สถานีบางบำหรุ

สถานีบางบำหรุ (อังกฤษ: Bang Bamru Station; รหัสสถานี: RW05) เป็นสถานีรถไฟฟ้าในเส้นทางรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน ตั้งอยู่บนถนนสิรินธร ในพื้นที่แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร และตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564

บางบำหรุ
Bang Bamru
SRT Bangkok Commuter Rail Light Red Line Logo.svg
Bang Bamru Railway Station 02.jpg
ผู้ให้บริการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (ชั่วคราว)
สาย สายสีแดงอ่อน 
การเชื่อมต่อรถโดยสารประจำทาง
ถนนสิรินธร
เขต/อำเภอเขตบางพลัด / อำเภอบางกรวย
โครงสร้าง
ประเภทโครงสร้างระดับดิน
รูปแบบชานชาลาด้านข้าง/เกาะกลาง
จำนวนชานชาลา4
ข้อมูลอื่น
รหัสสถานีSRT RW05.svg
ทางออก1
บันไดเลื่อน3
ลิฟต์3
ประวัติ
เปิดให้บริการ2 สิงหาคม พ.ศ. 2564
เวลาให้บริการ06.00 - 24.00น.
แผนที่ทางเดินรถ
รังสิต
หลักหก (ม.รังสิต)
ดอนเมือง
การเคหะ
หลักสี่
ตลิ่งชัน
ทุ่งสองห้อง
บางบำหรุ
บางเขน
แม่น้ำเจ้าพระยา
วัดเสมียนนารี
บางซ่อน
จตุจักร
กลางบางซื่อ
สัญลักษณ์

สายสีแดงเข้ม
สายสีแดงอ่อน
เอ็มอาร์ที
รถไฟทางไกล
ท่าอากาศยาน
หมายเหตุ
SRT RW05 Traditional station sign.svg

ที่ตั้งแก้ไข

ถนนสิรินธร บริเวณซอยเลียบทางรถไฟ ในพื้นที่แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร และตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยเป็นหนึ่งในสองสถานีในระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง ที่ตั้งอยู่คาบเกี่ยวเขตการปกครองของกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปริมณฑล (อีกสถานีหนึ่งคือสถานีพรมแดน ในเส้นทางส่วนต่อขยายหัวลำโพง-มหาชัย ของสายสีแดงเข้ม ซึ่งมีที่ตั้งคาบเกี่ยวระหว่างแขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กับตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร)

ที่ตั้งของสถานีบางบำหรุห่างจากสถานีบางซ่อนถึง 7 กิโลเมตร เดิมโครงการถูกออกแบบให้รองรับการเดินทางจากชานเมืองเข้าสู่ตัวเมืองอย่างรวดเร็ว แต่เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของเมือง จึงมีการเพิ่มสถานีพระราม 6และสถานีบางกรวย-กฟผ. ที่ทั้งสองฝั่งของสะพานพระราม 7 ตามข้อเสนอของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปัจจุบันทั้งสองสถานีอยู่ในระหว่างการเตรียมการหาผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้างต่อไป

แผนผังของสถานีแก้ไข

G อาคารผู้โดยสาร ทางออก 1, ศูนย์บริการผู้โดยสาร, ห้องขายบัตรโดยสาร, เครื่องขายบัตรโดยสาร, ร้านค้า
ราง  รฟท. ใต้  (พื้นที่เตรียมไว้สำหรับรถไฟความเร็วสูง)
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
ชานชาลา 1  สายสีแดงอ่อน  มุ่งหน้า สถานีตลิ่งชัน
ชานชาลา 3  รฟท. ใต้  มุ่งหน้า กันตัง, นครศรีธรรมราช, ปาดังเบซาร์, สุไหงโกลก
ชานชาลาเกาะกลาง
ชานชาลา 4  รฟท. ใต้  มุ่งหน้า สถานีกลางบางซื่อ
ชานชาลา 2  สายสีแดงอ่อน  มุ่งหน้า สถานีกลางบางซื่อ
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
B
ทางเดินลอดสถานี
- ทางออก 2, ทางเดินลอดสถานีระหว่างชานชาลากับอาคารผู้โดยสาร

รูปแบบของสถานีแก้ไข

สถานีแห่งนี้เป็นสถานีระดับดินแบบชานชาลาด้านข้าง (side platform station) ผสมเกาะกลาง (island platform station) ขนาดพิเศษยาว 300 เมตร เพื่อรองรับขบวนรถไฟทางไกล ลักษณะโดยรวมแตกต่างจากสถานีหลักหก เนื่องจากมีทางลอดระหว่างอาคารผู้โดยสารและชานชาลาที่ชั้นใต้ดินแทนการสร้างชั้นจำหน่ายบัตรโดยสารคร่อมชานชาลา เนื่องจากติดคานทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก

ทางเข้า-ออกแก้ไข

  • 1 (กรุงเทพมหานคร) ซอยเลียบทางรถไฟ, ถนนสิรินธร, เอ็มจี สิรินธร
  • 2 (นนทบุรี) ถนนรุ่งประชา, ถนนเทอดพระเกียรติ (ทางเดินใต้ดิน)


รถโดยสารประจำทาง

  • สาย 79 อู่บรมราชชนนี-สถานีตลิ่งชัน-สถานีบางบำหรุ-สายใต้เก่า
  • สาย 515 อนุสาวรีย์ชัย-ศาลายา
  • สาย 539 อนุสาวรีย์ชัย-อ้อมน้อย
  • สาย 208 วงกลมอรุณอมรินทร์ - กาญจนาภิเษก
  • สองแถวสาย 1003 บางบำหรุ-บางกรวย-บางศรีเมือง


ตารางเวลาการเดินรถแก้ไข

รถไฟฟ้าแก้ไข

ปลายทาง วัน ขบวนแรก ขบวนสุดท้าย
สายสีแดงอ่อน
ชานชาลาที่ 1
  ตลิ่งชัน จันทร์ - อาทิตย์ 06:10 19:45
ชานชาลาที่ 2
  บางซื่อ จันทร์ - อาทิตย์ 06:10 19:40

เที่ยวล่องแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง บางบำหรุ ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ดพ43 กรุงเทพ 08.05 08.43 สุราษฎร์ธานี 16.30
ธ261 กรุงเทพ 09.20 09.55 หัวหิน 13.35
ร171 กรุงเทพ 13:00 13.49 สุไหงโก-ลก 10:45
ดพ31 กรุงเทพ 14.45 15.25 ชุมทางหาดใหญ่ 06.35
ดพ37 กรุงเทพ 15.10 15.50 สุไหงโก-ลก 11.25 ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 45
ร169 กรุงเทพ 15:35 16.24 ยะลา 11:20
ช355 กรุงเทพ 16.40 17.19 สุพรรณบุรี 20.15
ด83 กรุงเทพ 17.05 17.46 ตรัง 07.55
ร173 กรุงเทพ 17.35 18.24 นครศรีธรรมราช 09.55
ร167 กรุงเทพ 18.20 19.10 กันตัง 11.20
ด85 กรุงเทพ 19.30 20.11 นครศรีธรรมราช 10.55
ดพ41 กรุงเทพ 22.50 23.29 ยะลา 14.25 ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 39
ดพ39 กรุงเทพ 22.50 23.29 สุราษฎร์ธานี 08.11 ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 41
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


เที่ยวขึ้นแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง บางบำหรุ ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ร174 นครศรีธรรมราช 13.00 04.29 กรุงเทพ 05.10
ร168 กันตัง 12.40 04.54 กรุงเทพ 05.30
ดพ42 ยะลา 14.55 05.18 กรุงเทพ 05.40 ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 44
ดพ44 สุราษฎร์ธานี 20.25 05.18 กรุงเทพ 05.40 ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 42
ด86 นครศรีธรรมราช 15.00 05.49 กรุงเทพ 06.30
ช356 สุพรรณบุรี 04.30 07.21 กรุงเทพ 08.05
ด84 ตรัง 17.30 07.52 กรุงเทพ 08.45
ร170 ยะลา 12:10 08.17 กรุงเทพ 08:05
ร172 สุไหงโก-ลก 11:30 08.34 กรุงเทพ 09:15
ดพ38 สุไหงโก-ลก 14.20 09.29 กรุงเทพ 10.30 ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 46
ดพ32 ชุมทางหาดใหญ่ 18.45 09.50 กรุงเทพ 10.30
ธ262 หัวหิน 14.10 18.18 กรุงเทพ 19.00
ดพ40 สุราษฎร์ธานี 10.40 19.04 กรุงเทพ 19.45
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


สถานีใกล้เคียงแก้ไข

สถานีก่อนหน้า ขบวนรถไฟ สถานีต่อไป
สถานีบางซ่อน
มุ่งหน้า สถานีกลางบางซื่อ
   สายสีแดงอ่อน    สถานีตลิ่งชัน
สถานีปลายทาง


แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°47′29″N 100°28′34″E / 13.79147°N 100.47612°E / 13.79147; 100.47612