ท่าสาทร

ท่าเรือแม่น้ำเจ้าพระยา

ท่าสาทร (อังกฤษ: Sathorn Pier; รหัส: CEN) หรือ ท่าสะพานตากสิน เป็นท่าน้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก หรือฝั่งพระนคร ใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน บริเวณปลายถนนสาทรและปากคลองสาทรทั้งสองฝั่ง ในพื้นที่แขวงสีลม เขตบางรัก และแขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยท่าเรือด่วนเจ้าพระยา และท่าเรือข้ามฟาก

ท่าสาทร
Sathon Pier Bangkok 2019 hoponhopoff boat.jpg
ท่าสาทรในปี พ.ศ. 2562 มองจากแม่น้ำเจ้าพระยา กำลังมีเรือฮ็อปออน-ฮ็อปออฟจอดเทียบท่าอยู่ ด้านหลังมองเห็นตึกร้างสาธรยูนีค
ประเภทท่าเรือโดยสาร
ประเภทเรือเรือด่วน, เรือข้ามฟาก
โครงสร้างท่าสะพานเหล็กปรับระดับพร้อมศาลาพักผู้โดยสารและโป๊ะเหล็ก
ที่ตั้งเขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร
ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา
เขตคลองสาน, กรุงเทพมหานคร
ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ชื่อทางการท่าสาทร (กรมเจ้าท่า)
เจ้าของกรมเจ้าท่า (ฝั่งพระนครและธนบุรีด้านใต้)
เอกชน (ฝั่งธนบุรีด้านกลางและเหนือ)
ผู้ดำเนินงาน ● เรือด่วนเจ้าพระยา
 ● เรือโดยสารไมน์สมาร์ทเฟอร์รี่
ค่าโดยสาร ● เรือด่วนเจ้าพระยา
 ธงส้ม  16 บาทตลอดสาย
 ธงเหลือง  21 บาทตลอดสาย
 ธงเขียวเหลือง  14-33 บาท
 ธงแดง  30 บาทตลอดทั้งสาย (ปกติ 50 บาท)
 ● เรือไมน์สมาร์ทเฟอร์รี่
 สายสีเขียว   สายสีน้ำเงิน   สายสีม่วง  20 บาทตลอดสาย
ข้อมูลเฉพาะ
รหัสท่า CEN 
โครงสร้างหลักโป๊ะเหล็กลอยน้ำ 8 โป๊ะ[1]
(ฝั่งพระนคร ด้านเหนือ 1 กลาง 2 ใต้ 2)
(ฝั่งธนบุรี ด้านเหนือ 1 กลาง 1 ใต้ 1)
ความยาว12 เมตร (ฝั่งพระนครและธนด้านใต้)
15 เมตร (ฝั่งธนโป๊ะกลาง)
12 เมตร (ฝั่งธนด้านเหนือ)
ความกว้าง6 เมตร (ฝั่งพระนครและธนด้านใต้)
4 เมตร (ฝั่งธนโป๊ะกลาง)
4 เมตร (ฝั่งธนด้านเหนือ)

ความสำคัญแก้ไข

ท่าสาทร ถือเป็นจุดเชื่อมต่อการคมนาคมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ เนื่องจากที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองในย่านธุรกิจบริเวณตลาดบางรัก ใกล้กับถนนเจริญกรุง สีลม และสาทร สามารถเชื่อมต่อกับการคมนาคมทางน้ำได้ทั้งเรือโดยสารข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไปยังท่าเป๊ปซี่ ถนนเจริญนคร เขตคลองสาน ฝั่งธนบุรี, เรือด่วนเจ้าพระยาที่ไปสู่พื้นที่เมืองเก่าของกรุงเทพฯ ชานเมืองจังหวัดนนทบุรี และย่านราษฎร์บูรณะ และเรือโดยสารคลองดาวคะนอง ทั้งยังเป็นท่าริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งแรกที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนทางรางได้โดยตรงที่สถานีสะพานตากสิน ในเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม แต่ละวันจึงมีผู้โดยสารทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางผ่านท่าสาทรเป็นจำนวนมาก นับตั้งแต่ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสเปิดให้บริการครั้งแรกในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะช่วงก่อนหน้าที่รถไฟฟ้าบีทีเอสจะขยายการเดินรถจากปลายทางสะพานตากสินออกไปยังฝั่งธนบุรี ที่สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีและวงเวียนใหญ่ เมื่อวันที 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ผู้โดยสารจำนวนมากจากฝั่งธนบุรีหรือพื้นที่ริมแม่น้ำที่ห่างออกไปจำเป็นต้องพึ่งพาการคมนาคมด้วยเรือต่างๆ มายังท่าสาทรเพื่อเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้า

