เรือโดยสารสาธารณะ ไทย สมายล์ โบ้ท

เรือโดยสารสาธารณะ ไทย สมายล์ โบ้ท (อังกฤษ: Thai Smile Boat) เป็นเรือโดยสารไฟฟ้าในแม่น้ำเจ้าพระยา ให้บริการในเส้นทางท่าเรือพระนั่งเกล้า - ท่าเรือวัดวรจรรยาวาส โดย บริษัท ไทย สมายล์ โบ้ท จำกัด

เรือโดยสารสาธารณะ ไทย สมายล์ โบ้ท
เรือโดยสารสาธารณะของไมน์สมาร์ทเฟอร์รี่
ที่ตั้งกรุงเทพมหานคร
เส้นทางเดินเรือแม่น้ำเจ้าพระยา
ประเภทบริการเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า
สาย •  สายสีเขียว  พระปิ่นเกล้า-สาทร
 •  สายสีน้ำเงิน  สะพานพระราม 7-วัดวรจรรยาวาส
 •  สายสีม่วง  พระนั่งเกล้า-สาทร
เจ้าของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ดำเนินงานบริษัท ไทย สมายล์ โบ้ท จำกัด
กำกับดูแลกรมเจ้าท่า, กรุงเทพมหานคร
เริ่มดำเนินงานเมื่อ23 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ความยาวของเส้นทาง22 กม. (13.67 ไมล์)
ความถี่20-60 นาที/ลำ (เวลาปกติ)
5-10 นาที/ลำ (ช่วงเวลาเร่งด่วน)
จำนวนสาย3 สาย
จำนวนเรือ35 ลำ
จุดเปลี่ยนสายทางท่าสาทร
จำนวนท่าเรือ22 ท่า
เว็บไซต์minesmartferry.com
แผนที่เส้นทาง

N30/1
พระนั่งเกล้า
สะพานพระนั่งเกล้า ไทรม้า – แยกนนทบุรี 1
N30
นนทบุรี (พิบูลสงคราม 3)
แล่นผ่าน
ไม่แวะจอด
สะพานพระราม 5
N29/1
N29
พิบูลสงคราม 2
วัดเขียน
N28
วัดตึก
N27
N26
วัดเขมา
N25
พิบูลสงคราม 1
สะพานพระราม 7
N24
ข้ามเขต
จังหวัด
นนทบุรี
กรุงเทพ
N23
วัดสร้อยทอง
บางโพ บางอ้อ – เตาปูน
N22
บางโพ
N21
เกียกกาย
N20
เขียวไข่กา
N19
กรมชลประทาน
N18
พายัพ
วัดเทพากร
N17/1
วัดเทพนารี
N17
สะพานกรุงธน
N16
N15
เทเวศร์
พระราม 8
N14
N13
พระอาทิตย์
พระปิ่นเกล้า
N12
ท่ารถไฟ
N11
พรานนก (วังหลัง)
N10
N9
ท่าช้าง
N8
ท่าเตียน
ปิดปรับปรุง
วัดอรุณ
วัดโพธิ์
ปิดปรับปรุง
สนามไชย อิสรภาพ – สามยอด
N7
ราชินี
N6/1
ยอดพิมาน
ปิดปรับปรุง
N6
สะพานพุทธ
N5
ราชวงศ์
N4
กรมเจ้าท่า
N3
สี่พระยา
N2/1
แคท ทาวเวอร์
ไอคอนสยาม
N2
วัดม่วงแค
N1
โอเรียนเต็ล
สะพานตากสิน กรุงธนบุรี – สุรศักดิ์
CEN
สาทร
S1
วัดเศวตฉัตร
S2
วัดวรจรรยาวาส
Depot
ท่าเทียบเรือบริษัท ปิยะศิริวานิช จำกัด
สถานีชาร์จ

