แขวงสี่พระยา

แขวงในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

สี่พระยา เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่การปกครองของเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

แขวงสี่พระยา
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Si Phraya
ภาพมุมสูงของวัดหัวลำโพง ซึ่งตั้งอยู่ในแขวงสี่พระยา
ภาพมุมสูงของวัดหัวลำโพง ซึ่งตั้งอยู่ในแขวงสี่พระยา
แผนที่เขตบางรัก เน้นแขวงสี่พระยา
แผนที่เขตบางรัก เน้นแขวงสี่พระยา
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตบางรัก
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด1.064 ตร.กม. (0.411 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[2]
 • ทั้งหมด10,176 คน
 • ความหนาแน่น9,563.91 คน/ตร.กม. (24,770.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10500
รหัสภูมิศาสตร์100405
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

แขวงสี่พระยาตั้งอยู่ทางตอนกลาง-เหนือของเขต มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงข้างเคียงดังนี้

อ้างอิงแก้ไข

  1. กองนโยบายและแผนงาน. สำนักผังเมือง. กรุงเทพมหานคร. "ประชากรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2549." (PDF). กรุงเทพมหานคร. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-06-24. สืบค้นเมื่อ 2021-06-28.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2564." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=64&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1004&rcodeDesc=เขตบางรัก 2564. สืบค้น 18 เมษายน 2565.