เปิดเมนูหลัก

ความสำคัญแก้ไข

ท่าน้ำนนทบุรีเป็นท่าเรือที่มีเรือด่วนเจ้าพระยาทุกสายมาจอด เนื่องจากเป็นจุดเชื่อมต่อการคมนาคมระหว่างอำเภอปากเกร็ด อำเภอเมืองนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร

ท่าเรือด่วนเจ้าพระยาแก้ไข

ท่าน้ำนนทบุรี, รหัส: น30 (อังกฤษ: Nonthaburi Pier, code: N30) มี 2 ท่า ประกอบด้วย

สถานที่สำคัญแก้ไข

ท่าเรือใกล้เคียงแก้ไข

ท่าก่อนหน้า เส้นทางเดินเรือ ท่าต่อไป
ท่ากระทรวงพาณิชย์
ปลายทาง ท่าปากเกร็ด
  เรือด่วนเจ้าพระยา
ท่าน้ำนนทบุรี
  ท่าพิบูลสงคราม 2
ปลายทาง ท่าวัดราชสิงขร
ท่ากระทรวงพาณิชย์
ปลายทาง ท่าปากเกร็ด
  เรือด่วนพิเศษธงส้ม   ท่าพิบูลสงคราม 2
ปลายทาง ท่าวัดราชสิงขร
ท่ากระทรวงพาณิชย์
ปลายทาง ท่าปากเกร็ด
  เรือด่วนพิเศษธงเหลือง   ท่าพิบูลสงคราม 2
ปลายทาง ท่าราษฎร์บูรณะ
ท่ากระทรวงพาณิชย์
ปลายทาง ท่าปากเกร็ด
  เรือด่วนพิเศษธงฟ้า   ท่าวังหลัง
ปลายทาง ท่าสาทร
ท่ากระทรวงพาณิชย์
ปลายทาง ท่าปากเกร็ด
  เรือด่วนพิเศษธงเขียวเหลือง   ท่าพิบูลสงคราม 2
ปลายทาง ท่าสาทร


ท่าเรือข้ามฟากแก้ไข

ท่าน้ำนนทบุรี บริเวณด้านหน้า มีเรือ 2 เส้นทางหมุนเวียนให้บริการในท่าเดียวกัน โดยแยกเป็นโป๊ะด้านทิศเหนือสำหรับผู้โดยสารลงเรือ และด้านทิศใต้สำหรับผู้โดยสารขี้นจากเรือ

การเชื่อมต่อรถโดยสารแก้ไข

เหตุการณ์สำคัญแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°48′44″N 100°29′29″E / 13.81229°N 100.49133°E / 13.81229; 100.49133