นอกจากนี้ ด้วยที่ตั้งของท่าสาทรที่อยู่ในย่านพักอาศัยของนักท่องเที่ยวต่างชาติและสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าได้อย่างสะดวกสบาย ท่าสาทรจึงมีบทบาทสำคัญด้านการท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ โดยมีทั้งเรือบริการนักท่องเที่ยวสำหรับแขกของโรงแรมต่างๆ บริเวณใกล้เคียง และมีบริการเรือนำเที่ยวชมแม่น้ำเจ้าพระยาหรือเที่ยวชมคลองในฝั่งธนบุรี

การให้บริการแก้ไข

เรือด่วนเจ้าพระยาแก้ไข

ให้บริการโดย บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ที่ท่าสาทรด้านใต้ หรือท่าสาทร (ตากสิน), รหัส CEN (อังกฤษ: Sathorn (Taksin) Pier, Central Pier, code: CEN) ซึ่งเป็นท่าเรือศูนย์กลางของเส้นทางเดินเรือและสามารถเชื่อมต่อรถไฟฟ้าได้ ขาล่องมีปลายทางที่ท่าวัดราชสิงขร-ราษฏร์บูรณะ และขาขึ้นมีปลายทางที่ท่าน้ำนนทบุรี-ท่าปากเกร็ด

นอกจากเรือโดยสารทั่วไปแล้ว ในช่วงเวลา 9.30-15.00 น. ของทุกวัน ท่าสาทรยังเป็นต้นทางของเรือท่องเที่ยวเจ้าพระยา ที่ให้บริการระหว่างสาทรถึงท่าพระอาทิตย์ สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ และเปิดสำหรับผู้โดยสารทั่วไปอีกส่วนหนึ่ง

รายละเอียดท่าเรือแก้ไข

 • ประกอบด้วยโป๊ะเหล็ก 2 โป๊ะ และสะพานทางเดินเหล็กปรับระดับ 2 สะพาน
 • ขนาดท่า กว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร
 • สะพานทางเดิน กว้าง 1.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร
 • รับน้ำหนักได้ 60 คน[2]

ท่าเรือใกล้เคียงแก้ไข

ท่าก่อนหน้า เส้นทางเดินเรือ ท่าต่อไป
ท่าโอเรียนเต็ล
ปลายทาง ท่าน้ำนนทบุรี
  เรือด่วนเจ้าพระยา
ท่าสาทร (ตากสิน)
  ท่าวัดเศวตฉัตร
ปลายทาง ท่าวัดราชสิงขร
ท่าโอเรียนเต็ล
ปลายทาง ท่าน้ำนนทบุรี
  เรือด่วนพิเศษธงส้ม   ท่าวัดวรจรรยาวาส
ปลายทาง ท่าวัดราชสิงขร
ท่าสี่พระยา
ปลายทาง ท่าน้ำนนทบุรี
  เรือด่วนพิเศษธงเหลือง   ท่าราษฎร์บูรณะ
ท่าเรือปลายทาง
ท่าสี่พระยา
ปลายทาง ท่าปากเกร็ด
  เรือด่วนพิเศษธงเขียว-เหลือง   ท่าเรือปลายทาง

เรือโดยสารคลองดาวคะนองแก้ไข

ให้บริการที่ ท่าสาทรด้านใต้ บริเวณเดียวกันกับท่าเรือด่วนเจ้าพระยา ในเส้นทางดาวคะนอง-สาทร ตามคลองดาวคะนอง

 • ท่าสาทร(ตากสิน)
 • ท่าวัดเศวตฉัตร
 • ท่าวัดราชสิงขร
 • ท่าสะพานกรุงเทพ(ฝั่งธนบุรี)
 • ท่าวัดบุคคโล
 • ท่าวัดดาวคะนอง
 • ท่าสะพานดาวคะนอง
 • ท่าจอมทอง
 • ท่าสะพานบางขุนเทียคน
 • ท่าวัดบางประทุนนอก
 • ท่าตลาดวัดไทร
 • ท่าวัดสิงห์

