เรือด่วนเจ้าพระยา

เรือด่วนเจ้าพระยา เป็นเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา ให้บริการในเส้นทางอำเภอปากเกร็ด-ท่าน้ำนนทบุรี-สาทร-วัดราชสิงขร-ราษฎร์บูรณะ โดยบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด

เส้นทางที่ให้บริการแก้ไข

ท่า ชนิดเรือ เชื่อมต่อกับ ที่ตั้ง
      เรือ
ด่วน
ไม่มี
ธง
N33 ปากเกร็ด  สายสีชมพู  ที่ สถานีแยกปากเกร็ด (กำลังก่อสร้าง) นนทบุรี
N32 วัดกลางเกร็ด
N31/1 บ้านพักข้าราชบริพารติวานนท์
N31 กระทรวงพาณิชย์
- พระนั่งเกล้า  สายฉลองรัชธรรม  ที่ สถานีสะพานพระนั่งเกล้า
N30 นนทบุรี (พิบูลสงคราม 3)
N29/1 สะพานพระราม 5
N29 พิบูลสงคราม 2
N28 วัดเขียน
N27 วัดตึก
N26 วัดเขมา
N25 พิบูลสงคราม 1
N24 พระราม 7
N23 วัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร
N22 บางโพ  สายเฉลิมรัชมงคล  ที่ สถานีบางโพ
N21 เกียกกาย
N20 เขียวไข่กา
N19 กรมชลประทาน
N18 พายัพ
N17/1 วัดเทพากร
N17 วัดเทพนารี
N16 สะพานกรุงธน
N15 เทเวศร์
N14 พระราม 8
N13 พระอาทิตย์
N12 พระปิ่นเกล้า
N11 ท่ารถไฟ
N10 ท่าวังหลัง (พรานนก)  สายสีส้ม  และ  สายสีแดงอ่อน  ที่ สถานีศิริราช (โครงการ)
N9 ท่าช้าง
N8 ท่าเตียน
วัดอรุณ
N7 ราชินี  สายเฉลิมรัชมงคล  ที่ สถานีสนามไชย
N6/1 ยอดพิมาน
N6 สะพานพุทธ
N5 ราชวงศ์
N4 กรมเจ้าท่า
N3 สี่พระยา
N2/1 ไอคอนสยาม  สายสีทอง  ที่ สถานีเจริญนคร (ไอคอนสยาม) (กำลังก่อสร้าง)
N2 วัดม่วงแค
N1 โอเรียนเต็ล
CEN สาทร (สะพานตากสิน)  สายสีลม  ที่ สถานีสะพานตากสิน
S1 วัดเศวตฉัตร
S2 วัดวรจรรยาวาส
S3 วัดราชสิงขร
เอเชียทีค

หมายเหตุ

  • สัญลักษณ์ ● คือ เรือจอดรับ - ส่งผู้โดยสารที่ท่านั้น ๆ
  • สัญลักษณ์ | คือ เรือไม่จอดรับ - ส่งผู้โดยสารที่ท่านั้น ๆ

เรือด่วนท่องเที่ยวเจ้าพระยา ธงฟ้าแก้ไข

ให้บริการ 9 ท่า หลัง 16.00 น. ให้บริการ 10 ท่า ได้แก่ พระอาทิตย์ ท่ารถไฟ วังหลัง ท่าช้าง ท่าเตียน ราชวงศ์ สี่พระยา โอเรียนเต็ล สาทร เอเชียทีค

  • ให้บริการท่าเอเชียทีค ซึ่งเรือชนิดอื่นไม่ให้บริการ
  • ให้บริการในเส้นทาง สาทร-ท่าพระอาทิตย์-สาทร ทุกวัน เวลา 09.30-17.00 น.
  • ให้บริการในเส้นทาง สาทร-เอเชียทีค-สาทร ทุกวัน เวลา 16.00-17.30 น.

ตั้งแต่เวลา 16.00น.เป็นต้นไปเรือจากท่าพระอาทิตย์จะให้บริการสุดท้ายที่ท่าเรือเอเชียทีค เรือจะให้บริการตั้งแต่ท่าพระอาทิตย์ ไปยังเอเชียทีคตั้งแต่เวลา 16.00 น.

เรือด่วนเจ้าพระยา ธงทองแก้ไข

เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 9.15 - 19.15 น. ให้บริการ 6 ท่า ได้แก่ สาทร ไอคอนสยาม ราชวงศ์ วัดอรุณราชวราราม ท่าช้าง พรานนก

  • ให้บริการท่าไอคอนสยาม ซึ่งทดแทนเรือด่วนเจ้าพระยาธงส้มที่ยกเลิกให้บริการไป

เรือรับ-ส่งฟรี Shutte Boat เอเชียทีค-สาทรแก้ไข

ให้บริการทุกๆ 15-30 นาที วิ่งในเส้นทางสาทร-เอเชียทีค บริการฟรี เที่ยวแรกออกจากเอเชียทีคและสาทร 16.00น. เที่ยวสุดท้ายออกจากเอเชียทีค 23.30 น. และออกจากสาทร 23.45น.

และจะมีสถานีในอนาคต คือแก้ไข

-ท่าวัดท้ายเมือง -ท่าวัดแคนอก -ท่าหน้าโบสถ์ ซึ่งจะทราบรายละเอียดในอนาคต

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข