ถนนนราธิวาสราชนครินทร์

ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (อักษรโรมัน: Thanon Naradhiwas Rajanagarindra) เป็นเส้นทางการคมนาคมในท้องที่เขตบางรัก เขตสาทร และเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ลักษณะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 8 ช่องจราจร ความกว้าง 60 เมตร ระยะทาง 5.115 กิโลเมตร เริ่มจากถนนสุรวงศ์ในพื้นที่แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก มุ่งตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้พร้อมกับเลียบคลองช่องนนทรี ตัดกับถนนสีลมเข้าพื้นที่แขวงสีลม ตัดกับถนนสาทรเข้าพื้นที่เขตสาทร โดยฝั่งซอยเลขคี่เป็นท้องที่ของแขวงทุ่งมหาเมฆ ส่วนฝั่งซอยเลขคู่เป็นท้องที่แขวงยานนาวา จนถึงปากซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 8 (อาคารสงเคราะห์ 6) จึงเข้าท้องที่แขวงทุ่งวัดดอน ตัดกับถนนจันทน์ เฉพาะฝั่งซอยเลขคู่เข้าสู่ท้องที่แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา ส่วนฝั่งซอยเลขคี่ยังอยู่ในท้องที่แขวงทุ่งมหาเมฆจนกระทั่งตัดกับถนนจันทน์เก่า จากนั้นตัดกับถนนรัชดาภิเษก และไปบรรจบกับถนนพระรามที่ 3 ที่แยกพระรามที่ 3-นราธิวาส (ช่องนนทรี)

ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
Heavy rain in bangkok roads.jpg
ถนนนราธิวาสฯ บริเวณแยกถนนสาทร-นราธิวาส
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว4.300 กิโลเมตร (2.672 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
จาก ถนนสุรวงศ์ ในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
 
ถึง ถนนพระรามที่ 3 ในเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ตัดขึ้นตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและถนนเลียบคลองช่องนนทรี ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535-2539) เมื่อสร้างแล้วเสร็จถนนสายนี้ยังไม่มีชื่อทางการ ดังนั้น เพื่อความสะดวกแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา เพื่อความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ตลอดจนหน่วยงานราชการต่าง ๆ และเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์[1] กรุงเทพมหานครจึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระนามของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ มาเป็นนามถนนอย่างเป็นทางการว่า ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตเมื่อปี พ.ศ. 2539[2]

ทางแยกที่สำคัญ แก้

รายชื่อทางแยกบน ถนนถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ทิศทาง: สุรวงศ์ – พระรามที่ 3
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (สุรวงศ์ – พระรามที่ 3)
กรุงเทพมหานคร 0+000 แยกสุรวงศ์-นราธิวาส   ถนนสุรวงศ์ ไปถนนสี่พระยา, ถนนมหาเศรษฐ์, ถนนเจริญกรุง   ถนนสุรวงศ์ ไปถนนพระรามที่4
0+272 แยกนรารมย์   ถนนสีลม ไปถนนเจริญกรุง   ถนนสีลม ไปถนนพระรามที่4
0+814 แยกนรินทร   ถนนสาทรใต้ ไปสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ถนนเจริญกรุง   ถนนสาทรเหนือ ไปถนนพระรามที่4
2+060 แยกจุดกลับรถหน้าเทคนิคกรุงเทพ   ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ไปถนนพระรามที่ 3   ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ไปถนนสุรวงศ์
2+640 แยกจันทน์-นราธิวาส   ถนนจันทน์ ไปถนนเจริญกรุง   ถนนจันทน์ ไปถนนนางลิ้นจี่
2+980 ไม่มี   ถนนจันทน์เก่า ไปถนนนางลิ้นจี่
3+480 แยกรัชดา-นราธิวาส   ถนนรัชดาภิเษก ไปถนนพระรามที่ 3   ถนนราชดำริ ไปถนนรัชดาภิเษก, ถนนพระรามที่ 3
4+300 แยกนราราม 3   ถนนพระรามที่ 3 ไปสะพานกรุงเทพ, สะพานพระราม 3   ถนนพระรามที่ 3 ไปถนนรัชดาภิเษก
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

สถานที่สำคัญ แก้

อ้างอิง แก้

  1. ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เก็บถาวร 2009-12-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน จากเว็บไซต์โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
  2. กนกวลี ชูชัยยะ. พจนานุกรมวิสามานยนามไทย : วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2548, หน้า 142.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

13°42′43″N 100°32′13″E / 13.711869°N 100.536923°E / 13.711869; 100.536923