เรือโดยสารสาธารณะ ไมน์ สมาร์ท เฟอร์รี่แก้ไข

 • ท่าสาทร (ตากสิน)

เรือโดยสารสายสาทร-ท่าเรือคลองเตยแก้ไข

ให้บริการที่ ท่าสาทรด้านใต้ บริเวณเดียวกันกับท่าเรือด่วนเจ้าพระยา ในเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ปัจจุบันได้""ยกเลิก""การให้บริการแล้วบางจุด

ประกอบไปด้วย

 • ท่าสาทร (ตากสิน)
 • ท่าวัดเศวตฉัตร
 • ท่าวัดราชสิงขร
 • ท่าสะพานกรุงเทพ (ฝั่งธนบุรี)
 • ท่าวัดบุคคโล
 • ท่าดาวคนอง
 • ท่าถนนตก (เจริญกรุง)
 • ท่าราษฎร์บูรณะ (บิกซี)
 • ท่าแจงร้อน
 • ท่าสาธุประดิษฐ์
 • ท่าคลองลัดโพธิ์ (พระประแดง)
 • ท่าวัดคลองภูมิ
 • ท่าช่องนนทรี (นราธิวาส)
 • ท่าวัดช่องลม
 • ท่าเรือคลองเตย (กรมศุลกากร)

เรือบริการนักท่องเที่ยวแก้ไข

ให้บริการที่ ท่าสาทรด้านใต้ บริเวณเดียวกันกับท่าเรือด่วนเจ้าพระยา โดยเป็นเรือรับ-ส่งผู้เข้าพักโรงแรม, เรือบริการรับ-ส่ง ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี, เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟรอนต์, ไอคอนสยาม และเรือนำเที่ยวชมคลอง

เรือข้ามฟากแก้ไข

ให้บริการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธนนคร ที่ ท่าเรือสาทรด้านเหนือ ในเส้นทางท่าสาทร-ท่าตากสิน (ท่าเป๊ปซี่) ระหว่างเวลา 5.30-23.00 น. โดยผู้โดยสารชำระค่าโดยสารที่ท่าตากสิน ฝั่งธนบุรี

รายละเอียดท่าเรือแก้ไข

 • ประกอบด้วยโป๊ะเหล็ก และสะพานทางเดินเหล็ก
 • ขนาดท่า กว้าง 6.00 เมตร 12.00 เมตร
 • สะพานทางเดิน กว้าง 1.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร
 • รับน้ำหนักได้ 80 คน[3]

การเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนอื่นแก้ไข

สถานที่สำคัญใกล้เคียงแก้ไข

ผลกระทบจากการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสส่วนต่อขยายแก้ไข

หลังการเปิดรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม ในปี 2552 จากสถานีสะพานตากสิน ไปยังสถานีวงเวียนใหญ่ (รถไฟฟ้าบีทีเอส) ระยะทาง 2.2 กิโลเมตร นายบุญเสริม สุภาพร เจ้าของกิจการทรัพย์ธนนคร ผู้ประกอบการเดินเรือข้ามฟากจากท่าเรือเป๊ปซี่-ท่าเรือสาทร ได้คาดการณ์ในช่วงเปิดรถไฟฟ้าจากสะพานตากสิน-วงเวียนใหญ่ โดยประเมินว่าผู้โดยสารอาจหายไป 30% ส่วนวันหยุดอาจหายไปประมาณ 70- 80% วันหยุด[4]

อ้างอิงแก้ไข

 1. รายงานท่าเทียบเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ ถึงจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ 2563
 2. ตารางรายละเอียดท่าเทียบเรือด่วนเลียบฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ปี 2551 เก็บถาวร 2009-07-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนข้อมูลและสถิติเรือโดยสารในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
 3. ตารางรายละเอียดท่าเทียบเรือยนต์โดยสารข้ามฟาก ปี 2551 เก็บถาวร 2009-07-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนข้อมูลและสถิติเรือโดยสารในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
 4. "เจ้าของธุรกิจเรือข้ามฝากสาทรครวญเปิดบีทีเอสฝั่งธน คาดรายได้หด". mgronline.com (ภาษาอังกฤษ). 2009-05-15.

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°43′09″N 100°30′47″E / 13.719166°N 100.512950°E / 13.719166; 100.512950