โรงพยาบาลตากสิน

โรงพยาบาลตากสิน เป็นโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ 543 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกและสถาบันสมทบเพื่อการผลิตแพทย์ให้กับ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โรงพยาบาลตากสิน
Taksin Hospital
2021 - โรงพยาบาลตากสิน - Taksin Hospital, Bangkok.jpg
Map
ประเภทโรงพยาบาลทั่วไป
ที่ตั้ง543 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้ง15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2447
สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ความร่วมมือคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ผู้อำนวยการแพทย์หญิงสิรินาถ เวทยะเวทิน
จำนวนเตียง473 เตียง
เว็บไซต์โรงพยาบาลตากสิน

ประวัติแก้ไข

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เกิดการระบาดของกาฬโรค พระองค์จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงพยาบาลสำหรับรักษาพยาบาลผู้ป่วยกาฬโรคที่ตำบลคลองสาน บนที่ดิน 7 ไร่ 74 ตารางวา เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2447 เรียกว่าโรงพยาบาลกาฬโรค[1] สมัยต่อมาได้รับการรักษาผู้ป่วยโรคระบาด ได้แก่ อหิวาตกโรคและไข้ทรพิษ แรกสังกัดกรมนคราธรหรือกรมสุขาภิบาล กระทรวงนครบาล ต่อมารัฐบาลได้จัดให้มีการปกครองในระบบเทศบาล

จนเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2480 ได้โอนไปขึ้นกับเทศบาลนครกรุงเทพ ใช้ชื่อว่า โรงพยาบาลเทศบาลและได้ปรับปรุงโรงพยาบาลโรคติดต่อนี้ขึ้นเป็นสถานพยาบาลพักฟื้นสำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลกลาง และวชิรพยาบาลก่อน คนทั่วไปเรียกขานว่า “โรงพยาบาลพักฟื้น” ต่อมาปี พ.ศ. 2515 ทางราชการได้ประกาศจัดตั้งเทศบาลนครหลวงขึ้น โดยรวมเทศบาลนครกรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรีเข้าด้วยกันโรงพยาบาลตากสินพัก ฟื้นจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงพยาบาลเทศบาลนครหลวง” สำหรับรักษาโรคทั่วไป และมีการปรับปรุงเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ชื่อของโรงพยาบาลจึงเปลี่ยนเป็น “โรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร” และได้เปลี่ยนชื่อมาใช้ชื่อ “โรงพยาบาลตากสิน” ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2516 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชผู้ทรงสถาปนากรุงธนบุรี[2] โดยถือวันที่ 15 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็น วันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลตากสิน[3] ปัจจุบันโรงพยาบาลมีขนาดของโรงพยาบาล 473 เตียง (ข้อมูล 31 มกราคม พ.ศ. 2560)[4]

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้มี ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1 เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ของ กสพท ปีการศึกษา 2563

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาลตากสินแก้ไข

ภายในโรงพยาบาลมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระพุทธพากูลรังสฤษดิ์ ศาลพระบรมคุรุแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์ และศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำโรงพยาบาลตากสิน

อ้างอิงแก้ไข

  1. เมธินีย์ ชอุ่มผล. "โรงหมอฝรั่งที่ฝั่งธนฯ". เมืองโบราณ. สืบค้นเมื่อ 18 ตุลาคม 2560. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  2. รพ.ตากสิน ครบรอบ 108 ปี ตั้งโรงทาน และ ตรวจสุขภาพฟรี 15 ก.พ.นี้[ลิงก์เสีย]
  3. "ประวัติโรงพยาบาลตากสิน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-07-29. สืบค้นเมื่อ 2017-08-28.
  4. ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลตากสิน[ลิงก์เสีย]