สถานีบางบำหรุ

สถานีบางบำหรุ (อังกฤษ: Bang Bamru Station; รหัสสถานี: RW05) เป็นสถานีรถไฟฟ้าในเส้นทางรถไฟฟ้าชานเมือง สายนครวิถี และยังเป็นสถานีของรถไฟทางไกลในเส้นทางสายใต้ ตั้งอยู่บนถนนสิรินธร ในพื้นที่แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร และตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564

บางบำหรุ
Bang Bamru
SRT Bangkok Commuter Rail Light Red Line Logo.svg
Bang Bamru Railway Station 02.jpg
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ให้บริการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (ชั่วคราว)
สาย สายนครวิถี 
การเชื่อมต่อรถโดยสารประจำทาง
ถนนสิรินธร
เขต/อำเภอเขตบางพลัด / อำเภอบางกรวย
โครงสร้าง
ประเภทโครงสร้างระดับดิน
รูปแบบชานชาลาด้านข้าง/เกาะกลาง
จำนวนชานชาลา4
ข้อมูลอื่น
รหัสสถานีSRT RW05.svg
ทางออก1
บันไดเลื่อน3
ลิฟต์3
เวลาให้บริการ24 ชม
ประวัติ
เปิดให้บริการ2 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ที่ตั้ง
เว็บไซต์รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.
หมายเหตุ
SRT RW05 Traditional station sign.svg

ที่ตั้งแก้ไข

ถนนสิรินธร บริเวณซอยเลียบทางรถไฟ ในพื้นที่แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร และตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยเป็นหนึ่งในสองสถานีในระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง ที่ตั้งอยู่คาบเกี่ยวเขตการปกครองของกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปริมณฑล (อีกสถานีหนึ่งคือสถานีพรมแดน ในเส้นทางส่วนต่อขยายหัวลำโพง-มหาชัย ของสายสีแดงเข้ม ซึ่งมีที่ตั้งคาบเกี่ยวระหว่างแขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กับตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร)

ที่ตั้งของสถานีบางบำหรุห่างจากสถานีบางซ่อนถึง 7 กิโลเมตร เดิมโครงการถูกออกแบบให้รองรับการเดินทางจากชานเมืองเข้าสู่ตัวเมืองอย่างรวดเร็ว แต่เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของเมือง จึงมีการเพิ่มสถานีพระราม 6และสถานีบางกรวย-กฟผ. ที่ทั้งสองฝั่งของสะพานพระราม 7 ตามข้อเสนอของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปัจจุบันทั้งสองสถานีอยู่ในระหว่างการเตรียมการหาผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้างต่อไป

แผนผังของสถานีแก้ไข

G อาคารผู้โดยสาร ทางออก 1, ศูนย์บริการผู้โดยสาร, ห้องขายบัตรโดยสาร, เครื่องขายบัตรโดยสาร, ร้านค้า
ราง  รฟท. ใต้  (พื้นที่เตรียมไว้สำหรับรถไฟความเร็วสูง)
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
ชานชาลา 1  สายนครวิถี  มุ่งหน้า สถานีตลิ่งชัน
ชานชาลา 3  รฟท. ใต้  มุ่งหน้า กันตัง, นครศรีธรรมราช, ปาดังเบซาร์, สุไหงโกลก
ชานชาลาเกาะกลาง
ชานชาลา 4  รฟท. ใต้  มุ่งหน้า สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
ชานชาลา 2  สายนครวิถี  มุ่งหน้า สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
B
ทางเดินลอดสถานี
- ทางออก 2, ทางเดินลอดสถานีระหว่างชานชาลากับอาคารผู้โดยสาร

รูปแบบของสถานีแก้ไข

สถานีแห่งนี้เป็นสถานีระดับดินแบบชานชาลาด้านข้าง (side platform station) ผสมเกาะกลาง (island platform station) ขนาดพิเศษยาว 300 เมตร เพื่อรองรับขบวนรถไฟทางไกล ลักษณะโดยรวมแตกต่างจากสถานีหลักหก เนื่องจากมีทางลอดระหว่างอาคารผู้โดยสารและชานชาลาที่ชั้นใต้ดินแทนการสร้างชั้นจำหน่ายบัตรโดยสารคร่อมชานชาลา เนื่องจากติดคานทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก

ทางเข้า-ออกแก้ไข

  • 1 (กรุงเทพมหานคร) ซอยเลียบทางรถไฟ, ถนนสิรินธร, เอ็มจี สิรินธร
  • 2 (นนทบุรี) ถนนรุ่งประชา, ถนนเทอดพระเกียรติ (ทางเดินใต้ดิน)

