รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีทอง

(เปลี่ยนทางจาก รถไฟฟ้าสายสีทอง)

รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีทอง หรือ โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง สายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-สำนักงานเขตคลองสาน-สะพานพุทธ) เป็นโครงการระบบขนส่งมวลชนรองบนพื้นที่ฝั่งธนบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระบบขนส่งมวลชนทางราง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะที่สอง (M-Map Phase 2) มีจุดประสงค์เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางบนถนนเจริญนคร และเชื่อมต่อเข้ากับศูนย์การค้าไอคอนสยาม ดำเนินการโดย กรุงเทพมหานคร, บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือบีทีเอสซี ดำเนินการในรูปแบบระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติโดยใช้รถไฟฟ้าล้อยาง และมีแนวเส้นทางเริ่มต้นจากสถานีกรุงธนบุรี โดยเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม วิ่งไปตามแนวถนนเจริญนคร ผ่านศูนย์การค้าไอคอนสยาม สำนักงานเขตคลองสาน สิ้นสุดในช่วงแรกที่บริเวณแยกสมเด็จเจ้าพระยา-ประชาธิปก รวมระยะทาง 5.7 กิโลเมตร คาดว่าจะมีผู้โดยสาร 50,000 เที่ยวต่อวันเมื่อเปิดทำการ

รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีทอง
80px
Bma-goldline-krungthonburi.png
สถานีกรุงธนบุรี
ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ
ระบบระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร
สถานะกำลังก่อสร้าง
ที่ตั้งไทย เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ปลายทางสถานีกรุงธนบุรี
สถานีประชาธิปก
จำนวนสถานี4 (ทั้งหมด)
3 (กำลังก่อสร้าง)
1 (โครงการ)
เส้นทาง1
การดำเนินงาน
เปิดเมื่อตุลาคม พ.ศ. 2563 (ระยะที่ 1 กรุงธนบุรี-คลองสาน)[1]
พ.ศ. 2566 (ระยะที่ 2 คลองสาน-สะพานพุทธ)
เจ้าของสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ผู้ดำเนินงานบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
(สัญญาร่วมลงทุนโครงการ หมด พ.ศ. 2593)
ขบวนรถบอมบาร์ดิเอร์ อินโนเวีย เอพีเอ็ม 300 3 ขบวน
ข้อมูลทางเทคนิค
ระยะทาง2.7 กิโลเมตร (not.)
แผนที่เส้นทาง
Unknown BSicon "uexhENDEa"
Unknown BSicon "udCONTgq"
Unknown BSicon "utINTq" + Hub
Unknown BSicon "uxhKRZt" Unknown BSicon "utCONTfq" Unknown BSicon "d"
สีน้ำเงิน ท่าพระ – สนามไชย
Hub
Unknown BSicon "uexhINT" + Hub
อิสรภาพMRT (Bangkok) logo.svg
Unknown BSicon "uexhSTR"
Unknown BSicon "uexhSTR"
(ส่วนต่อขยายส่วนเหนือ)
Unknown BSicon "uexhSTR"
Unknown BSicon "uexdCONTgq"
Unknown BSicon "uextINTq" + Hub
Unknown BSicon "uexhKRZt" Unknown BSicon "uextCONTfq" Unknown BSicon "d"
สีม่วง วงเวียนใหญ่ – สามยอด
Hub
Unknown BSicon "uexhINT" + Hub
สะพานพุทธMRT (Bangkok) Purple Logo.svg
Unknown BSicon "exdCONTgq"
Unknown BSicon "extINTq" + Hub
Unknown BSicon "uexmhKRZt" Unknown BSicon "extCONTfq" Unknown BSicon "d"
สีแดงเข้ม วงเวียนใหญ่ – หัวลำโพง
Hub
Unknown BSicon "uexhINT" + Hub
คลองสานBSicon exTRAM.svg
Unknown BSicon "uexhBHF"
เจริญนคร (ไอคอนสยาม)BSicon BOOT.svg
Unknown BSicon "uexhKINTaq" + Hub
Unknown BSicon "uexhABZq+r" Unknown BSicon "uexhSTRr" Unknown BSicon "exWWECHSEL"
กรุงธนบุรีBTS-Logo.svg
Unknown BSicon "uhINTq" + Hub
Unknown BSicon "uxhKRZhu" Unknown BSicon "uhSTRq" Unknown BSicon "uWKRZh" Unknown BSicon "uhCONTfq"
สีลม วงเวียนใหญ่ – สะพานตากสิน
Unknown BSicon "uexhSTRl" Unknown BSicon "uexhSTR+r" Unknown BSicon "exWWECHSEL"
Unknown BSicon "uexhSTR"
Unknown BSicon "uexhSTR"
(ส่วนต่อขยายส่วนใต้)
Unknown BSicon "uexhSTR"
Unknown BSicon "uexhBHF"
เจริญนคร 60
Unknown BSicon "uexhENDEe"