ประวัติ แก้

เรือโดยสารสาธารณะ ไทย สมายล์ โบ้ท เป็นโครงการเรือโดยสารบนแม่น้ำเจ้าพระยาภายใต้ความร่วมมือของบริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต กับกรมเจ้าท่า[1] ให้บริการโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)ในเส้นทางท่าพระปิ่นเกล้า-ท่าสาทร และท่าน้ำสะพานพระราม7-ท่าสาทร ท่าน้ำพระนั่งเกล้า-ท่าสาทร เปิดให้บริการครั้งแรกในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 [2] เรือโดยสารเป็นเรือพลังงานไฟฟ้าลำแรกของประเทศไทย จุผู้โดยสารได้ 200 คน และใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนซึ่งสามารถใช้งานได้ 3 ชั่วโมง [3] เรือโดยสารนี้ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2563 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ [4]

เส้นทาง แก้

เส้นทางเดินเรือสามารถแบ่งได้เป็น 3 สาย คือ[5][6]

 
เรือโดยสารสาธารณะไมน์สมาร์ทเฟอร์รี่ที่ท่าสาทร
 1.  สายสีเขียว  ซิตี้ ไลน์ (City Line) : ให้บริการเส้นทางตั้งแต่ท่าเรือพระปิ่นเกล้า - ท่าเรือสาทร ให้บริการทุกวัน ค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย เรือออกทุก 45 นาที[7][8]
  • จากท่าเรือพระปิ่นเกล้า เที่ยวแรกเวลา 07.30 น. เที่ยวสุดท้ายเวลา 18.00 น.
  • จากท่าเรือสาทร เที่ยวแรกเวลา 07.30 น. เที่ยวสุดท้ายเวลา 17.30 น.
 2.  สายสีน้ำเงิน  เมโทร ไลน์ (Metro Line) : ให้บริการเส้นทางตั้งแต่ท่าเรือพระราม 7 - ท่าเรือสาทร ให้บริการทุกวัน ค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย[7][8]
  • วันธรรมดา
   • จากท่าเรือพระราม 7 เที่ยวแรกเวลา 06.30 น. เที่ยวสุดท้ายเวลา 17.05 น.
   • จากท่าเรือวัดวรจรรยาวาส เที่ยวแรกเวลา 07.25 น. เที่ยวสุดท้ายเวลา 18.00 น.
  • วันหยุด วันเสาร์ อาทิตย์ และในวันหยุดนักขัตฤกษ์
   • จากท่าเรือพระราม 7 เที่ยวแรกเวลา 07.30 น. เที่ยวสุดท้ายเวลา 16.25 น.
   • จากท่าเรือวัดวรจรรยาวาส เที่ยวแรกเวลา 08.25 น. เที่ยวสุดท้ายเวลา 17.20 น.
 3.  สายสีม่วง  เออร์เบิน ไลน์ (Urban Line) : ให้บริการเส้นทางตั้งแต่ท่าเรือพระนั่งเกล้า - ท่าเรือสาทร ให้บริการทุกวัน ค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย[9]
  • วันธรรมดา เรือออกความถี่ 15 นาที - 1 ชั่วโมง/ลำ[7]
   • จากท่าเรือสะพานพระนั่งเกล้า เที่ยวแรกเวลา 06.05 น. เที่ยวสุดท้ายเวลา 17.10 น.
   • จากท่าเรือสาทร เที่ยวแรกเวลา 06.05 น. เที่ยวสุดท้ายเวลา 18.30 น.
  • วันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เรือออกความถี่ 35 - 50 นาที/ลำ
   • จากท่าเรือสะพานพระนั่งเกล้า เที่ยวแรกเวลา 06.50 น. เที่ยวสุดท้ายเวลา 17.10 น.
   • จากท่าเรือสาทร เที่ยวแรกเวลา 08.10 น. เที่ยวสุดท้ายเวลา 18.30 น.
  • วันอาทิตย์ เดินเรือขาละ 8 เที่ยว
   • จากท่าเรือสะพานพระนั่งเกล้า เที่ยวแรกเวลา 07.40 น. เที่ยวสุดท้ายเวลา 16.10 น.
   • จากท่าเรือสาทร เที่ยวแรกเวลา 09.00 น. เที่ยวสุดท้ายเวลา 17.30 น.