รถโดยสารประจำทางแก้ไข

  • รถเมล์สาย 79 (เสริม) อู่บรมราชชนนี - สถานีตลิ่งชัน - สถานีบางบำหรุ - สายใต้เก่า
  • รถเมล์สาย 208 วงกลมอรุณอมรินทร์ - กาญจนาภิเษก
  • รถเมล์สาย 515 เซ็นทรัลศาลายา - อนุสาวรีย์ชัย
  • รถเมล์สาย 539 อ้อมน้อย - อนุสาวรีย์ชัย
  • รถสองแถวสาย 1003 บางบำหรุ - บางกรวย - บางศรีเมือง

ตารางเวลาการเดินรถแก้ไข

รถไฟฟ้าแก้ไข

ปลายทาง วัน ขบวนแรก ขบวนสุดท้าย
สายนครวิถี
ชานชาลาที่ 1
  ตลิ่งชัน จันทร์ - อาทิตย์ 05:40 00:10
ชานชาลาที่ 2
  กรุงเทพอภิวัฒน์ จันทร์ - อาทิตย์ 05:34 00:04

เที่ยวล่องแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง บางบำหรุ ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ดพ43 กรุงเทพ 07.50 08.43 สุราษฎร์ธานี 18.50
ธ261 กรุงเทพ 09.20 09.55 หัวหิน 14.15
ร171 กรุงเทพ 12:30 13.49 สุไหงโก-ลก 10:50
ดพ31 กรุงเทพ 14.30 15.25 ชุมทางหาดใหญ่ 07.25
ดพ37 กรุงเทพ 15.10 15.50 สุไหงโก-ลก 12.30
ร169 กรุงเทพ 15:35 16.24 ยะลา 11:45 *งดเดินรถจากสถานการณ์โควิด-19
ช355 กรุงเทพ 17.40 17.19 ชุมทางหนองปลาดุก 18.28 งดการเดินรถชั่วคราวจากชุมทางหนองปลาดุก - สุพรรณบุรี
ด83 กรุงเทพ 17.00 17.46 ตรัง 08.50
ร173 กรุงเทพ 17.35 18.24 นครศรีธรรมราช 10.50 *งดการเดินรถจากสถานการณ์โควิด-19
ร167 กรุงเทพ 18.30 19.10 กันตัง 12.05
ด85 กรุงเทพ 19.30 20.11 นครศรีธรรมราช 12.05
ดพ41 กรุงเทพ 22.05 23.29 ยะลา 14.45 *งดเดินรถจากสถานการณ์โควิด-19
ดพ39 กรุงเทพ 22.05 23.29 สุราษฎร์ธานี 09.25
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


เที่ยวขึ้นแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง บางบำหรุ ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ร174 นครศรีธรรมราช 12.45 04.29 กรุงเทพ 05.40 *งดการเดินรถจากสถานการณ์โควิด-19
ร168 กันตัง 12.55 04.54 กรุงเทพ 07.35
ดพ42 ยะลา 15.10 05.18 กรุงเทพ 09.10 *งดการเดินรถจากสถานการณ์โควิด-19
ดพ44 สุราษฎร์ธานี 21.05 05.18 กรุงเทพ 09.10
ด86 นครศรีธรรมราช 15.20 05.49 กรุงเทพ 08.25
ช356 ชุมทางหนองปลาดุก 5:55 07.21 กรุงเทพ 08.10 งดการเดินรถชั่วคราวจากชุมทางหนองปลาดุก - สุพรรณบุรี
ด84 ตรัง 17.00 07.52 กรุงเทพ 10.05
ร170 ยะลา 12:35 08.17 กรุงเทพ 08:55 *งดการเดินรถจากสถานการณ์โควิด-19
ร172 สุไหงโก-ลก 12:00 08.34 กรุงเทพ 11:15
ดพ38 สุไหงโก-ลก 14.20 09.29 กรุงเทพ 12.45
ดพ32 ชุมทางหาดใหญ่ 17.45 09.50 กรุงเทพ 11.30
ธ262 หัวหิน 14.30 18.18 กรุงเทพ 20.20
ดพ40 สุราษฎร์ธานี 10.25 19.04 กรุงเทพ 21.10
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


สถานีใกล้เคียงแก้ไข

สถานีก่อนหน้า ขบวนรถไฟ สถานีต่อไป
สถานีบางซ่อน
มุ่งหน้า สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
   สายนครวิถี    สถานีตลิ่งชัน
สถานีปลายทาง

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°47′29″N 100°28′34″E / 13.79147°N 100.47612°E / 13.79147; 100.47612