ปัจจุบัน โครงการอยู่ในระหว่างการก่อสร้างในเส้นทางระยะที่ 1 กรุงธนบุรี - เจริญนคร กำหนดแล้วเสร็จ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 คาดว่าจะเปิดให้บริการสองสถานีแรก (กรุงธนบุรี-เจริญนคร) ได้ภายในไตรมาสที่ 3 ของ พ.ศ. 2563 และจะเปิดให้บริการถึงสถานีคลองสานภายในไตรมาสที่ 4 ของ พ.ศ. 2563 โดยกำหนดราคาค่าโดยสารอยู่ที่ 16 บาทตลอดสาย [2]

พื้นที่ที่เส้นทางผ่านแก้ไข

แขวง เขต จังหวัด
สมเด็จเจ้าพระยา / คลองสาน / คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร
วัดกัลยาณ์ ธนบุรี

แนวเส้นทางแก้ไข

ช่วงที่ 1 : สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี - สำนักงานเขตคลองสาน - สะพานพุทธแก้ไข

เป็นเส้นทางยกระดับความสูง 14-17 เมตรจากระดับดินไปตามแนวถนน โดยแบ่งออกได้อีก 2 ระยะดังนี้

ช่วงที่ 2 : สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สะพานพุทธ - สถานีรถไฟฟ้ามหานคร อิสรภาพแก้ไข

เป็นเส้นทางยกระดับความสูง 14-17 เมตรจากระดับดินไปตามแนวถนน เริ่มต้นจากจุดสิ้นสุดสถานีสะพานพุทธ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนประชาธิปก เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรมที่สถานีสะพานพุทธ (วงเวียนเล็ก) แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนอิสรภาพ ผ่านบิ๊กซี อิสรภาพ, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แล้วสิ้นสุดเส้นทางที่บริเวณสถานีอิสรภาพ ซึ่งเป็นสถานีเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล[3]

ช่วงที่ 3 : สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี - โรงแรมอนันตรากรุงเทพริเวอร์ไซด์แก้ไข

เป็นเส้นทางยกระดับความสูง 14-17 เมตรจากระดับดินไปตามแนวถนน เริ่มต้นจากสถานีกรุงธนบุรี ของรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม เบี่ยงเข้าถนนกรุงธนบุรีทางขวาบริเวณปลายสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน เพื่อเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเจริญนครฝั่งใต้ ผ่านวัดเศวตฉัตรวรวิหาร สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย และสิ้นสุดบริเวณซอยเจริญนคร 60 ใกล้ๆ กับโรงแรมอนันตรากรุงเทพริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา[3]

รูปแบบของโครงการแก้ไข

 
ขบวนรถไฟฟ้าสายสีทอง รุ่นบอมบาร์ดิเอร์ อินโนเวีย เอพีเอ็ม 300
  • เป็นระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover Transit) โดยโครงการได้เลือกใช้ขบวนรถรุ่น อินโนเวีย เอพีเอ็ม 300 (Innovia APM 300) จากบริษัท บอมบาร์ดิเอร์ จำนวน 3 ขบวน ขบวนละ 2 คัน
  • ตัวรถเป็นรถปรับอากาศขนาดกว้าง 3.6 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 3.7 เมตร ความจุ 80-100 คนต่อคัน (280 คนต่อขบวน) ต่อพ่วงได้สูงสุด 3 คันต่อขบวน
  • ทางวิ่ง ยกระดับที่ความสูง 14-17 เมตรตลอดทั้งโครงการ
  • มีรางจ่ายไฟบริเวณกึ่งกลางทางวิ่ง สำหรับจ่ายกระแสไฟฟ้า (ไฟฟ้ากระแสตรง 750 โวลท์) ป้อนให้กับระบบขับเคลื่อนของตัวรถ
  • ใช้ระบบอาณัติสัญญาณเดินรถด้วยระบบอัตโนมัติจากศูนย์ควบคุมการเดินรถที่ศูนย์ควบคุมที่สถานีกรุงธนบุรี ความถี่เดินรถ 4-5 นาที สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 4,200 คนต่อชั่วโมงต่อทิศทาง สามารถขับเคลื่อนจากจุดจอดได้เองโดยไม่ต้องใช้คนควบคุม และใช้ระบบเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ

ศูนย์ซ่อมบำรุงและศูนย์ควบคุมการเดินรถแก้ไข

โครงการได้พิจารณาให้มีการก่อสร้างสถานีซ่อมบำรุงขนาดย่อยต่อจากสถานีกรุงธนบุรีโดยใช้โครงสร้างร่วมกัน (ในลักษณะเดียวกับสถานีซ่อมบำรุงย่อยบางหว้า ถนนราชพฤกษ์) สถานีซ่อมบำรุงดังกล่าวจะไว้ใช้สำหรับงานบำรุงรักษาที่ไม่หนักจนเกินควร ในส่วนของการจอดพักขบวนรถหลังปิดให้บริการ จะใช้วิธีการจอดตามสถานีรายทางเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับให้บริการในวันถัดไป แต่สำหรับการซ่อมบำรุงใหญ่ (Overhaul) จะใช้วิธีการถอดขบวนรถออกจากระบบเพื่อนำไปซ่อมที่ศูนย์ซ่อมบำรุงหมอชิต ร่วมกับรถไฟฟ้าบีทีเอส

สิ่งอำนวยความสะดวกแก้ไข

มีจุดจอดแล้วจร (park and ride) ที่สถานีต้นทาง (กรุงธนบุรี)

สถานีแก้ไข

มีทั้งหมด 3 สถานี (และสถานีเพิ่มเติมในอนาคตอีก 1 สถานี) เป็นสถานียกระดับทั้งหมด ตัวสถานีมีความยาวประมาณ 40-50 เมตร ชานชาลายาว 42-48.5 เมตร สามารถรองรับรถไฟฟ้าได้สูงสุด 3 คันต่อขบวน มีทั้งรูปแบบชานชาลาด้านข้างและชานชาลากลาง มีประตูกั้นชานชาลาแบบครึ่งความสูง (Half-height) ทุกสถานี ตัวสถานีออกแบบให้หลบเลี่ยงสาธารณูปโภคใต้ดินและบนดิน และรักษาสภาพผิวจราจรบนถนนมากที่สุด และมีเสายึดสถานีอยู่บริเวณเกาะกลางถนน และบริเวณทางเดินเท้าริมถนนในบางช่วง

สัญญาการก่อสร้างแก้ไข

สัญญาที่ เนื้องาน มูลค่า
(ล้านบาท)
ผู้ชนะการประมูล หมายเหตุ ความคืบหน้า
(ภาพรวม 88 %
ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)
[4]
1 โครงสร้างทางยกระดับ ช่วงสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี - สำนักงานเขตคลองสาน
ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร
รวมงานปรับปรุงสถานีกรุงธนบุรี งานระบบราง และงานก่อสร้างสถานีซ่อมบำรุง
1,070 บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเม้นท์ (ITD) 93 %
2 งานระบบรถไฟฟ้า (กรุงธนฯ-คลองสาน) 13,520 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สัญญาร่วมลงทุนโครงการในรูปแบบ Grosscost 81 %
3 ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและติดตั้งระบบการเดินรถ กลุ่มที่ปรึกษา เอ็มเอชพีเอ็ม-เทสโก้-โชติจินดา
(บริษัท เอ็มเอชพีเอ็ม จำกัด, บริษัท เทสโก้ จำกัด, และ
บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด)

งบประมาณแก้ไข

โครงการรถไฟฟ้าสายสีทองได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจาก บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด หรือศูนย์การค้าไอคอนสยาม เป็นจำนวนเงิน 2,080 ล้านบาท โดยขอสิทธิสัมปทานในการบริหารพื้นที่และการโฆษณาภายในสถานี

รายชื่อสถานีอย่างเป็นทางการแก้ไข

ตัวเอียง หมายถึงโครงการในอนาคต

รหัส ชื่อสถานี จุดเปลี่ยนเส้นทาง วันที่เปิดให้บริการ
  GN01 กรุงธนบุรี Krung Thon Buri  สายสีลม  กรุงธนบุรี ตุลาคม พ.ศ. 2563
  GN02 เจริญนคร Charoen Nakhon  เรือด่วนเจ้าพระยา  ท่าไอคอนสยาม (ผ่านไอคอนสยาม)
  GN03 คลองสาน Khlong San  สายสีแดงเข้ม  คลองสาน
  GN04 สะพานพุทธ Memorial Bridge  สายฉลองรัชธรรม  สะพานพุทธ อนาคต

อ้างอิงแก้ไข

  1. สุดยอด"รถไฟฟ้าล้อยาง-ไร้คนขับ"ถึงไทย 10 มิ.ย.นี้
  2. เคทีจ้างบีทีเอสเดินรถสายสีทอง 30 ปีค่ารถ 16 บาท
  3. 3.0 3.1 สำนักการจราจรและการขนส่ง กรุงเทพมหานคร (21 November 2017). รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-สำนักงานเขตคลองสาน-ประชาธิปก). สืบค้นเมื่อ 24 November 2017.
  4. https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1858243

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข