bang Rak
เขตบางรัก
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด0.689 ตร.กม. (0.266 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561)
 • ทั้งหมด2,806 คน
 • ความหนาแน่น4,072.56 คน/ตร.กม. (10,547.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10500
รหัสภูมิศาสตร์100404
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

พื้นที่แขวงบางรักประกอบด้วยชุมชนโบราณหลายแห่ง เช่น ชุมชนมัสยิดฮารูณ และยังเป็นที่ตั้งของโบราณสถานที่มีสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่สวยงาม เช่น อาสนวิหารอัสสัมชัญ, ศุลกสถาน, อาคาร อีสต์ เอเชียติก, อาคารไปรษณีย์กลาง เป็นต้น

ศุลกสถานเป็นโบราณสถานสำคัญของแขวงบางรัก อาคารสูงด้านหลังคืออาคารที่ทำการของ กสท โทรคมนาคม

การคมนาคมแก้ไข

ระเบียงภาพแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. กองนโยบายและแผนงาน. สำนักผังเมือง. กรุงเทพมหานคร. "ประชากรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2549." (PDF). กรุงเทพมหานคร.