บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

จอดแล้วจร เป็นชื่ออาคาร ตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษก ตัดกับถนนลาดพร้าว เป็นอาคารจอดรถเพื่อให้ประชาชนใช้รถไฟฟ้าใต้ดิน โดยคิดค่าจอดรถเป็นชั่วโมง เหมาะแก่ผู้เดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน