วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร

วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ฝ่ายมหานิกาย ซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของ แม่น้ำเจ้าพระยา ที่ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบัน พระธรรมกิตติมุนี (สาย ฐานมงคโล) ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส

วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
Wat Chaloem Phrakiat.jpg
พระอุโบสถวัดเฉลิมพระเกียรติ
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้งตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11100
ประเภทพระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรวิหาร
นิกายเถรวาท ฝ่าย มหานิกาย
เจ้าอาวาสพระธรรมกิตติมุนี (สาย ฐานมงฺคโล)

วัดแห่งนี้ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่ง ราชวงศ์จักรี โปรดเกล้า ฯ ให้สร้างขึ้นตรงที่เป็นนิวาสสถานเดิมของ พระยานนทบุรีศรีมหาอุทยาน (บุญจัน) อดีตเจ้าเมืองนนทบุรี กับ คุณหญิงเพ็ง ผู้เป็นพระอัยกาและพระอัยยิกาหรือตากับยายของพระองค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีสุลาลัย หรือ เจ้าจอมมารดาเรียม ในรัชกาลที่ 2 ผู้เป็นพระราชมารดา

สิ่งสำคัญภายในวัดคือพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งประดิษฐานอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณใกล้กับท่าน้ำของวัดนอกจากนี้ยังมีกำแพงแก้วล้อมรอบพระอุโบสถที่ทำเป็นกำแพงป้อมค่ายแห่งเดียวในประเทศไทยจึงทำให้วัดแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครแนวย้อนยุคหลายเรื่อง

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562 ทางจังหวัดนนทบุรีได้กระทำพิธีพลีกรรมตักน้ำบริเวณกลางแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดเฉลิมพระเกียรติเพื่อนำไปใช้เป็นน้ำอภิเษกเนื่องใน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒ เพราะถือว่าแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าวัดเฉลิมพระเกียรติเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เพียงแห่งเดียวของจังหวัด

อ้างอิงแก้ไข