ท่าเรือ แก้

ท่าเรือและการเชื่อมต่อกับขนส่งมวลชนประเภทอื่น ๆ ประกอบไปด้วย

 
 
 
N30/1
พระนั่งเกล้า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  สะพานพระนั่งเกล้า   ไทรม้า – แยกนนทบุรี 1  
 
N30
นนทบุรี (พิบูลสงคราม 3)
แล่นผ่าน
 
ไม่แวะจอด
สะพานพระราม 5
N29/1
 
 
N29
พิบูลสงคราม 2
วัดเขียน
N28
 
วัดตึก
N27
 
 
N26
วัดเขมา
 
N25
พิบูลสงคราม 1
สะพานพระราม 7
N24
 
 
ข้ามเขต
 
 
จังหวัด
  นนทบุรี
 
 
 
 
 
กรุงเทพ  
 
 
N23
วัดสร้อยทอง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  บางโพ   บางอ้อ – เตาปูน  
 
 
 
 
 
N22
บางโพ  
 
 
N21
เกียกกาย
 
 
N20
เขียวไข่กา
 
 
N19
กรมชลประทาน
 
 
N18
พายัพ
วัดเทพากร
N17/1
 
 
วัดเทพนารี
N17
 
 
สะพานกรุงธน
N16
 
 
 
 
N15
เทเวศร์
พระราม 8
N14
 
 
 
 
N13
พระอาทิตย์
พระปิ่นเกล้า
N12
 
 
 
ท่ารถไฟ
N11
 
 
 
  พรานนก (วังหลัง)
N10
 
 
 
 
 
 
N9
ท่าช้าง
 
 
 
N8
ท่าเตียน
ปิดปรับปรุง
วัดอรุณ
 
 
 
 
 
 
วัดโพธิ์
ปิดปรับปรุง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  สนามไชย   อิสรภาพ – สามยอด  
 
 
 
 
 
 
N7
ราชินี  
 
 
 
N6/1
ยอดพิมาน
ปิดปรับปรุง
 
 
 
N6
สะพานพุทธ
 
 
 
N5
ราชวงศ์
 
 
 
N4
กรมเจ้าท่า
 
 
 
N3
สี่พระยา
 
 
 
 
 
N2/1
แคท ทาวเวอร์
  ไอคอนสยาม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N2
วัดม่วงแค
 
 
 
N1
โอเรียนเต็ล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  สะพานตากสิน   กรุงธนบุรี – สุรศักดิ์  
 
 
 
 
 
 
 
CEN
สาทร  
 
S1
วัดเศวตฉัตร
 
S2
วัดวรจรรยาวาส
 
 
 
 
Depot
ท่าเทียบเรือบริษัท ปิยะศิริวานิช จำกัด
สถานีชาร์จ

อ้างอิง แก้

 1. "ไปนั่งมาแล้ว!! "ติดดอยรีวิว เรือไฟฟ้าเจ้าพระยา MINE Smart Ferry" แอร์เย็น นั่งสบาย ไร้ควันดำ". www.condotiddoi.com.
 2. "MINE Smart Ferry เรือโดยสารฝีมือคนไทย 100%". www.efinancethai.com.
 3. "เรือโดยสารไฟฟ้ามาแล้ว! EA เปิดตัว MINE Smart Ferry เรือพลังงานไฟฟ้าลำแรกของไทย". www.thairath.co.th. 13 August 2020.
 4. "เรือโดยสารไฟฟ้า MINE SMART FERRY ขยายระยะเวลาวิ่งฟรีถึงกลาง มี.ค.นี้". bangkokbiznews. 11 March 2021.
 5. "เส้นทางเดินเรือและสายเรือที่ให้บริการ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-03-17. สืบค้นเมื่อ 2022-03-17.
 6. #ชี้เป้า เส้นทางเดิน เรือด่วนเจ้าพระยา พร้อมจุดเที่ยว ยังไงก็ไม่หลง!
 7. 7.0 7.1 7.2 LivingPop, Fuse (2022-04-21). "รู้จักกับ "เรือด่วนเจ้าพระยา" เคล็ดลับการเดินทางหนีรถติดบนท้องถนนใน กทม. (มีแผนที่+ตารางเรือให้โหลดด้วยนะ)". Living Pop.
 8. 8.0 8.1 "MINE SMART FERRY - MISSION NO EMISSION". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-02-07. สืบค้นเมื่อ 2023-02-07.
 9. "MINE SMART FERRY - MISSION NO EMISSION". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-02-07. สืบค้นเมื่อ 2023-02-07.

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้