แขวงสุริยวงศ์

แขวงในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

สุริยวงศ์ เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่การปกครองของเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

แขวงสุริยวงศ์
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Suriyawong
กังหันลมบริเวณถนนสีลมตัดกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์
กังหันลมบริเวณถนนสีลมตัดกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์
แผนที่เขตบางรัก เน้นแขวงสุริยวงศ์
แผนที่เขตบางรัก เน้นแขวงสุริยวงศ์
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตบางรัก
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด0.820 ตร.กม. (0.317 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด4,172 คน
 • ความหนาแน่น5,087.81 คน/ตร.กม. (13,177.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10500
รหัสภูมิศาสตร์100403
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

แขวงสุริยวงศ์ตั้งอยู่ทางตอนกลาง-ใต้ของเขต มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงข้างเคียงดังนี้

อ้างอิง แก้

  1. กองนโยบายและแผนงาน. สำนักผังเมือง. กรุงเทพมหานคร. "ประชากรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2549." (PDF). กรุงเทพมหานคร. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-06-24. สืบค้นเมื่อ 2021-06-28.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1004&rcodeDesc=เขตบางรัก 2566. สืบค้น 18 กุมภาพันธ์ 2567.